ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Hüma Hastanesi Başarı Hikayesi

Hüma Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

2004 yılının Mart ayında Kayseri’nin ilk Kadın Sağlığı Merkezi olarak kurulan Hüma Hastanesi, 2006 yılının Şubat ayında Anadolu’nun ilk Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır...Devamı

İklimlendirme Sektörüne Bakış

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İklimlendirme; konfor, hijyen ve özel proses ihtiyaçlarının karşılanması için çevreşartlarının ısıl prosesler ve sistemler kullanılarak kontrol altına alınması ve insanlığın hizmetine sunulması bilimi olarak ifade edilmektedir. Bu tanım dikkate alındığında, iklimlendirme sektörünün kapsamı; ısıtma, soğutma, havalandırma, hava şartlandırma (klima) sistem ve ekipmanlarını içermektedir. Bu kapsamda sektörün uluslararası kabul görmüş HVAC-R çerçevesi korunurken, sektörün özellikle tesisat yalıtımı başta olmak üzere pompa, vana, birleştirme elemanı ve benzeri sektörlerle de çok yakın çalıştığı ve aynı kategorilerde değerlendirildiği görülmektedir.

SEKTÖRÜN TÜRKİYE'DEKİ GELİŞİMİ

İklimlendirme sanayi ürünleriyle ilgilenen Türk şirketleri 1950’li yıllarda faaliyet göstermeye başlamıştır. 50’li yıllardan bu yana, kriz dönemleri dışında, Türk iklimlendirme sektöründe hem üretim, hem de kapasite hızla gelişmiş ve piyasa büyümeye devam etmektedir. Nüfusta ve hayat standartlarında artış daha çok iklimlendirme sanayi ürünü üretme ihtiyacına sebep olmuştur. Ancak, piyasanın gerçek gelişimi 80’lerin sonunda start almıştır. Türk iklimlendirme piyasasında şirketlerin sayısı ve mevcut ekipman çeşitleri 90’larda ise hızla artmıştır.

Daima yeni ürün arayışında olan Türk tüketiciler ülke içinde üretilen iklimlendirme ürünlerini tercih etmektedir, ama Türk piyasası bütün dünya ürünlerine tamamen açıktır. Bu durum, aslında, Türk iklimlendirme sanayisinin başarısına yol açmaktadır. Türk iklimlendirme sanayi üreticileri, yurtiçi piyasada sağlam müşteri bağlılığına yol açan kendi markalarını yaratmışlardır ve bu markalar, başta AB ülkeleri olmak üzere, yabancı piyasalarda ilerleme kaydetmektedir.

Son yıllarda, sektördeki şirketler geçmişte yıllarca temsil etmiş oldukları global firmalar ile ortak girişimler kurmaya, böylece hem Türkiye hem de iklimlendirme sektörü için teknoloji transferi fırsatları yaratmaya başlamışlardır. Aynı zamanda, Türk ve uluslararası yatırımcıların kurumsal faaliyetleri uluslararası dağıtım ve pazarlamanın kapılarını açmaktadır.

Türkiye iklimlendirme sanayi 1993 yılında örgütlenmeye başlamıştır. Bugüne gelindiğinde sektör, her geçen gün büyüyen üretim ve satış potansiyeline paralel olarak örgütlenme yapısını da hızla tamamlamıştır. İklimlendirme bugün; TOBB İklimlendirme Meclisi, ISKAV (Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği), ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği), DOSİDER (Doğalgaz Sanayicileri ve İşadamları Derneği), İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), SOSİAD (Soğutma Sanayi İşadamları Derneği), POMSAD (Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği), İSEDA (İklimlendirme ve Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği) ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ile büyük bir sektör haline gelmiştir.

SEKTÖREL PANORAMA

Isıtma sistem ve elemanları, soğutma sistem ve elemanları, havalandırma ve klima ekipmanları, derin dondurucular, soğuk zincir ekipmanları, tesisat sistem ve elemanları ile yalıtımı kapsayan geniş ürün yelpazesiyle sektör, uluslararası pazarda da gün geçtikçe daha da etkili olmaya başladı. Sektör aktörleri, yurtiçi pazarda; alım gücünün artması, insanların günlük yaşamlarında iklimlendirme ürünlerine olan ihtiyaçlarının zorunlu hal alması ve hayat standartlarının yükselmesi gibi nedenlerden dolayı sektörün hızla geliştiğine işaret ediyor.

