06.05.2020
Kadınlar Fırsatı Girişime Çeviriyor

İstatistiklere göre kadın istihdamı konusunda Türkiye’nin alması gereken yol bir hayli fazla. Ancak son yıllarda devlet ve özel sektörün girişimleri ile Türkiye’de kadın istihdamı oranı hızlı bir şekilde artmaya başladı. Üstelik kadınlar sadece çalışan olarak şirketlerde bulunmak dışında kendi girişimlerini açmaya da başladı.

 

Türkiye Kadın Girişimcilik Endeksi - 2019 Araştırma Raporu’na göre kadın girişimcilerin %74’ü, “O dönemde bu işte bir fırsat gördüm ve bunu değerlendirmek için girişimci oldum.” diyor. Sizin için kadın girişimcilerin durumunu inceledik. 

 

Çoğunluğu Üniversite Mezunu ve Çocuk Sahibi


438 kadın girişimcinin katıldığı çalışmanın sonuçlarında demografik olarak dikkat çeken en önemli konuların başında, katılımcıların Türkiye ortalamasına göre iyi eğitimli olması geliyor.


Türkiye’de yaşayan insanların %70’i lise ve altı eğitim düzeyine sahipken kadın girişimciler için bu oran sadece %11. Kadın girişimcilerin %89’u önlisans, lisans veya lisansüstü eğitim mezunu. Hatta Türkiye’de yaşayan insanların sadece %2’si yüksek lisans mezunuyken kadın girişimciler için bu oran %30.

 

Kadın girişimcilerle ilgili öne çıkan diğer bilgiler şöyle:

 

       %67’si çocuk sahibi.

       %51’i 40 yaşın altında.

       %76’sı Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaşıyor.

 

Kadın Girişimcilerin İlk Tercihi Yine Kadınlar


Kadın girişimcilerin kurdukları şirketlerin çoğunluğu, çalışan sayısı nedeniyle KOBİ kategorisinde yer alıyor. Şirketlerin %56’sında en fazla 5 kişi çalışıyor. Yine kadın girişimcilerin kurduğu şirketlerin %16’sında hiç erkek çalışan yok. Kısacası “Kadın girişimcilerin ilk tercihi kadın çalışan oluyor.” diyebiliriz.


 

Kadınlar Şirketlerin Çoğunluğuna Sahip


Kadın girişimcilerin kurduğu şirketlerin çoğunluk hisseleri genellikle kadınlarda yer alıyor. Ortalama ise %75. Ayrıca kadın girişimcilerin şirketlerinin %40’ının 1 milyondan fazla ciroya sahip olduğu görülüyor. 


 

Kadın Girişimcilerin Çoğu Başlangıçta Borç Almıyor


KAGİDER’in araştırmasına göre kadınların %55’i borç almadan şirketlerini kurmuş. %24’ü ailelerinden, %20’si ise bankalarda kredi yöntemi ile borç almış. Ayrıca kadın girişimciler, “Bir önceki yıl borç aldınız mı?” sorusuna %57 oranında “Hayır” cevabını vermiş. %37’si ise kredi aldığını söylemiş. 


 

Türkiye, kadın istihdamını artırmak için büyük oranda kamu kaynaklarını kullanıyor. Bunların başında da KOSGEB geliyor. KOSGEB dışında Türkiye İş Bankası da kadın girişimcilere özel kredi fırsatları sunuyor. Böylece kadınların işlerini büyütmeleri ve kadın istihdamını artırarak Türkiye’nin kalkınmasında daha etkin rol oynamaları amaçlanıyor. 

 

“Kadın Girişimci Olmak Cesaret İstiyor”

 

KAGİDER’in araştırmasına katılan girişimcilere göre kadın girişimci olmak cesaret, güç, bağımsızlık ve özgürlük gibi sıfatlarla özdeşleşiyor. Kadın girişimcilere göre yaşadıkları en büyük sorun ise dezavantajlarla mücadele etmek zorunda kalmak.

 

Kadınlar Girişimlerini Büyütmek İstiyor


Kadınların girişimleri ile ilgili gelecek planları umut vadediyor. Kadın girişimcilerin %74’ü, gelecekte cirosunun büyüyeceği yönünde beklentiye sahip. Ayrıca gelecekte kadın girişimcilerin %72’si ürün ya da hizmet gamını artırmayı, %71’i ise teknoloji kullanımını geliştirmeyi bekliyor. Çeşitli konulardaki büyüme beklentileri şöyle:


 

       Kârlılık: %70

       İnovasyon: %70

       Uluslararası piyasalarla iş birliği: %63

       İstihdam edilen kişi sayısında artış: %60

 

Yeni Girişimlere Hazır Olun

 

Kadın girişimcilerle ilgili en çok ilgi çeken noktalardan biri, gelecek planları ile ilgili. Kadınların birçoğu yeni şehirlere ya da yurt dışına açılmayı, yeni girişimcilere yatırım yapmayı ve yeni bir iş kurmayı düşünüyor.

 

Türkiye içerisinde gelecek planları kuranların %22’si yeni iş kuracak olan girişimcilere yatırım yapmayı, %34’ü ise yeni bir iş kurmayı planlıyor. Yurt dışında gelecek planları kuranların ise %15’i, erken aşama girişimcilere yatırım yapmak istiyor.

 

Kısacası kadın girişimciler; son yıllarda fırsatları değerlendirip yeni girişimleri hayata geçirmeye, kadın istihdamını artırmaya, yurt dışına açılmaya başladı ve bu ivme daha büyük bir hızla devam edecek.


İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

X