ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

İlkay Kağıtçılık Başarı Hikayesi

İlkay Kağıtçılık Tic. A.Ş.

1977 yılında İstanbul'da kurulan, 2000 yılında yapışkan kağıt ve bant sanayine yönelik üretime başlayan, ambalaj, kağıt otomotiv, tekstil, yapı elemanları ve beyaz eşya vb. sanayi ile yan sanayi unsurlarına hizmet veren İlkay Kağıtçılık, sektörünün önde gelen başarılı kuruluşları arasında yer almaktadır.Devamı

KOBİ Paket Sigortası

Sektörel poliçelere ait teminatları tek bir ürün içerisinde hizmetinize sunan, faaliyet grupları özelinde belirlenen ürün içerikleri ile ihtiyaçlarınızı maksimum derecede karşılayacak paket bir poliçedir.

KOBİ Paket Sigortası kapsamında,

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Yer kayması
 • Duman
 • İş durması
 • Hukuksal koruma
 • Kira kaybı
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
 • Kötü niyetli hareketler
 • Terör
 • Hırsızlık
  • Bina sabit tesisat hırsızlık
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Anadolu Hizmet - KOBİ
 • Geçici adres nakil
 • Alternatif işyeri değişikliği masrafları
 • Medline Acil Sağlık Hizmetleri
  • İle işletmelerin farklı ihtiyaçları doğrultusunda, isteğe bağlı olarak;
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
 • Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
 • Komşuluk mali sorumluluğu
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Cam ve reklam panosu kırılması
 • Makine kırılması
 • Elektronik cihaz
 • Sel, su baskını
 • Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
  • Ürün sorumluluk
 • Ferdi kaza
 • İşveren sorumluluk
 • Nakit para/kıymetli evrak hırsızlık
 • Taşınan para hırsızlık
 • Emniyeti suiistimal
 • Kar ağırlığı

teminatlarından faydalanabilirsiniz.

Sigorta bedeli bazında farklılaşma;

Toplam sigorta bedeli 5 milyon EUR' ya kadar olan riskler için ürünümüz,

 • KOBİ Paket Sigorta Poliçesi

Toplam sigorta bedeli 5 milyon EUR'dan yüksek olan riskler için ürünümüz,

 • Anadolu İşyeri Paket Sigorta Poliçesi

adı ile çıktıya otomatik olarak basılmaktadır.

Faaliyet Konusu Bazında Farklılaşma

Seçeceğiniz faaliyet konusuna göre ürünümüzün ismi otomatik olarak değişmekte; ayrıca faaliyet konusu özelinde belirlediğimiz teminatlarla da ürünümüzün içeriği ihtiyaçları maksimum derecede karşılayacak şekilde farklılaşmaktadır.

Faaliyet konusu bazında otomatik olarak oluşturabileceğiniz paket poliçelerimiz;

 • Anadolu Eczane Paket Poliçesi
 • Anadolu Noter Paket Poliçesi
 • Anadolu Market Paket Poliçesi
 • Anadolu Sağlık Kurumları Paket Poliçesi
 • Anadolu Güzellik Merkezi Paket Poliçesi
 • Anadolu Eğitim Kurumları Paket Poliçesi
 • Anadolu Gıda Paket Sigorta Poliçesi

Medline Acil Sağlık Hizmetleri

Diğer şirketlerin sunduğu gibi sadece bir asistans hizmeti olmayıp, Şirketimiz tarafından kapsamlı bir sağlık hizmeti olarak verilmektedir. Ambulans sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç olmayıp, devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve gereken durumlarda acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip bulundurmaktadır.

Anadolu Eczane Paket Sigorta Poliçesi

 • Cam Kırılması Teminatı
 • Duvara monte raf devrilmesi
 • Elektronik Cihaz Teminatı
 • Makine Kırılması Teminatı
 • Nöbet teminatı
 • Reçete ve ilaç teminatı
 • Soğutucu cihazlarda ürün bozulması teminatı
 • Sürsaj teminatı

Anadolu Noter Paket Sigorta Poliçesi

 • Fiziki zararlar teminatı

Anadolu Turistik Tesis Paket Sigorta Poliçesi

 • Alternatif işyeri değişikliği masrafları
 • Bedeni zararlar teminatı
 • Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması
 • Catering hizmetleri klozu
 • Çocuk bakım hizmeti teminatı
 • Deniz taşıtlarından kaynaklanan bedeni zararlar teminatı
 • Fiziki zararlar teminatı
 • Garaj mali sorumluluk ve valet parking teminatı
 • Hatalı tıbbi müdahale teminatı
 • Kara taşıtları kazaları sorumluluğu teminatı
 • Kilit değiştirme masrafları teminatı
 • Kirlenme hasarları teminatı
 • Müşteri eşyaları
 • Odalardaki müşteri kasası teminatı
 • Otel bagaj odaları teminatı
 • Otel çamaşırhane teminatı
 • Otel odalarındaki müşteri eşyası teminatı
 • Otel vestiyer teminatı
 • Ön bürolardaki müşteri kasası teminatı
 • Soğutucu cihazlarda ürün bozulması teminatı
 • Spor etkinlikleri teminatı
 • Su arıtma hasarları klozu
 • Üçüncü şahıs sorumluluk istisnaları
 • Ferdi kaza teminatı klozu

