ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Ata Bilişim Başarı Hikayesi

Ata Bilişim San. Tic. Ltd. Sti.

2007 yılında kurulan ATA Bilişim; eğitim, destek, teknik servis, proje, satış ve pazarlama departmanlarındaki eğitimli kadrosuyla müşterilerine “Müşteri Memnuniyetinin Sürekliliği Esastır“ ilkesi ile hizmet vermektedir...Devamı

Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yayın Tarihi

25.05.2009


EtiketlerGoogle Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

İhracata Yönelik Devlet Destekleri ve diğer konularda sorularınız varsa siz de gönderin, uzmanlarımız yanıtlasın.

Yurt Dışında Onay Yeri: Ticaret Müsteşarlığı/Ataşeliği veya Konsolosluklar

Başvuru Mercii: DTM (İhracat Genel Müdürlüğü)

Başvuru Süresi: 6 ay

Yararlananlar: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler

Destek Oranı: Şirketler % 50 (İhracatçı Birlikleri %80)

Destek Süresi: 4 Yıl (Marka Destek Programı) - 5 Yıl (TURQUALITY® Destek Programı)

İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı'na müracaat edeceklerdir. "TURQUALİTY®" ibaresinin kullandırılması hususunda ise Müsteşarlık denetim/danışmanlık firmalarının raporlarını talep edebilir. Mezkur Tebliğ kapsamında sağlanması öngörülen destekler:

Desteğin Kapsamı

İhracatçı Birliklerinin;

Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 250.000 $

Üretici Dernekleri ve Birliklerinin; yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları en fazla 100.000 $

 

Şirketler, Sekörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ve Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin (DTSŞ);

 

İlgili ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak;

Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar

 • Marka tesciline ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 300.000 $
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira harcamaları en fazla 300.000 $
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla 200.000$
 • Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $
 • Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200.000 $
 • Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları en fazla 50.000 $
 • Franchise vermesi halinde franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere toplam 10 mağaza

TURQUALITY® Destek Programı Kapsamındaki Firmalar

 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri
 • Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları
 • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri (aynı anda en fazla 3 tasarımcı)
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
 • Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri (1 yıl içinde en fazla 10 olmak üzere 5 yılda 50 mağaza); demirbaş-dekorasyon giderleri en fazla 100.000 $
 • Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri
 • Farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,
 • Franchise vermesi halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50.000 $ olmak üzere 1 yılda 10 mağazaya, 5 yılda toplam 50 mağazaya kadar
 • İş yönetimi kapsamında satın alacakları her türlü danışmanlık giderleri desteklenmektedir.

"Marka Destek Programı"ndan "TURQUALITY® Destek Programı"na geçen bir şirketin yararlanabileceği toplam destek süresi 72 ayı geçemez.

Detaylı Bilgi: www.turquality.com