ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Metalurji Grubu Başarı Hikayesi

Metalurji Grubu

1992 yılında Ankara'lı sanayicilere hizmet vermek amacıyla kurulan, 24 saatlik çalışma sistemi ile yıllık 4.000 ton ısıl işlem kapasitesi bulunan, Metalurji Grubu; proses takibinde zaman-sıcaklık diyagramı, zengin laboratuvar ekipmanlarıyla sadece Ankara'da değil ülke çapında müşteri potansiyeline sahip olmuştur.Devamı

Gerekli Bilgi ve Belgeler

Gerekli Bilgi ve Belgeler

Müşterilerimizden ticari hesap açılışında istediğimiz bilgi ve belgeler:

Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişilerde

 • Tescil belgesi,
 • Vergi levhası,
 • Noter Onaylı İmza sirküleri,
 • Adres,
 • Telefon numarası,
 • Tüzel kişiliğin % 25’i aşan hisseye sahip ortaklarının kimlik fotokopileri
 • Ticaret siciline tescile dair belgeler,

Adi Ortaklıklarda

 • Noter Onaylı Ortaklık Sözleşmesi,
 • Vergi Levhası,
 • Yetki Belgesi,
 • Adres,
 • Telefon,

Derneklerde

 • Dernek tüzüğü ile dernek kütüğündeki kayda ilişkin belgeler,
 • Yetki Belgesi,
 • Adres,
 • Telefon,

Vakıflarda

 • Vakıf Senedi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki sicile ilişkin belgeler,
 • Yetki Belgesi,
 • Adres,
 • Telefon

talep edilecektir.