ARA

KOBİ Penceresi

İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Setna Eğitim Başarı Hikayesi

Setna Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

Eğitime gönül vermiş kadrosu ve doğru yol haritasıyla misyonuna uygun nesiller yetiştirmek adına geleceğe giden yolda bir köprü olmaya devam eden Setna Eğitim Hizmetleri'nin bünyesindeki Özel Mimar Sinan Koleji, ülkemizin başarılı eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Devamı

Van İş'le Buluşmalar Toplantısı


"İş'le Buluşmalar" Toplantısı Van'da yapıldı.

Bankamızın gelenekselleşen "İş'le Buluşmalar" Toplantısı, 21 Eylül 2010 tarihinde Van'da gerçekleştirildi. Toplantıya mesleki kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, Van ekonomisinin önde gelen iş adamları ile mesleki kurum ve kuruşların temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Ana başlığı "Genişleyen Ufuklar ve Yeni Fırsatlar" olarak belirlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Müdürümüz Ersin Özince'nin ardından, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu ile İSO Meclis Başkanı ve Bahçıvan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Erdal Bahçıvan birer konuşma yaptı.

Türkiye'nin en büyük özel bankası olan İş Bankası'nın ticari kesimle en fazla ilişkisi bulunan ve aynı zamanda en büyük kredi hacmine sahip banka konumunda yer aldığını söyleyen Özince İş Bankası'nın Van'da 57. yılını kutladığını hatırlatarak, bu ilde kredi kullanımının mevduattan fazla olduğunu, İş Bankası olarak yatırım ve istihdama dönük kredi vermek istediklerini kaydetti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu İş Bankası'nın Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk üyesi ve Oda'ya katkı sağlayan ilk kurum olduğunu belirtti.

İSO Meclis Başkanı ve Bahçıvan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Erdal Bahçıvan sınır ticaretinin bölge için kritik rol oynadığını, orta vadede olumlu değişikliklere yol açacağını, bununla birlikte Van İli'nin temiz havası ve kirlenmemiş toprakları ile organik tarıma çok elverişli olduğunu vurguladı.

Toplantının panel şeklinde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'ın üstlendiği ikinci bölümde, Bahçeşehir Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Taner Berksoy "Kriz Çıkışında Tereddüt", Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Barut "Turizmin Anadolu'ya Yayılma Sürecinde Van", TE-TA Teknik Tarım Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tömek "Ülkemizin Tarımsal Yapısına Uygun Çözümler ve Van İli Sığırcılığı için Öneriler" ve Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt "Yerel Kaynakların Değerlendirilmesi" başlıklı birer konuşma yaptı. Panelin ardından Genel Müdür Yardımcımız Sayın Adnan Bali'nin genel değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda Genel Müdürümüz de kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Taner Berksoy Türkiye ekonomisinin krizden oldukça düzgün çıkan ekonomiler arasında bulunduğunu, hem büyüme temposu hem de kamu açığı ve finansmanı açısından pek çok ülkeden daha iyi durumda olduğunu ifade ederek yılın ikinci yarısının birincisinden daha yavaş geçeceğini sözlerine ekledi.

Van'ın, turizmde 50 milyar dolar gelir, 50 milyon turist hedeflerini koyan Türkiye'nin bu hedeflerine ulaşmasında önemli katkısı olacağını ifade eden TÜROFED Başkanı Ahmet Barut, Van'ın bu potansiyelinin tanıtmak ve pazarlanabilirliğini artırmak adına gerek özel sektör, gerekse resmi karar alıcılarının; altyapı, konaklama tesisleri, ulaşım, tanıtım, hedef pazar ve müşteri profilinin belirlenmesi gibi konularda planlama ve uygulama aşamalarına zaman yitirmeden geçmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

TE - TA Teknik Tarım Ltd. Şti. Başkanı Ömer Tömek, Türkiye'de küçük işletmelerin çoğunlukta olduğunu, büyük işletmelerin sahip oldukları olanaklardan yararlandırılmaları için çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti. Modern teknolojiden küçük çiftçileri yararlandırmak için müşterek makine parkları, müşterek sağımhaneler, köy kooperatif işletmeleri veya hayvancılık bölgeleri kurmak gibi konuların tartışılmasının önemini vurguladı.

Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt ise kalkınmada yerel kaynakların değerlendirilmesinde geçmişte yapılan hatalar ve geleceğin nasıl inşa edileceği üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının sonunda genel değerlendirme yapan Genel Müdür Yardımcımız Adnan Bali ise, İş Bankası'nın Türkiye genelinde olduğu gibi en çok şubeye sahip özel banka olma vasfını Van'da da sağlıyor olmasından ve bununla birlikte Van'da en yüksek kredi ve mevduat pazar payına sahip özel banka konumunda bulunmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Yine 2009 yılında sektör başabaş seviyesindeyken İş Bankası'nın Van'da topladığı 3 birim mevduata karşılık 4 birim kredi kullandırdığını, 2010/06 döneminde de bu oranı artırdığını ve bunun Van'ın potansiyeline olan inanç ve güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kredilendirme süreçlerinde kriz koşullarından mümkün olabildiği kadar etkilenmemeye gayret sarfettiklerini, hatta ödemelerinde sorun bulunan ve işi bozulan 11 bini aşkın ticari müşterinin 1,2 milyarlık kredisini ödeme kolaylığı sağlamak veya taksitlendirmek suretiyle mümkün olduğunca sisteme kazandırdıklarını ifade etti. Adnan Bali, koşullar hangi yönü işaret ederse etsin İş Bankası olarak sorun çözücü bir yapıda olduklarını belirtirken, İş Bankası'nın Van İli'ni yakından ilgilendiren özellikli birtakım işlerinden de bahsetti.

Adnan Bali, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile 2007 yılı sonlarında kredi protokolü imzaladıklarını, ayrıca Avrupa Birliği Küçük İşletmeler Kredi Programı'nın ikinci aşaması (SELP II) çerçevesinde Alman Kalkınma Bankası (KFW) ile imzaladıkları kredi sözleşmesi paralelinde 20 Milyon Euro temin edildiğini, bunun yanı sıra, Muş, Hakkari, Van ve Bitlis illeri özelinde 3,6 Milyon Euro tutarında ilave fon aldıklarını ifade ederek dört il içinde bu fondan en çok yararlanan ilin % 40'lık pay ile Van olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Programı'nı yürüten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile gerçekleştirilen kredi protokolünün yanı sıra, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve T.C. Hazine Müsteşarlığı ile de ayrı ayrı anlaşmalar imzalandığını belirten Bali, Van İli'nin tüm bu imkanlardan yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

"İş'le Buluşmalar" toplantıları, farklı illerde, güncel konu başlıkları ile düzenlenmeye devam edilecek.