ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Oğuzbey Dayanıklı Tüketim Başarı Hikayesi

Oğuzbey Dayanıklı Tük. Mal. San. Tic. A.Ş.

BEYSAN Oturma Grupları, Oğuzbey Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş. tarafından, 1998 yılında Bolu 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde üretilmeye başlanmıştır. 31.12.2000 tarihinde İstanbul, Beylikdüzü, Tüyap Fuarı yakınlarındaki tesislerine taşınan Oğuzbey, ürün yelpazesini sürekli genişleterek, yüksek kalite ve hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.Devamı

Tarımsal Krediler

İşletme Kredileri

Tarımsal İşletme Kredisi

Bitkisel üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla 24 aya varan vade seçenekleri ile üreticilere sunulan Tarımsal İşletme Kredisi, hasat dönemlerine uygun esnek geri ödeme koşulları ile Türkiye İş Bankası’nda.

Büyükbaş Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi

Süt hayvancılığı alanında faaliyet gösteren üreticilerin yem, elektrik, veterinerlik hizmeti gibi ihtiyaçları için esnek ödeme koşulları ve 24 aya varan vade seçenekleri Türkiye İş Bankası’nda.

Büyükbaş Besi Hayvancılığı işletme Kredisi

Büyükbaş besi hayvancılığı yapan üreticilerimizin yem, elektrik, veterinerlik hizmeti gibi ihtiyaçları için 18 aya varan vadeler ve esnek ödeme seçenekleriyle krediler Türkiye İş Bankası’nda.

Seracılık İşletme Kredisi

Örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği (seracılık) alanında faaliyet gösteren üreticilerimizin tohum, ilaç vb. ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla esnek ödemeli olarak, 24 aya varan vadelerle kredi seçenekleri Türkiye İş Bankası’nda.

Arıcılık İşletme Kredisi

Arıcıların üretim sezonunda ihtiyaç duyacakları çeşitli girdilerin ve nakliye giderleri ile ilgili harcamalarının finansmanı amacıyla 24 aya varan vadeler ve esnek geri ödeme koşulları ile krediler Türkiye İş Bankası’nda.

Orta Vadeli Tarım Kredisi

Üreticilerimizin birden çok üretim dönemine yaygın çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için esnek ödeme koşulları ve 60 aya varan vade seçenekleri Türkiye İş Bankası'nda.

Et Tavukçuluğu (Broiler) İşletme Kredisi

Broiler (etlik piliç) üretimi yapan üreticilerimizin üretime yönelik güncel ihtiyaçlarının karşılanması için esnek ödeme koşulları ve 24 aya varan vade seçenekleri Türkiye İş Bankası'nda.

Küçükbaş (Damızlık Koyun) İşletme Kredisi

Küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için esnek ödeme koşulları ve 24 aya varan vade seçenekleri Türkiye İş Bankası'nda.

Traktör ve Ekipman Kredileri

Traktör Kredisi

0 km ya da ikinci el traktör alımı için, hasat zamanına uygun ödeme dönemleri ve 48 aya varan vade seçenekleri ile traktör kredileri Türkiye İş Bankası'nda.

Tarım Ekipman Kredisi

Biçerdöver, pulluk ve üreticilerin ihtiyacı olan diğer tarım ekipmanlarına yönelik 48 aya varan vadeler ve hasat dönemine uygun esnek ödeme imkanları ile Türkiye İş Bankası'nda.

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Makine Ekipman Kredisi

Süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, gübre sıyıncı ünite gibi makine ve ekipman alımlarının finansmanı için 36 aya varan vadeler ve esnek geri ödeme koşullarıyla kredi seçenekleri Türkiye İş Bankası'nda.

Pick Up Türü Arazi Taşıtı Kredisi

Hasat zamanına uygun geri ödeme koşulları ve 48 aya varan vade seçenekleri ile pick-up türü arazi alımına yönelik krediler Türkiye İş Bankası'nda.

Yatırım Kredileri

Tarımsal Arazi Kredisi

Üzerinde tarımsal faaliyetini sürdürdüğü, mülkiyeti kendisine ait tarım arazisi bulunan üreticilerimizin yeni tarım arazisi (tarla, bağ, bahçe) alımlarının finansmanı için 60 aya kadar vadeler ve hasat dönemlerine uygun geri ödeme koşulları ile krediler Türkiye İş Bankası'nda.

Büyükbaş Süt Hayvancılığı Hayvan Alım Kredisi

"Damızlık Belgesi'ne" sahip 1,5-2 yaş arası kültür ırkı düve alımlarının finansmanı için 36 aya varan vade seçenekleri ile krediler Türkiye İş Bankası'nda.

Seracılık Yatırım Kredisi

Sera yapımı ve modernizasyonu amacıyla yapılacak cam, naylon, demir, klima sistemi gibi harcamaların finansmanı için 60 aya varan vade seçenekleri ve esnek geri ödeme koşulları ile krediler Türkiye İş Bankası'nda. Ziraat Odalarına kayıtlı çiftçilerin faydalanabileceği, ürünlerimiz hakkında ayrıntılı blgi almak ve faiz oranlarımızı öğrenmek için en yakın şubemize başvurabilirsiniz.

Orta Vadeli Tarım Kredisi

Üreticilerimizin birden çok üretim dönemine yaygın çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için esnek ödeme koşulları ve 60 aya varan vade seçenekleri Türkiye İş Bankası'nda.

TMO Kredisi

Türkiye İş Bankası ile Toprak Mahsülleri Ofisi A.Ş. (TMO) arasında imzalanan protokol kapsamında, makbuz senedi üzerinde yazılı olan tutarın belirli bir oranı kadar kredi kullandırılabilmektedir. Depoya teslim edilen ürünler karşılığında verilen makbuz senetleri teminat olarak alınmaktadır.

Elektronik Ürün Senedi Kredisi

İş bankası, Ege'de İzmir-Aydın yöresinde üretim yapan pamuk üreticilerine, ürünlerinin rehin alınması karşılığında kredi kullandırıyor.Üretici veya tüccarlar tarafından yoplanan ve Lisanslı Depo olarak hizmet veren Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'ye (ELİDAŞ) bırakılan pamuk, yetkili laboratuvarlar tarafından kalitesine göre sınıflandırılıyor ve böylelikle pamuğun Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) cinsinden değeri belirleniyor.

ELİDAŞ, depolanan ürünlerin mülkiyetini temsil eden ve üzerine rehin tesis edilen , aynı zamanda teminat olarak İş Bankası'na verilebilen Elektronik ürün Senetleri (ELÜS) üreteerk, kayıt için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bildiriyor. Söz konusu ürün senetlerinin İzmir Ticaret Borsası'nda satışı da mümkün olabiliyor.

Her bir müşteri için yaratılan ELÜS'lerin karşılığında, müşterinin İş Bankası nezdindeki yatırım hesabına bloke konularak, senedin temsil ettiği miktara karşılık gelen tıtarın azami yüzde 70'ine kadar kredi kullandırılabiliyor.İş bankası'nın senet üzerindeki rehni kaldırmasının ardından, üretici veya tüccar ürününü satarak kredinin geri ödemesini gerçekleştiriyor.

Elektronik ürün senedi nedir? Elektronik ürün senedi, tarım ürünlerinin lisanslı depoya tesliminde, lisanslı depo işletmesince bu ürünleri temsilen basılı ürün senetleri hükmünde olmak üzere oluşturulan bir elektronik kayıttır.