TOBB Üye Veri Tabanı Kayıtlarına göre bugün; Türkiye’deki her 100 firmadan 1,9’u iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteriyor. Sektörü Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu listesindeki 13 kuruluş ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesindeki 3 şirket temsil ediyor. Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden 3,5’i iklimlendirme sektöründe çalışırken, istihdam edilen her 100 kişiden 6’sı da mühendis olarak görev alıyor. Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların vergi öncesi kârlarının yüzde 1,1’ini iklimlendirme sektörü yapıyor.

SEKTÖREL ANALİZ

Gerek teknolojisi gerekse üretim ve tüketimi hızla gelişen iklimlendirme sektörü,2000 yılından 2012'ye kadar beş kat büyüdü. 2013 yılında yaklaşık yüzde 10 oranında ihracat artışıyla 4.2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörün ithalatı ise 6.4 milyar dolar oldu. Türkiye iklimlendirme pazarının bu yılı da aynı verimlilikle kapatacağı tahmin ediliyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki süreçte her yıl ortalama yüzde 15 artırılması hedeflenen sektörün ihracatının, ithalatını geçeceği yönünde sinyal verdiğini aktarıyor.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) verdiği bilgilere göre, geçen yıl dünya iklimlendirme pazarı büyüklüğü 446 milyar dolara ulaşırken, Türkiye bu büyüklükte 23'üncü sırada yerini aldı. Dünya iklimlendirme pazarı içindeki Türkiye iklimlendirme sektörü payının yüzde 10'a yaklaştığına dikkat çeken sektör temsilcileri, hedefin bu kulvarda ilk 15 ülke arasına girmek olduğunu belirtiyor. 10 yılda beş kat büyüyen Türkiye iklimlendirme sektörü, 2023 yılında 25 milyar dolar ihracat gerçekleştirebilmeyi planlarken aynı zamanda, ihracatın her yıl en az yüzde 15 civarında artırılması hedefleniyor.

İlk çeyrek ihracatı 1.9 milyar dolar

2014 yılında da büyümesi beklenen sektörde yüzde 15 oranında bir ihracat artışı bekleyen sektör temsilcileri, 2014 yılının ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 17.3'lük bir ihracat artışı gerçekleştiğini belirtiyor. Geçen yıl ocak-mart döneminde 926 milyon dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 1.86 milyar dolara yükseldi. Türkiye geneli ihracat artışına bakıldığında da 4.3'lük bir artış yaşandı. Ülke bazında bakıldığında ise Almanya, İngiltere, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Fransa, Romanya ve İtalya gibi ülkelere yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 52'sini oluşturuyor.

Sektör alt dallarına bakıldığında 445.6 milyon dolarla tesisat sistem ve elemanları en fazla ihracat gerçekleştirile alan olarak öne çıkarken, bunu 246 milyon dolarla ısıtma sistem ve elemanları, 177 milyon dolarla soğutma sistem ve elemanları, 114 milyon dolarla havalandırma sistem ve elemanları, 82 milyon dolarla klima sistem ve elemanları, 20.5 milyon dolarla yalıtım malzemeleri ihracatı takip ediyor.

Sektörde her mevsim için farklı ürün gruplarının olması, firmaların her sene klimalarda yenilediği teknolojiler ve modeller, tüketicinin satın alma süreçlerinde zorluk yaşamasına neden oluyor. Ön plana çıkan enerji verimliliği yüksek ürünlere tüketiciler büyük ilgi gösteriyor. İklimlendirme sektöründe AB'ye uyum çerçevesinde klimalara, fanlara, elektrik motorlarına asgari enerji verimliliği şartları getirildi. Bu çerçevede firmalar daha verimli ürünler geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunuyor. Bina enerji performansı yönetmeliğinin de enerji verimliliğini yükselteceğine işaret eden sektör temsilcileri, AB'nin hedeflediği sıfır enerjili bina konseptinin Türkiye’de konuşulmaya başlandığını dile getiriyor.

Öte yandan ÖTV uygulamalarındaki dengesizliğin haksız rekabete yol açması, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamındaki alımların ithalatı teşvik edici olması, enerji israfının önüne geçilememesi, kamu alımlarında yerli ürünün yeteri kadar tercih edilmemesi sektörde çözüm bekleyen sorunlar olarak sıralanıyor

Kaynak        : Dünya Gazetesi
(Güncellenme : 26.08.2014)