ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Bilişim Sanayi Başarı Hikayesi

Bilişim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

1985'te kurulan Bilişim Ltd, Türkiye'nin üstün başarıyla sonuçlanmış önemli projelerine imza atan, alanında uzmanlaşmış, öncü bir yazılımevi ve 'danışmanlık kurumu'dur... Devamı

Ağaç ve Kağıt Ürünleri Sektörüne Bakış

Ağaç ve Kağıt Ürünleri Sektörü

Ağaç ve Kağıt Ürünleri Sektörü, başta mobilya ve kağıt-karton sanayi olmak üzere, geniş alt sektör grupları ile sürekli gelişim göstermekte ve son teknolojiyle dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Son dönemlerde orman ürünü işleyen tesislerde önemli yatırımlar ve kapasite artışları görülmekte, bu da sektörün dinamik yapısını ve potansiyelini ortaya açıkça koymaktadır.

Sektörün Türkiye'deki gelişimi

Türkiye'nin sahip olduğu ormanlık alan konusunda 1960'lı yıllara kadar sağlıklı bilgiler bulunmazken, 1963 yılından itibaren envanter çalışmalarına başlanılmıştır. 1972 yılında tamamlanan envanter çalışmaları sonucu Türkiye'de 20.2 milyon hektar orman olduğu ve bu ormanlarda da 927 milyon metreküp ağaç serveti bulunduğu tespit edilmiştir.

Ormanlarımızın büyüklüğü ve değişimleri bakımından, bugüne kadar gerçekleştirilen orman envanter değerlendirme sonuçlarına göre genel ormanlık sahamızın büyüklüğü; 1963-1972 yılında 20 milyon 200 bin hektar iken, 2009 yılında, 21 milyon 389 bin hektar alan olarak kayıtlara geçmiştir. Bugün Türkiye'deki ormanlık alanın %76'sını koru ormanı ve %24'ünü baltalık orman oluşturmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, geçmişteki duruma göre bugünkü ormanlık alanlarımızın saha ve serveti ile cari yıllık artımları artmakta, ormandan çıkarılması planlanan odun hasılası azalmaktadır.

Bu değişimde, son dönemlerdeki planlama ve uygulama faaliyetlerinde ormanın odun üretimi dışında diğer ürün ve hizmet fonksiyonlarının dikkate alınması etkili olmuştur. Ayrıca ormanların korunması ve geliştirilmesi için yapılan faaliyetler de etkili olmaktadır.

Mobilya 80'li yıllarda sektörleşti

Ağaç ve Kağıt Ürünleri Sektörü'nün en önemli ayağından birini mobilyacılık oluşturmaktadır. Demografik koşulların zorlaması ve ailelerin eskiyen mobilyalarını şık ve çekici modellerle yenileme eğilimi, mobilyacılığın 80'li yıllarda hızla gelişmesini sağlamıştır. MDF ve benzeri yeni kaplama malzemeleri, masif malzeme yerine sıkıştırılmış yongadan yapılan suntanın kullanımı, orta ve ortanın altı gelir gruplarındaki mobilya talebini de artırmıştır.

1984'te 4 milyon 464 bin adet olan mobilya takım üretimi her yıl % 8 oranında artış göstermiştir. Çocuk ve genç odaları, bilgisayar mobilyaları, farklı sitillerde koltuk ve yemek odası takımları ile zenginleşen ürün skalası, zamanla kendi talebini de yaratmıştır.

 

Sektörel Panorama

Ağaç ÜrünleriDünya orman ürünleri sanayi, yaklaşık 500 milyar dolarlık hacme sahip olup, sektörde 14 milyonun üzerinde kişi istihdam edilmektedir. Yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlayan Türk ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörünün büyüklüğü 19 milyar dolar değerindedir.

Birçok ülkenin toplam yüzölçümünden daha fazla orman varlığına sahip olan Türkiye’nin ormanlık alanı yüzde 26’dır. Türkiye’de yıllık 12 milyon ton odun tüketimi gerçekleşirken, bunun 7-8 milyon tonu yurtiçinde üretilmektedir. 4-5 milyon tonluk açık ise yurtdışından cips halinde ithal edilmektedir.

Türkiye’de üretilen kerestenin yaklaşık yüzde 70’i inşaat, yüzde 20’si mobilya, yüzde 10’u ise ambalaj ve diğer sektörlerde kullanılmaktadır. Kişi başına kereste tüketimi ise 0,075-0,085 metreküp arasındadır.

