ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

BT Isı Sistemleri Başarı Hikayesi

BT Isı Sistemleri Isı Endüstrisi

BT, 1991 yılında kurulan BT ISI SİSTEMLERİ ile yola çıkmış ve 1974'ten bugüne ısı sektöründe yer alan tecrübeli personeli ile hızla gelişimini sürdürerek, günümüzde anahtar teslimi ısı santralleri kuran bir grup şirket olmuştur... Devamı

Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin Desteklenmesine İlişkin Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Yayın Tarihi

31.05.2013


EtiketlerGoogle Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

İhracat Teşvikleri ve diğer konularda sorularınız varsa siz de gönderin, uzmanlarımız yanıtlasın.

 

A - Yurtdışı Ofis Desteği

Desteğin Amacı Nedir?

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Destek Tutarı Ne Kadardır?

Kira: Kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç giderleri %50 oranında yıllık en fazla 40.000 ABD Doları desteklenir.

İstihdam:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı (ve 4 senelik lisans mezunu) 1 (bir) yöneticinin brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 (bir) büro elemanının brüt maaşı %50 oranında, yıllık en fazla 36.000 ABD Doları desteklenir.

Danışmanlık: Yurt dışı ofisler için satın alınan şirket kuruluşu, hukuki ve mali meslek müşavirliği kapsamındaki danışmanlık giderleri ile bilgisayarlı tasarım kapsamında satın alınan yazılım ürünlerinin lisanslarına ilişkin harcamalar %50 oranında, yıllık en fazla 30.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Desteklenebilecek Ofis Sayısı ve Süresi Ne Kadardır?

En fazla 5 (beş) ofis 3 (üç) yıl süreyle yararlandırılır. 3 (üç) yıllık süre, ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Yurt dışı ofis desteği kapsamına alınmadan önce, yurtdışı ofisin yerinde incelenmesi ve "Yurt Dışı Ofis Yerinde İnceleme Formu"nun onaylanması için şirketlerin yurtdışı ofisin bulunduğu ülkedeki Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliğine başvuru yapması gerekmektedir.

Uygulamacı Kuruluş Kimdir?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

 

B- Reklam; Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Desteğin Amacı Nedir?

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Destek Tutarı Neleri Kapsamaktadır?

Reklâm, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler %50 oranında, yıllık en fazla 75.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri ve Sektörel Kuruluşlar.

Desteklenebilecek Faaliyetler Hangileridir?

Yurt dışında gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlar, yurt içi ve yurt dışı birimlerin internet sayfasına ilişkin tasarım, yazılım ve çeviriler, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış şirket katalogları, broşürler ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu faaliyetleri.

Desteğin Süresi Ne Kadardır?

En fazla 3 (üç) yıl süresince yararlandırılır. 3 (üç) yıllık destek süresi, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar.

Uygulamacı Kuruluş Hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

 

C- Pazar Araştırması Desteği

Desteğin Amacı Nedir?

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazar açılımlarını desteklemek.

Destek Tutarı Ne Kadardır?

Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Desteklenebilecek Faaliyetler Nelerdir?

Pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 (iki) şirket çalışanının;

Ulaşım:

Yurt dışı pazar araştırması kapsamında uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri (Örnek: Bir şirket günlük 30 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 30*0,70=21 ABD Doları tutarında destek alır, 100 ABD Doları araç kiralama harcaması yapıyorsa 50 ABD Doları destek alır.)

Konaklama:

Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir şirket günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,70=140 ABD Doları tutarında destek alır, 500 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.)

Desteklenebilecek Pazar Araştırması Seyahati ve Ülke Sayısı Nedir?

Her yıl takvim yılı içerisine en fazla 5 (beş) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. Bir pazar araştırması gezisi coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede yapılabilir.

Destek Süresi Ne Kadardır?

Pazar araştırması gezisi için ayrılan süre en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder. Pazar araştırması süresinin hesaplanmasında Türkiye'den çıkış ve Türkiye'ye dönüş tarihleri esas alınır. 10 (on) günü aşan bir pazar araştırması gezisinde ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye'ye dönüş gideri desteklenir.

