ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Bilişim Sanayi Başarı Hikayesi

Bilişim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

1985'te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye'nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza atan, alanında uzmanlaşmış, öncü bir yazılımevi ve 'danışmanlık kurumu'dur... Devamı

Mobilya Sektörüne Bakış

 

MOBİLYA SEKTÖRÜNE BAKIŞ

Mobilyada trendler, fonksiyonellik ve estetik bakış açısına paralel olarak değişim göstermektedir. Bu pencereden bakıldığında mobilya sektörünün de her anlamda sürekli aşama kaydetmesi kaçınılmaz hal almıştır. Ev mobilyalarının yanı sıra ofis ve bahçe mobilyaları da bu değişime ayak uydurmaktadır. Kişi başına yıllık mobilya harcamasının gelişmiş ülkelerde 239 dolar, gelişmekte olanlarda ise 65 dolar ortalamalarında olduğu tespit edilmiştir. Dünya genelinde ise 300 milyar dolarlık üretim yapıldığı varsayılmaktadır. Mobilya imalatı gelişen teknolojiye göre hızlı üretimle talepleri karşılarken, diğer yandan zanaatkâr ölçekte iş yapan firmalar da bu emek yoğun sektörde yerini almaya devam etmektedir.

SEKTÖRÜN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ

Türkiye modern anlamda mobilya kültürüyle iskemle, masa ve yemek odasının Dolmabahçe Sarayı'nda yerini almasıyla tanışmıştır. Söz konusu ithal ürünler göz ardı edildiğinde 20'nci yüzyıl başına kadar Osmanlı'da hiç mobilya üretilmemiştir. Mobilya sektörünün Türkiye'deki başlangıcı her ne kadar eskilere dayansa da endüstriyel üretim 1970'li yıllarda başlamıştır. 80'li yıllardan itibaren de globalleşme süreciyle tüketici profillerindeki gelişmeler ve değişimler kalite ve güncel model taleplerini beraberinde getirmiştir. Bugün Türkiye İtalyan stili ile yarışma hedefi oluşturan bir mobilya sektörüne sahip hale gelmiştir.

Mobilya sektörüne yönelik faaliyetlerini sürdüren altı dernek bir araya gelerek 2014 Temmuz ayında Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu'nu (MOSFED) kurdu. Sektörün sorularını daha güçlü bir yapı ile dile getirmek amacıyla kurulan MOSFED, sektörün lokomotif firmalarının bir araya geldikleri derneklerin çatı federasyonu oldu.

Kurucu başkanlığını Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Ahmet Güleç'in yürüttüğü, başkan yardımcılığı görevlerini OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ata ve Mobilya Sanayi İşadamları Derneği (MOBSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Küçük'ün üstlendiği MOSFED; Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği (OMSİAD), Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER), Mobilya Sanayicileri İthalat ve İhracatçıları Derneği (MOBDER),Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği (MUDER) ve Mobilya Sanayi ve İşadamları Derneği'nin (MOBSAD) kuruculuğunda, sektörün ilk federasyonu olma özelliğini de taşıyor.

SEKTÖREL PANORAMA

Türkiye'nin seksenli yıllar ve doksanlardaki dinamizminden gereğince pay alamayan mobilya sektörü, özellikle 2005 yılından itibaren standartlaşma, seri üretim, çevreye duyarlılık, insan sağlığı, ergonomi, estetik, kalite ve nihayetinde tasarımı birlikte isteyen bir yapıya bürünerek, hızlı bir gelişim gösterdi.

Başta İstanbul olmak üzere İnegöl, Kayseri, İzmir ve Ankara'da üretime yoğunlaşan mobilya sektörü, uzun yıllar boyunca özellikle İtalyan tarzı ile Alman, İngiliz ve Fransız ekolleri arasında kaldı. Sektör firmaları, bir süredir kendi Ar-Ge süreçlerine yoğunlaşarak tasarım anlamında dünyada kendine yer edinmeye başladı ve bu sayede trend belirleyen konuma geldi.

Mobilya sektöründe perakende satış mağazaları ile toplam işletme sayısının 61 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu işletmelerdeki toplam istihdam ise 258 bin civarında. Yan sanayi ile bu rakamın 500 bini bulduğu düşünülüyor. Türkiye'nin neredeyse her ilinde mobilya üretimi yapan işletmelere rastlamakla birlikte Kayseri, Bursa (İnegöl), İzmir, Ankara, İstanbul ve Adana'da üretim tesislerinin sıkılaştığı görülüyor.

İstanbul'da mobilya sektörü muhtelif yerlere dağılmış olmakla beraber, en önemli iki merkez İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Masko (778 mağaza) ve küçük sanayi sitesindeki Modoko'dur (350 mağaza). Ankara mobilya üretiminde her zaman için önemli bir merkez olmuştur. Ankara'da mobilya sektörü Siteler semtiyle özdeşleşmiştir. Siteler 1960'lı yıllarda Marangozlar Odasının önderliğinde kurulmuş olup, bugün 5.000 dönüm arazi üzerinde faaliyet gösteren büyük bir organize sanayi bölgesidir. Bölge küçük ve orta ölçekli mobilya üretimi yapan birçok işletmeyi barındırmaktadır.

