08.06.2020
Holokrasi Nedir, Hangi Şirketler İçin Uygundur?

Holokrasi Nedir, Hangi Şirketler İçin Uygundur?

Y ve Z kuşaklarının çalışma hayatına katılıp hem nicelik hem de nitelik olarak önemli noktalara gelmeleri sayesinde çalışma hayatının bazı kalıplarında değişiklikler yaşanmaya başladı. Bunun başında da hiyerarşi yer alıyor.

Gençlerin katı ast-üst ilişkilerini sevmemesi nedeniyle günümüzde yeni nesil dinamik şirketler, hiyerarşi yerine holokrasi kavramını tercih ediyor. Böylece birçok kurumsal şirketin bünyesine katamadığı genç ve yetenekli çalışanları ekiplerine dahil edebiliyor. Sizin için holokrasi kavramını ve hiyerarşiden farkını ele aldık. 

Holokrasi Nedir?

Sözlük anlamı olarak holokrasi, birçok küçük parçanın birbirine bağlı olarak bir bütün oluşturmasıdır. Hiyerarşi ise ast-üst ilişkilerinin süreçleri belirlediği durumları kapsıyor. Hiyerarşik yönetime sahip şirketlerde astın yaptığı her iş, üstte yer alan çalışan ya da yönetici tarafından denetleniyor. Holokrasi ise bundan biraz daha farklı. 

Holokraside güç, inisiyatif alma yetkisi ve sorumluluklar paylaştırılıyor. Böylece şirketin tüm noktaları aslında yönetici oluyor ve işin devamını sağlıyor. Aynı zamanda herkes yönetici gibi hareket etmek zorunda olduğu için çalışanlar işi sahiplenebiliyor. Bu nedenle birçok uzman, holokrasiyi “yöneticisiz yönetim” şeklinde tanımlıyor. 

Holokrasinin Şirketler Açısından Avantajları Nelerdir?

Dijitalleşen dünyanın hızla gelişip büyümesi, kullandığımız aletler ya da iletişim cihazları kadar toplumsal yaşamın her alanını etkiledi. Elbette bu durumdan çalışma hayatı da kendine düşeni aldı. Ancak özellikle beyaz yakalıların dijitalleşmeye rağmen iş yükünde gözle görülür bir azalış yaşanmadı ama süreçlerin hızlanması gerekti. Bu nedenle de her işlemin ast tarafından üste onaylatılması zaman kaybına neden olmaya başladı ve özellikle start-up’lar gibi süreçleri hızlıca işletmesi gereken şirketler, hiyerarşilerini esnetmeye başladı. 

Holokrasinin bir şirket için en önemli avantajı, çalışanların tamamının yapmakla yükümlü oldukları işte yönetici gibi hareket edebilmesidir. Böylece inisiyatif alabilme kabiliyetleri gelişiyor ve buna bağlı olarak yükümlülükleri de artıyor. Ayrıca üst yönetimin iş yükü giderek azalıyor ve yöneticiler şirkette belli başlı denetim işleri ile ilgilenip kendilerine iş geliştirme kısmında daha fazla vakit ayırabiliyor. 

Holokrasinin Şirketler Açısından Dezavantajları Nelerdir?

Holokrasinin en önemli avantajlarından biri olarak görülen bürokrasinin azalması, bazı şirketler için geri dönüşü olmayan sorunlar yaratabiliyor. Çünkü yetkin olmayan çalışanların yaptığı hatalar çoğunlukla büyük bir sorun haline geldiğinde fark ediliyor ve şirket bu durumdan zarar görebiliyor. Bu nedenle de imalat gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler için holokrasi genellikle önerilmiyor. Çünkü bu tip sektörlerde sorunlar genellikle ürünler ortaya çıktıktan sonra fark ediliyor ve geri dönüş çoğunlukla mümkün olmuyor. 

Holokrasi Kimler İçin Uygundur?

Holokrasi, belli alanlar dışında şirketlerin tamamına ya da şirket içerisinde yer alan bazı departmanlara uygulanabilecek bir modeldir. Genellikle takım çalışması gereken şirketler ve departmanlar için öneriliyor.

Şirket olarak değerlendirildiğinde holokrasinin daha çok teknolojik hizmetler sunan girişimler tarafından tercih edildiği görülüyor. Hiyerarşik bir düzene sahip olan şirketlerde ise departman olarak genellikle hızlı bir şekilde ilerlemesi gereken müşteri ilişkileri, iletişim ve pazarlama gibi alanlarda holokrasinin tercih edildiği görülüyor.

İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

X