Uygulamacı Kuruluş Hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

 

Ç- Fuar Desteği - Fuar Organizasyonu

Desteğin Amacı Nedir?

Sektörel Fuar Organizasyonları düzenlenmesinin desteklenmesi.

Destek Tutarı Neleri Kapsamaktadır?

Fuar Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;

a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlara ilişkin harcamalar %70 oranında, fuar organizasyonu başına en fazla 75.000 ABD Doları,

b) Fuar organizatörünün gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılara ilişkin giderleri %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,

c) Söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları

desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Sektörel Kuruluşlar ve Fuarcılık Şirketleri.

Desteklenebilecek Fuarlar Hangileridir?

İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarlar.

Destek Şartı Nedir?

Milli katılım organizasyonlarında, en az 5 (beş) yerli katılımcının (firma) iştirak etmiş olması şartı aranır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Fuarın açılış tarihinden en az 3 (üç) ay önce, "Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu" ile mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurulması gerekir.

Uygulamacı Kuruluş Hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

 

D- Fuar Desteği - Fuar Katılım

Desteğin Amacı Nedir?

Sektörün Uluslararası Fuarlara katılımının teşviki.

Destek Tutarı Neleri Kapsamaktadır?

M² üzerinden ödenen boş stand kirası, ulaşım (ekonomi sınıfı uçak) ile konaklama giderleri %50 oranında, fuar başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar.

Desteklenebilecek Fuarlar Hangileridir?

İnşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul konusunda yurt dışında düzenlenen fuarlar.

Destek Şartı Nedir?

Başvuru Nasıl Yapılır?

Fuardan en az 1 (bir) ay önce "Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu " ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa destek başvurusu yapılması gerekmektedir.

Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurusu yapılan uluslararası fuarlara katılım için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

Uygulamacı Kuruluş Hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

 

E- Seminer ve Konferans Desteği - Seminer ve Konferans Organizasyonu

Desteğin Amacı Nedir?

Sektöre yönelik Seminer ve Konferanslar düzenlenmesinin desteklenmesi.

Destek Tutarı Ne Kadardır?

Seminer veya Konferans Organizatörü tarafından gerçekleştirilecek;

a) Tanıtım filmi, broşür, kitapçık, elektronik ortamda tanıtım/videowall, reklam panoları veya afiş biçimindeki tanıtım etkinlikleri ile yurt dışı yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklam vb. tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalar %70 oranında, organizasyon başına en fazla 70.000 ABD Doları,

b) Seminer, Konferans faaliyetlerinin gerçekleştirileceği salon kirası, teknik altyapı kurulmasına ilişkin harcamalar, kokteyl ve/veya yemekli toplantılarına ilişkin giderler %70 oranında, her bir organizasyon için en fazla 100.000 ABD Doları,

c) söz konusu organizasyonlara panelist, konuşmacı vb. olarak davet edilecek en fazla 5 (beş) katılımcının yol ve konaklama giderlerinin tamamı organizasyon başına en fazla 20.000 ABD Doları

desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Sektörel Kuruluşlar.

Desteklenebilecek Seminerler ve Konferanslar Hangileridir?

Seminer veya Konferansın içeriği ile ilgili olarak Bakanlık'tan ön onay alınması gerekmektedir..

Destek Şartı Nedir?

Yurt dışı seminer/konferanslar için en az 10 (on) yerli katılımcı, yurt içi seminer / konferanslar için ise en az 5 (beş) yabancı konuşmacı, yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerine yönelik olarak belirlenen hedef ülkelerin üst düzey kamu görevlisi ve/veya faaliyet konusuna göre akademisyen vb. ile 30 (otuz) yerli katılımcının iştirak etmiş olması şartı aranır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Sektörel Nitelikli Uluslararası Seminer ve Konferans faaliyetinin başlama tarihinden en az 3 (üç) ay önce "Fuar, Seminer/Konferans Organizatörü Ön-Onay Başvuru Formu" ile mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvuru yapılması gerekir.

Uygulamacı Kuruluş Hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

 

F- Seminer ve Konferans Desteği - Seminer ve Konferans Katılım

Desteğin Amacı Nedir?

