ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Sarnıç Otel Başarı Hikayesi

Sarnıç Otel

1915 yılında konak olarak inşaa edilen, orjinal haline sadık kalınmak suretiyle otele çevrilerek, 1999'dan bu yana hizmet vermekte olan Sarnıç Hotel; "sarnıç" ismini altında bulunan ve Bizans İmparatorluğu tarafından 5.yy'da inşaa edilen sarnıçtan almaktadır...Devamı

Türev Ürünler

Türev ürünler; nitelikleri itibariyle değeri bir başka varlığa (döviz, hazine bonosu, devlet tahvili, endeksler, faiz, emtia, kredi değerliliği vb.) dayalı olan finansal araçlardır.

İş Bankası'nın Forward, Opsiyon, Futures ve Swap gibi türev ürünlerinden yararlanabilirsiniz.

Forward

Döviz, menkul kıymet veya emtiaların gelecekte belirli bir tarihte teslimi kaydıyla alınıp satıldıkları piyasalar forward piyasalar (vadeli piyasalar), yapılan işlemler ise forward işlem olarak adlandırılır. Vadeli işlemlerin süresi bir günden birkaç yıla kadar değişebilmektedir.

Opsiyon

Opsiyon sözleşmeleri; prim ödemek koşuluyla satın alana (müşteriye) hiçbir taahhüde girmeden belirli tutardaki spesifik bir kıymeti (döviz, hisse senedi, tahvil, ticari emtia, kıymetli maden vb.) üzerinde anlaşılan fiyattan, belirli bir süre içinde veya belirlenen bir vade tarihinde almak veya satmak hakkını veren sözleşmelerdir.”

Futures

İleri bir tarihte ve bugünden belirlenen bir fiyattan, belirli tutardaki menkul değer, döviz veya emtianın taraflar arasında el değiştireceğini hükme bağladıkları sözleşmelerdir. Futures sözleşmelerinin Forward sözleşmelerinden farkı, organize borsalarda işlem görmesi ve işleme konu döviz, menkul değer veya emtianın alım-satımının standart miktar ve vade üzerinden yapılmasıdır.

Swap

Swap sözleşmelerinde taraflar faiz ya da para gibi iki varlığın gelir akımlarını gelecekte belli bir tarihte değişme konusunda anlaşırlar. Swap işlemleri çok çeşitli olmakla birlikte, genel olarak dövize ve faize dayalı olanlar en yaygın kullanılanlardır.

Para Swap İşlemleri

Farklı para birimlerinden oluşan iki ayrı anaparanın; önceden belirlenen dönemlerde, orijinal birimleri ve üzerinde anlaşılmış bir kur üzerinden geri ödenmek üzere birbirleriyle değiştirildiği Swap çeşididir.

Faiz Swap İşlemleri

Genelde farklı borçlanma kaynaklarından, benzer vade ve miktarda anaparanın ve/veya faiz ödeme yükümlülüklerinin takas edildiği işlemlerdir. En yaygın uygulaması, taraflardan birinin sabit faizle diğerinin ise değişken faizle borçlanıp bu yükümlülüklerini takas ettikleri Swap türüdür.

Yapılandırılmış Türev Ürünler

Risk ve getiri tercihlerinize göre gerek türev ürünler bir araya getirilerek, gerekse mevduat ve kredi gibi diğer bankacılık ürünlerimizden yapıları uygun olanlar ihtiyaçlarınıza göre birleştirilerek size özel hazırlanan ürünlerden faydalanabilirsiniz.

Türev ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için en yakın şubemize başvurabilirsiniz.