Sitelerdeki kayıtlı firma sayısının 10.000'i aştığı sanılmaktadır. Ancak bu işletmeler emek yoğun işletmeler olup, büyük ölçekli üretim yapan firma sayısı azdır. Büyük ormanlık alanlara sahip olan ve bunun sonucu olarak ağaç sanayiinin hızlı bir gelişme gösterdiği Bursa-İnegöl Bölgesi de gelişme dinamiği yüksek bir bölgedir.

Mobilya sektöründe kapasite kullanım oranları ise işletmelere göre değişiklik gösterirken, kapasite kullanım oranlarının küçük ölçeklilerde % 40, orta ölçeklilerde % 55, büyük ölçeklilerde ise % 80 olduğu öngörülüyor. Sektörde küçük işletmelerin varlığına rağmen modern tasarımının öneminin anlaşılması, tasarımcıların yetiştirilmesine gereken ilginin gösterilmesi ve istihdamlarının sağlanması sektörün gelişimine katkı sağlıyor.

SEKTÖREL ANALİZ

Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerinden biri olan mobilya endüstrisi, girişimci ve sürekli yeni pazarlar keşfeden yapısı sayesinde son 10 yılda yaptığı ihracat atağıyla dünya sıralamasında da 13'üncü sıraya yükseldi. İSO Mobilya İmalatı Sektör Raporu’na göre mobilya sektörünün 2005 yılında 715 milyon dolar olan ihracatı 2013 yılında 2,2 milyar dolara çıktı, toplam ihracat içindeki payı yüzde 1,47’ye yükseldi. Aynı dönemde yaklaşık dört kat artan verimlilik yüzde 46,3, net döviz fazlası da 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün 2012 yılı itibariyle üretim değeri 16 milyar TL, katma değeri 3,5 milyar TL oldu. Sektör, kentleşme, orta sınıfın büyümesine paralel gelir düzeyinde ve küçük/orta ölçekli ofis sayısındaki artış yaşanması gibi nedenlerden dolayı iç pazarda da hızla büyüdü.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin mobilya ihracatı, 2014'te yüzde 8,2'lik artışla 2 milyar 421 milyon 267 bin dolara ulaştı. Ürün grupları bazında en fazla ihracat 787 milyon 653 bin dolarla koltuk, kanepe ve sandalye gibi ürünleri kapsayan oturmaya mahsus mobilyalar kaleminde gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre ise 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 11 düşüş göstererek 2 milyar 15 milyon dolar oldu.

2023 hedefi için yeni pazar arayışı

Mobilya sektörünün 2023 yılında 10 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunuyor. Sektör aktörlerine göre bu hedefe ancak yeni pazarlarla ulaşılabilecek. Özellikle uzak coğrafyalara ihracatın önemli olduğuna vurgu yapılırken, bu noktada navlunda yaşanan sıkıntıların aşılması için destek verilmesi gerektiği dile getiriliyor.

Türkiye mobilya imalatının küresel rekabet gücünün artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için uygulanacak stratejiler arasında, yerli hammadde olanaklarının geliştirilmesi, haksız rekabetin ve kayıt dışının önlenmesi, finansman ve sermaye olanaklarının artırılması ve organize sanayi bölgelerinde toplulaşma başlıklarına vurgu yapılıyor.

Türkiye’nin dünya kalitesinde mobilya ürettiği, tasarımdaki eksikliklerin de tamamlanmasıyla 2023 hedeflerine çok daha rahat ulaşılabileceği düşünülüyor. Sektör temsilcileri, bu kapsamda mobilyacılar olarak tasarımın her yönüyle desteklenmesini de istiyor.

Yerli hammadde olanakları geliştirilmeli

İSO Mobilya İmalatı Sektör Raporu’nda Türkiye mobilya imalat sanayinin küresel rekabet gücünün artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması için uygulanması gereken stratejiler ise şu şekilde gerçekleşiyor:

· Yerli hammadde olanaklarının geliştirilmesi,

· Yan sanayinin geliştirilmesi,

· Organize sanayi bölgelerinde toplulaşma,

· İş ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi,

· Tasarım ile ürün geliştirme kapasitesinin artırılması ve markalaşma,

· Finansman ve sermaye olanaklarının artırılması,

· Küçük ve orta ölçekli firmaların kapasitelerinin geliştirilmesi,

· Mesleki eğitimin iyileştirilmesi, nitelikli işgücü açığının kapatılması, nitelikli işgücü istihdamının artırılması,

· Haksız rekabetin ve kayıt dışının önlenmesi,

· Test, ölçme, laboratuvar ve standart alt yapısının güçlendirilmesi.

 

Kaynak: Dünya Gazetesi
Güncelleme: 23.07.2015