ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

By Dekol Mobilya Başarı Hikayesi

By Dekol Mobilya Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

1989 yılında Adapazarı'nda kurulan By Dekol Mobilya ilk günden bugüne, hedeflerinden hiçbir şekilde ödün vermeden; zengin tasarım, konfor ve kullanım rahatlığı özelliklerini en yüksek düzeyde tutarak, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pazarına sunmuştur.Devamı

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Uygulaması

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yayınladığı 69 ve 70 seri numaralı Tebliğlerle, 3100 sayılı yasa ve ilgili mevzuatı gereğince Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) adı verilen yazarkasa kullanmak zorunda olan mükelleflerin kullandıkları ÖKC’lerle ilgili bir takım düzenlemeler yapmıştır.

Yeni Nesil ÖKC Kullanımının Zorunluluk Tarihi Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı mükellefleri faaliyetlerinde mobil POS cihazı kullanmalarına göre ayrıma tabi tutarak zorunluluk tarihlerini belirlemiş ve 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına tabi mükelleflerden faaliyetlerinde,

 • Mobil POS Kullanmayan ve 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı,
 • Mobil POS kullananlara 1 Ekim 2013
 • 1 milyon TL’yi aşan mükelleflere 1 Nisan 2016
 • 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükelleflere 1 Temmuz 2016
 • 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükelleflere 1 Ekim 2016
 • 150 Bin TL’den az olan mükelleflere 1 Ocak 2018

tarihinden itibaren “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” (ÖKC) kullanma zorunluluğu getirmiştir. Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Maliye Bakanlığınca onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabilmektedirler. Faaliyetine 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında başlayan/başlayacak mükellefler için Yeni Nesil ÖKC kullanım mecburiyeti 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Maliye Bakanlığınca onaylanmış Yeni Nesil ÖKC alıp kullanabileceklerdir.

Nitelikleri “KDV Mükelleflerinin ÖKC Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 31 Sıra Numaralı Genel Tebliğ” ile belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için, 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatına göre bir sınıflandırma yapılmamış ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil ÖKC sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, zorunluluk başlangıç tarihi 1 Ocak 2017 olarak belirlenmiştir.

25 Aralık 2015’ten itibaren geçerli olmak üzere, yukarıda belirtilen tarihlerden önce mali hafızaları dolan mevcut yazarkasalara yeni malî hafıza takılmayacak, bu cihazlar Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılacak ve cihazı hurdaya ayrılan mükellefler Yeni Nesil ÖKC almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

Yeni Nesil ÖKC Kullanımı Hangi İşyerleri İçin Zorunludur?

3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında olmayan mükelleflerin Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyeti bulunmamakla birlikte, işyerinizin yasal düzenleme kapsamına girip girmediği konusundaki en doğru bilgiyi bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden ya da muhasebecinizden/mali müşavirinizden sağlayabilirsiniz.

Yeni Nesil ÖKC’ler ile POS Cihazlarının Entegrasyonu Nasıl Olacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni Nesil ÖKC’ler ile POS cihazlarının belirlenen zorunluluk tarihleri itibariyle birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılması konusunda da zorunluk getirmiş ve burada da mükellefleri faaliyetlerinde mobil POS cihazı kullanmalarına göre ayrıma tabi tutmuştur. Buna göre faaliyetlerinde,

 • Mobil POS kullananlar için içinde entegre POS özelliği bulunan Yeni Nesil ÖKC kullanma zorunluluğu getirilmiş,
 • Mobil POS kullanmayanlara ise entegre POS özelliği bulunan Yeni Nesil ÖKC kullanmanın yanı sıra, Yeni Nesil ÖKC ile POS cihazını kablo ile haricen bağlantılı kullanabilme serbestisi de tanınmıştır.

İş Bankası POS Yazılımı İle Uyumlu POS Özellikli Yeni Nesil ÖKC’ler Hangileridir?

Bankamız POS yazılımı ile uyumlu içinde entegre POS özelliği bulunan Yeni Nesil ÖKC marka ve modellerine aşağıda yer verilmiştir:

 • Arçelik tarafından üretilen Beko 220TR ve Beko 300TR
 • Hugin Yazılım Teknolojileri tarafından üretilen Hugin Verifone VX-675 ECR (mobil/masaüstü)
 • Ingenico/PAVO tarafından üretilen Ingenico IWE280 ve IDE280
 • MT Bilgi Teknolojileri tarafından üretilen Vera Delta
 • Panaroma tarafundan üretilen Olivetti Verifone MX 915 ECR
 • Profilo Ödeme Sistemleri tarafından üretilen Profilo Verifone VX680-E1 (mobil/masaüstü)
 • Mikrosaray tarafından üretilen Pidion MT360E
 • İnformatik tarafından üretilen Inpos M120
 • İnfoteks tarafından üretilen Fusıon 410G

Müşterilerimizin ÖKC’lerini İş Bankası Yazılımı İle Kullanmaları İçin Ne Yapmaları Gerekir?

Yasal zorunluluk kapsamına giren müşterilerimizin, yukarıda yer alan markalara ait Yeni Nesil ÖKC’lerden temin ettikten sonra cihazlarına Bankamız yazılımı yüklenmesi için Şubelerimize başvurmaları gerekmektedir.

Yeni Nesil ÖKC Temin Edecek Mükelleflere İş Bankası Tarafından Sunulan Özel Fırsat Paketleri Nelerdir?

Yeni Nesil ÖKC temin edecek müşterilerimize Bankamızca sunulan özel fırsat paketlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

www.istekobi.com.tr/yazarkasa