Anadolu Plaza Paket Sigorta Poliçesi

 • Emanete bırakılan araçlara ilişkin özel şart
 • Fiziki zararlar teminatı
 • Hatalı tamir, bakım, montaj teminatı
 • Liftten düşme
 • Oto yıkama
 • Bedeni zararlar teminatı
 • Yol Kasko Klozu
 • Test Sürüşleri Klozu
 • Artan Mali Sorumluluk Klozu

Anadolu Market Paket Sigorta Poliçesi

 • Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması
 • Çocuk bakım hizmeti teminatı *
 • Fiziki zararlar teminatı
 • Garaj mali sorumluluk ve valet parking teminatı
 • Soğutucu cihazlarda ürün bozulması teminatı
 • Su arıtma hasarları klozu *
 • Bedeni zararlar teminatı *

* Büyük mağaza, hipermarket, grosmarket” faaliyet konusu için verilmektedir.

Anadolu Sağlık Kurumları Paket Sigorta Poliçesi

 • Elektronik Cihaz Teminatı
 • Fiziki zararlar teminatı
 • Makine Kırılması Teminatı
 • Soğutucu cihazlarda ürün bozulması teminatı
 • Bedeni zararlar teminatı
 • Garaj mali sorumluluk ve valet parking teminatı

* Hastane faaliyet konusu için verilmektedir.

Anadolu Güzellik Merkezi Paket Sigorta Poliçesi

 • Elektronik Cihaz Teminatı
 • Fiziki zararlar teminatı
 • Makine Kırılması Teminatı
 • Bedeni zararlar teminatı

Anadolu AVM Paket Sigorta Poliçesi

 • Fiziki zararlar teminatı
 • Bedeni zararlar teminatı
 • Çocuk bakım hizmeti teminatı
 • Garaj mali sorumluluk ve valet parking teminatı
 • Su arıtma hasarları klozu

Anadolu Gıda Paket Sigorta Poliçesi

 • Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması
 • Catering hizmetleri klozu
 • Çocuk bakım hizmeti teminatı
 • Fiziki zararlar teminatı
 • Garaj mali sorumluluk ve valet parking teminatı
 • Soğutucu cihazlarda ürün bozulması teminatı
 • Su arıtma hasarları klozu

Anadolu Eğitim Kurumları Paket Sigorta Poliçesi

 • Ferdi kaza teminatı klozu

Muhtelif faaliyet konularında verilen özel şartlar

 • Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması
 • Çocuk bakım hizmeti teminatı
 • Garaj mali sorumluluk ve valet parking teminatı
 • Soğutucu cihazlarda ürün bozulması teminatı
 • Su arıtma hasarları klozu

Kiracı tarafından yapılan hizmetlerin korunumu:

Kiracı olmanız halinde, poliçede verilen teminatlar kapsamına giren bir hasar oluşmuşsa, sigortalı işyerinde yapılacak, boya, badana, cila, sabit dekorasyon masrafları, 20.000 TL'ye kadar teminat altındadır.

Anadolu Hizmet - KOBİ:

İşyerinizde meydana gelebilecek elektrik, su tesisatı arızaları, çilingir hizmeti, yangın, patlama vb. sebeplerle oluşacak yaralanmalarda acil ambulans hizmeti, su basması, yangın, patlama sonucu oluşacak hasar sebebiyle gerektiği durumlarda işyerinizin korunması, siz seyahatteyken, işyerinizde meydana gelen bir hasar sonucu işyerine dönüşünüzün organizasyonu, masrafları gibi teminatları kapsar.

Geçici Adres Nakli:

Poliçe kapsamında meydana gelebilecek hasarlar neticesinde, makine tesisat, demirbaş ve elektronik cihazlarınızın bakım/onarım ve benzeri bir sebeple geçici olarak başka bir adreste bulunmaları esnasında maruz kalabilecekleri poliçede yer alan teminatlar kapsamındaki hasarlar, 10.000 TL ile sınırlı olmak kaydıyla teminat altındadır.

Yeni Değer:

Yangın genel şartlarına göre sigorta bedeli, sigortalanacak kıymetin yenisinin yerine koyma bedelinden, eskime, yıpranma ve başka sebeplerden meydana gelen kıymet eksilmelerin indirilmesi ile belirlenir. Yeni değer sigortalarında söz konusu eskime, yıpranma vb. sebeplerden oluşabilecek kıymet eksilmeleri düşülmeksizin sigortalı kıymetin yenisinin yerine koyma bedeli esas alınır.

Yangın Mali Sorumluluğu:

 • Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu: Kiracının yangın, infilak, duman, dahili su ve terör hasarları nedeniyle mal sahibine vereceği zararları teminat altına alır.
 • Mal sahibinin kiracıya karşı olan sorumluluğu: Mal sahibinin, kiralanan mülk nedeniyle kiracıya karşı doğacak hukuki sorumluluğunu kapsar.
 • Komşuluk sorumluluğu: Sigortalının yangın, infilak, duman, dahili su ve terör hasarları nedeniyle komşularına vereceği zararları teminat altına alır.

Ürün Sorumluluk

Ürettiğiniz veya sattığınız ürünün kullanılması sonucunda, sorumlu tutulabileceğiniz bedensel zararlar ile mal/eşya zararlarından kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar.

Çalışanlara ait Özel Eşyalar:

Çalışanlara ait özel eşyalar, poliçede belirtilen teminatlar kapsamında oluşacak risklere karşı poliçede belirtilen limitlerle teminat altındadır.