 

Sektörel Analiz

Ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatı 2008 yılındaki küresel kriz sonrasında artış trendi yakalamıştır. 2012 yılında 3.8 milyar dolar ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihraç eden Türkiye, 2013 yılında yaklaşık 4.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Sektörde ihracat yapan firmalar, performansını bir önceki yıla oranla yüzde 15.5 artırırken, sektör bu dönemde ülke ihracatının yaklaşık yüzde 3’ünü karşılamıştır.

2014 yılına geldiğimizde ise yılın ilk çeyreğinde ağaç ve orman ürünleri ihracatı 2013'ün aynı dönemine göre yüzde 9,5'lik artışla 1 milyar 76 milyon dolara yükselmiştir. TİM verilerine göre, Ocak-Mart döneminde sektörde en fazla ihracat yapan iller dağılımında ilk sırada yer alan İstanbul, bu sektördeki dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 471 milyon dolara çıkarmıştır.

İstanbul’u 124 milyon dolarla İzmir, 105 milyon dolarla Bursa, 76 milyon dolarla Kayseri ve 47 milyon dolar ihracatla Gaziantep izlemiştir.

Ağaç Ürünleri2014 yılı Ocak-Mart döneminde ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sıralarda 169 milyon 785 bin dolarla Irak, 87 milyon 515 bin dolarla İran, 72 milyon 208 bin dolarla Libya, 67 milyon 557 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan yer almıştır. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü 2014 yılında ihracatını 5 milyar doların üzerine çıkarmayı amaçlamaktadır.

Sektör 16 milyar dolar olan 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşma doğrultusunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Bugün dünya pazarından yüzde 0.97 pay alan sektör, bu oranı 2023 yılında yüzde 1.6’ya çıkarmayı planlamaktadır. Sektör aktörlerine göre yıllık ortalama yüzde 13.5 oranında büyüme ile 2023 hedefine ulaşmak mümkün.

Ancak 2023 hedefine odaklanan sektörde çözüm bekleyen sorunların da altı önemle çizilmektedir. Aşılması gereken bu sorunların başında hammadde fiyatları gösterilmektedir. Hammadde fiyatlarının dünyadaki rekabetçi fiyat düzeyine çekilmesi ve hammaddede ithalata bağımlılığın azaltılması sektörün rekabetçi gücü için çok önemli görülmektedir. Sektör oyuncuları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen hammadde fiyatlarının sektörün dünya ile rekabetini sağlayacak seviyelere getirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Öte yandan sektörde ulaşımın ağırlıklı olarak karayolu ile yapıldığı göz önüne alındığında, ağaç ve orman ürünleri sektörünün ürün özelliği nedeniyle yüksek ulaştırma maliyetlerinden daha çok etkilendiği ortaya konmaktadır. Sektör aktörlerine göre; kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığının ihracatın gelişimiyle paralel bir şekilde gelişmesi için Türkiye’de en üst düzeyde teknolojinin kullanıldığı lojistik üsler oluşturulması şart.

Diğer yandan toprağa dayalı ve yenilenebilir kaynakların alım ve satımında uygulanan KDV oranları yüzde 1’e kadar düşmüş olmasına rağmen, ağaç ve mamulleri alım ve satımında uygulanan KDV oranının yüzde 18 olduğu hatırlatılmaktadır.

Tüm bunların yanında sektör temsilcileri “Ormancılık işletmeleri özel sektörce yapılmalı, devlet sadece denetim mekanizmalarını çok iyi bir şekilde geliştirmeli” görüşünü de paylaşmaktadır.

 

Sektörün Güçlü Tarafları:

  • Türkiye'nin çok çeşitli ağaç cinsleri yetiştirebilme potansiyeli.
  • Son teknoloji ile dünya standartlarında üretim yapılması.
  • Sektörün ana aktörlerinin hayata geçirmeye devam ettikleri önemli yatırımlar ve kapasite artırımına gitmeleri.

Sektörün Zayıf Tarafları:

  • Türkiye'deki odunun yetersizliği.
  • Odun fiyatlarının Avrupa'daki fiyatların iki katı olması
  • Aşırı vergi yükü.

 

Kaynak:Dünya Gazetesi
Güncellenme Tarihi: 07.05.2014