ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Yardımcı Beton Başarı Hikayesi

Yardımcı Beton San. Tic. Paz. A.Ş.

1992'de, Konya 2. O.S.B'deki ilk hazır beton tesisini kurarak Konya’da belli bir boşluğu dolduran Yardımcı Beton, çalışmalarıyla iyi hizmet ve güveni arayan Konyalı sanayicinin önünü açmıştır. Yardımcı Beton, Konya 2. O.S.B'de 51.600 m² alan üzerinde kurulu tesisinde faaliyetlerine devam ederken, 2007 yılında Selçuklu Konya'daki 6.000 m² alan üzerinde ikinci tesisinde de üretime başlamıştır. Devamı

IPARD

İş Bankası'ndan Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destek!

Türkiye İş Bankası, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı – Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Programı kapsamında imzaladığı protokol çerçevesinde tarım ve kırsal kalkınmaya destek oluyor.

IPARD Nedir?

Avrupa Birliği (AB) tarafından, ortak tarım politikasının yürütülmesine ve tarım sektörü ile kırsal alanların sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan IPARD Programı ile, desteğe konu tarımsal üretim ve yenileme projeleri, AB tarafından aktarılan hibe tutarları ve çalışmaya ayrılan ulusal bütçenin toplamı ile destekleniyor.

İş Bankası Neler Sunuyor?

Projenin destek tutarı dışındaki bölümü projeden yararlanacak olanların özvarlığının yanı sıra, İş Bankası tarafından kullandırılan kredi ile finanse edilebilecek. İş Bankası, TKDK ile imzalanan protokol kapsamında IPARD Programı'ndan yararlanmak isteyenlere, indirimli faiz oranları ile aylık taksit ödemeli olmak üzere azami 36 ay vadeli İşletme Kredileri ve 1 yıl geri ödemesiz, azami 60 ay vadeli Yatırım Kredileri sunuyor.

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Kapsamında Destek Sağlanacak Alanlar (*)

Kırsal kalkınma programı kapsamında finansal destek sağlanacak ana tedbirler Ülke Strateji Belgesi’nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:

  • Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,
  • Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar,
  • Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,
  • Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı**
  • Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri*
  • Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları*

(*) Başvurular 22 Nisan 2016 tarihi itibariyle sona ermiştir.

(**)TKDK bu alanlar ile ilgili daha sonraki dönemde başvuru alımı yapacaktır.

Başvurular İle İlgili Bilgiler

IPARD II Programı, Birinci Başvuru Çağrı İlanı ile ilgili detaylı bilgiler ve başvuru kuralları https://www.tkdk.gov.tr/ProjeIslemleri/BasvuruIslemleri linkinde ilgili alt tedbire ait Başvuru Paketi Hazırlama Dokümanları arasında bulunan Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

IPARD II Programının güncel hali, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (www.tarim.gov.tr) ve TKDK internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilecektir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde TKDK tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, TKDK’nin resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

IPARD kapsamındaki sektörler ve iller Hangileridir?

IPARD kapsamında alt tedbir ve iller bazında altıncı başvuru ilanına çıkılmış olup, başvurular 11.06.2012-09.07.2012 tarihlleri arasında TKDK İl Koordinatörlükleri tarafından kabul edilecektir. Altıncı başvuru ilanı kapsamında yer alan iller ve destek alması planlanan alanlara aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (Destek Oranı %60 - %70) Destek Bütçesi (Avro)
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler (101-1) 32.156.234
Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler (101-2) 53.026.129
Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler (101-3) 30.737.637
Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler (101-4)
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (Destek Oranı %50) Destek Bütçesi (Avro)
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (103-1) 28.697.583
Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (103-2) 13.057.180
Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (103-3)
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (103-4) 3.078.504
Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (103-5) 15.886.732
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Destek Oranı %65) Destek Bütçesi (Avro)
Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması (302-1) 9.439.200
Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması (302-2)
Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri (302-3) 5.244.000
Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri (302-4) 15.732.000
Su Ürünleri Yetiştiriciliği (302-5) 1.048.000
Makine Parkları (302-6) 2.622.000
Yenilenebilir Enerji Yatırımları (302-7) 18.354.000
Destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı illerin listesi:
Afyonkarahisar Balıkesir Diyarbakır Kahramanmaraş Manisa Sivas
Ağrı Burdur Elazığ Karaman Mardin Şanlıurfa
Aksaray Bursa Erzincan Kars Mersin Tokat
Amasya Çanakkale Erzurum Kastamonu Muş Trabzon
Ankara Çankırı Giresun Konya Nevşehir Uşak
Ardahan Çorum Hatay Kütahya Ordu Van
Aydın Denizli Isparta Malatya Samsun Yozgat