ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Turasan Şarap Başarı Hikayesi

Turasan Bağcılık ve Şarapçılık Tur. Tic. A.Ş.

Hasan Turasan’ın şaraba duyduğu aşk, Turasan Şarapçılık’a doğa ve tarihin dünyadaki en güzel buluşma yeri olan Kapadokya’da hayat verdi. Turasan Şarapçılık; üretimde bilgi, özen, teknoloji ve sürekli kalite anlayışı çerçevesinde bütün ürünlerinin kalitesini daha ilk üretim aşamasındayken belirliyor. Bu amaçla; üzümü taşıyan dallardan, şarapları sarmalayan etiket ve şişelere dek, bütün ürün yelpazesini kalite standartlarını korumak adına yoğun bir dikkatle takip ediyor... Devamı

İŞ'TE SEMİNER Ankara Toplantısı

Suat İnce:
"KOBİ'ler kalıcı olmak için bildiği işi sürdürmeli ve Ar-Ge'ye yatırım yapmalı"

İş Bankası yarattıkları istihdam ve üretimle ekonominin dinamosu konumunda bulunan KOBİ'lerin, sağlıklı büyümelerine ve rekabet avantajı sağlamalarına destek olmak amacıyla düzenlediği "İş'te Seminer" toplantılarının dördüncüsünü Ankara'da gerçekleştirdi. İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıda KOBİ'lere Kamu Ar-Ge ve Teşvikleri hakkında bilgi verildi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler aktarıldı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, KOBİ'lere bildikleri işi yapmaları ve kaynak maliyetlerini gözden geçirmelerini tavsiye ederek, günümüzde rekabetin ulusal boyutların ötesine geçtiğine, bilim ve teknolojinin gerektirdiği esnekliğe uyum sağlamanın firmaların dış pazarda kalıcı olmaları için vazgeçilmez unsurlardan biri haline geldiğine dikkat çekti.

"Müşterisine sadık olmayan banka müşterisinden de sadakat beklememeli"

Suat İnce, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen "İş'te Seminer" toplantısında müşterisine sadık olmayan bankanın, müşterisinden de sadakat beklememesi gerektiğini ifade ederek KOBİ'lere tavsiyelerde bulundu.

İnce, bugün başta bankalar olmak üzere pek çok şirketin, firma ve müşterilere yönelik sadakat programları adı altında türlü hizmetler sunduğunu, bu tip faaliyetlerin İş Bankası'nda da sürdürülmekle birlikte, İş Bankası'nda, müşteri sadakatinin bankanın müşterisine sadık olmasıyla gerçekleşeceği bilinciyle çalışıldığını söyleyerek "İş Bankası müşterisini büyüten, müşterisiyle büyüyen ve müşterisiyle yaşlanan bir bankadır" dedi.

"Bizlere not verin"

Suat İnce, nasıl ki bankalar müşterileri ile olan kredi ilişkilerinde birtakım derecelendirmeler yapıyorlarsa, müşterilerin de çalışacakları banka için bu tip değerlendirmelerde bulunması gerektiğini ifade ederek "siz de bizlere not verin, çalışacağınız bankayı her yönüyle, özellikle farklı konjonktürlerdeki yaklaşımlarıyla değerlendirin, biz bu değerlendirmeden iyi bir notla çıkacağımızı biliyoruz" dedi.

İş Bankası'nın 26 Ağustos 1924 tarihinde Ankara'da kurulmasıyla birlikte 88 yıldır Ankara ile çok özel bir bağ bulunduğunu, bu uzun soluklu ve derin ilişkinin Ankara'daki performanslarına da yansıdığını ifade ederek 2012/06 dönemi itibariyle nakdi kredilerde %18,4, nakdi ticari kredilerde ise %21,4 pay ile tüm bankalar arasında birinci olduklarını ve bu liderliklerini seneler itibariyle sürdürdüklerini ifade etti.

2012 Haziran dönemi itibariyle İş Bankası'nın 165,6 milyar TL aktif büyüklük ile Türkiye'nin en büyük bankası olmasının yanı sıra, öz kaynak, nakdi kredi, nakdi ticari kredi, gayri nakdi kredi, mevduat ve net kar kalemlerinde de birinci olarak önemli her alanda sektör lideri olduğunu vurgulayan İnce, "İş Bankası olarak 65 ilde en fazla nakdi kredi veren özel bankayız. Yoğun bir saha temasına sahibiz. Her şubemizin ticari kredi verme yetkisi bulunuyor, bu sonuçlar Bankamızın performansının yanı sıra müşterilerimizin Bankamıza olan teveccühünün de önemli bir göstergesi” dedi.

Suat İnce, KOBİ kredilerinde de 2012 Haziran verilerine göre 2011 yıl sonuna kıyasla % 11,9 artışla 21,9 milyar TL kredi bakiyesine ulaşıldığını, ilk 6 ayda kaydedilen bu artışın sektörün %6,4 artışı ile mukayese edildiğinde, yaklaşık 2 kata tekabül ederek Bankanın KOBİ finansmanındaki etkin yaklaşımını sürdürdüğünü teyit ettiğini ifade etti.

Günümüzde rekabetin ulusal boyutların ötesine geçtiğini hatırlatan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat İnce, "Bu uyumun sağlanmasında, günümüz ekonomisinde iş fırsatlarının yaratılması, yeni iş alanları ve sektörel gelişimin sağlanmasında Ar-Ge'nin öneminin bilinciyle İş'te Seminer'in konusunu 'Kamu Ar-Ge Hibe ve Teşvikleri' olarak belirledik” dedi.

Seminer'de İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin de AR-GE ve inovasyonun önemine değindi.

İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürü İzlem Erdem ise toplantıda dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelerle gelecek döneme ilişkin beklentileri özetledi. Erdem, küresel krizde altıncı yıla girilmiş olmasına rağmen başta Euro Alanı ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülke ekonomilerinde devam eden sorunlara bağlı olarak küresel ekonomide büyümeye ilişkin aşağı yönlü risklerin önemini koruduğunu belirtti. Söz konusu risklerin gelişmekte olan ülkeleri de ticaret ve finansman kanalı üzerinden farklı ölçülerde etkilemekte olduğunu vurgulayan Erdem, Türkiye'nin ise uygulamakta olduğu politikalarla iç talepte kontrollü bir yavaşlama sağlarken ihracatta pazar çeşitlendirmesi ile iç ve dış talep arasındaki dengelenmenin beraberinde getirdiği ihracat odaklı büyüme performansı ile olumlu yönde ayrışmakta olduğunu ifade etti. Önümüzdeki dönemde de küresel ekonomiye ilişkin mevcut belirsizlikler dikkate alınarak risklerin yönetiminin önem arz etmeye devam edeceğini belirtti.

İş Bankası'nın Ankara'da düzenlenen "İş'te Seminer” toplantısında Etkin Proje firması yöneticileri İbrahim Gedikoğlu ve Kemal Sidar da sanayici ve yazılımcılar için güncel Ar-Ge destekleri ve teşvikler, Ar-Ge teşviklerinden yararlanmak için yol haritası ve örnek proje uygulamaları konularında birer sunum gerçekleştirdi.