ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Zorlu Kimyasal Başarı Hikayesi

Zorlu Kimyasal Bağlantı Sistemleri

Kalite ve güveni hedef olarak belirleyerek, 1998 yılında Türkiye'de tesis kurmak için ilk fizibilite çalışmalarını gerçekleştiren, 2000 yılından itibaren imalata başlayan Zorlu Kimyasal, bugün kimyasal dübel üretiminde dünyadaki sekiz fabrikadan biridir....Devamı

Av. Naciye Uçar

İş ve Borçlar Hukuku Uzmanı

Av. Naciye Uçar
İş ve Borçlar Hukuku Uzmanı

Profesyonel Tecrübe

2001 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmesinin ardından staj dönemi sonrası iş hukuku ve borçlar hukuku temelde olmak üzere uzmanlaşan ve 2005 yılından itibaren iş mahkemelerinde bilirkişiliğe başlayan Av. Naciye Uçar halen bilirkişiliğin yanı sıra birçok şirketin hukuk danışmanlığını yapmakta, eğitimler vermekte ve çeşitli mecralarda yayınlanan makale ve görüşleri ile çalışma hayatına katkıda bulunmaktadır

Uzmanlık

Hukuk Fakültesinin ardından iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında yapılan çalışmalara katılmıştır, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı ve Arabuluculuk sertifikası sahibidir.

Yetkinlikler

Özellikle 2005 yılından beri yürütmekte olduğu iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku bilirkişiliğinin yanı sıra bu alanlarda yapmış olduğu yazılı çalışmalar, katıldığı çalıştaylar ve yayınlar bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı Bilirkişi listesinde kayıtlı olan Av. Naciye Uçar’ın aynı zamanda Arabuluculuk Yetkisi de bulunmaktadır.

Eğitim

2001 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Naciye Uçar, 2003 yılında İstanbul Barosu Avukatlık Ruhsatnamesi sahibi olmuştur, aynı zamanda uzmanlık alanı ile ilgili uzmanlık sertifikası eğitimlerine katılmıştır.

Uzmanımızın En Son Katkıları

İstifa halinde yapılması gerekenler

Makaleler / Hukuk

Çoğu zaman işyerlerindeki istifa süreçleri eksik ve yanlış yönetildiğinden istifaya rağmen işverenler kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemek Devamı

İşçinin ücretinin ödenmemesi iddiasıyla yaptığı haksız fesih

Makaleler / Hukuk

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/ 27649 Esas 2008/ 25967 Karar ve 07.10.2008 tarihinde verdiği kararında mevcut işyerinde ücret ödeme zamanı Devamı

4857 sayılı İş Kanunu'na göre işyerinde yapılacak denetim ve teftişler (2)

Makaleler / Hukuk

İşyerinde yapılacak denetim ve teftişlere yönelik düzenlemenin detaylarını ilk bölümde paylaşmıştım. İkinci bölümde ise ceza kesilecek aykırılıkların Devamı

4857 sayılı İş Kanunu'na göre işyerinde yapılacak denetim ve teftişler (1)

Makaleler / Hukuk

İşyerlerinde yapılacak teftiş ve denetimlere ilişkin hükümler 4857 sayılı İş Kanunu'nun Yedinci Bölümü'nde "Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi" Devamı

Fazla çalışmada ispat ve işçi tarafından fazla çalışmanın ispatlanamaması

Makaleler / Hukuk

22. Hukuk Dairesi'nin 2013/32473 E. Ve 2015/8259 K. sayılı kararında fazla çalışma ve fazla çalışmanın ispatı hususları ile kıdem tazminatı ve diğer Devamı

Üst düzey yöneticinin yıllık izin hakkı

Makaleler / Hukuk

Şirketlerde üst düzey yönetici vasfında çalışanların işveren vekili statüsünde olmalarından kaynaklı olarak hukuki durumu son derece tartışmalı bir Devamı

İşçinin ücretinin ödenmemesi iddiasıyla yapılan haksız fesih

Makaleler / Ekonomi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/ 27649 Esas 2008/ 25967 Karar ve 07.10.2008 tarihinde verdiği kararında mevcut işyerinde ücret ödeme zamanı Devamı

Dava dilekçesinde belirtilmeyen alacak taleplerinin açıklattırılması

Makaleler / Hukuk

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2011/51609 E. 2012/1072 K. ve 23.01.2012 tarihli kararında, dava dilekçesinde miktar belirtilmeden bir takım alacakların Devamı

Yıllık izinlerin kullandırıldığına dair işverenin ispat yükü

Makaleler / Hukuk

Çalışmamızın konusunu oluşturan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 30.04.2009 tarih 2007/41415 E. 2009/12145 K. sayılı kararı yıllık izinlerin son ücret Devamı

Sürekli hafta tatilinde çalışmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğu

Makaleler / Hukuk

İş akdi sona eren bir işçi, mahkemeye başvurduğu zaman talebi mümkün olan tüm alacak kalemlerini talep etmektedir. Dosyadaki davacı taleplerine Devamı

İlk Geri 1 2 3 4 5 İleri Son