İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon

09.08.2021 | 09:58

Temiz enerji alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere yatırım yapmak artık çok kolay!


IKP - İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon, toplam değerinin en az %80’i ile devamlı olarak yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerine ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapmaktadır. Fon bu sayede; güneş, rüzgâr, biyo ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir enerji politikaları doğrultusunda artan kullanımı ile ortaya çıkan küresel ve yerel yatırım fırsatlarına erişim sağlamaktadır. 


Fonun yenilenebilir enerji teması çerçevesinde belirlenecek hisse senedi portföyünün oluşturulmasında J.P. Morgan Asset Management şirketinden danışmanlık alınacaktır. İş Portföy’ün portföy yönetimi tecrübesini ve J.P. Morgan Asset Management’ın (JPMAM) küresel hisse senedi piyasalarındaki ve yapay zeka alanındaki yetkinliklerini bir araya getiren İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon, Türk yatırımcılar için yenilenebilir enerji sektörüne kapsayıcı bir yapıda yatırım olanağı sağlamaktadır. 


Yenilenebilir enerjiye geçiş süreci küresel ısınmaya karşı verilen mücadelede kritik bir öneme sahip olup , fon yatırımcılara bu önemli temanın sunduğu potansiyele ortak olma imkânı sunmaktadır. 


İlginizi Çekebilecek Diğer Videolar

X