Sektörün Uluslararası Seminer ve Konferanslara katılımının teşviki.

Destek Tutarı Ne Kadardır?

En fazla 2 (iki) şirket çalışanının, yol, konaklama ve katılım bedelleri %50 oranında, organizasyon başına en fazla 5.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri, Sektörel Kuruluşlar.

Katılım için Desteklenebilecek Seminerler ve Konferanslar Hangileridir?

Yurt dışında teknik müşavirlik, inşaat ve inşaat teknolojisi, lojistik, gayrimenkul ve finansman konularında düzenlenen seminer, konferanslar.

Başvuru Nasıl Yapılabilir?

Faaliyet tarihinden en az 3 (üç) ay önce "Fuar, Seminer/Konferans Bireysel Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu" ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle Bakanlığa destek başvurusu yapılması gerekmektedir.

Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurusu yapılan uluslararası seminer ve konferanslara katılım için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

Uygulamacı Kuruluş Hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

 

G- Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyet Desteği

Desteğin Amacı Nedir?

Sektörün dış pazarları tanımasını ve dış pazarlara açılmasını sağlamak.

Destek Tutarı Ne Kadardır?

Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile programın reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 oranında program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik organize edilen bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı için destek oranı %90 olarak uygulanır.

a) Ulaşım:

1. Şirket başına, en fazla 2 (iki) kişinin uluslararası ve/veya şehirle rarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve araç kiralama giderleri

2. İşbirliği Kuruluşunun en fazla 2 (iki) çalışanının heyet organizasyonuyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere gerçekleştirileceği ön heyet ve/veya heyet programı kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanacağı ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti, konaklama ve araç kiralama giderleri

b) Konaklama:

Şirket veya İşbirliği Kuruluşu başına, günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri (Örnek: Bir şirket veya İşbirliği Kuruluşu günlük 200 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 ABD Doları tutarında destek alır, 800 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.),

c) Tanıtım ve organizasyon giderleri:

1. Tercümanlık giderleri,

2. Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,

3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri,

4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,

5. Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri

Kimler Yararlanabilir?

Sektörel Kuruluşların organizasyonunda; Sektörel Kuruluşlar, Teknik Müşavirlik Şirketleri, Müteahhitlik Şirketleri.

Desteklenebilecek Seminerler ve Konferanslar Hangileridir?

Heyet öncesinde Bakanlık'tan ön onay alınması gerekmektedir.

Destek Şartı Nedir?

Bakanlıkça organize edilen müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyetleri hariç olmak üzere, en az 4 (dört) firmanın katılım sağladığı bir müteahhitlik ve teknik müşavirlik heyeti programı desteklenebilir.

Başvuru Nasıl Yapılabilir?

Heyet programı için "Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Heyeti Desteği Ön-Onay Başvuru Formu" ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte program başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa başvuruda bulunulması gerekir.

Uygulamacı Kuruluş Hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

 

Ğ- Teknoloji ve Yurtdışı Desteği - Teknoloji Desteği

Desteğin Amacı Nedir?

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik yeterliklerinin artırılması amacıyla uluslararası teknik standartlara erişim imkanlarının desteklenmesi.

Destek Tutarı Neleri Kapsamaktadır?

Uluslararası standardizasyon kuruluşlarının sitelerine üyelik ve standart dokümanları satın alım giderleri %50 oranında, yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Sektörel Kuruluşlar ve Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Destek Şartı Nedir?

Ön onay verilen uluslararası standardizasyon kuruluşları ve standartlar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Duyurusu yapılan uluslararası standardizasyon kuruluşlarının siteleri ile standart dokümanları için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

"Teknoloji Desteği Ön-Onay Başvuru Formu " ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle ile üyelik veya satın alım tarihinden en az 1 (bir) hafta önce Bakanlığa başvurulması gerekir.

Uygulamacı Kuruluş Hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

 

H- Teknoloji ve Yurtdışı Eğitim Desteği - Yurtdışı Eğitim Desteği

Desteğin Amacı Nedir?

Teknik Müşavirlik Şirketlerinin teknik kapasitelerinin ve becerilerinin artırılması amacıyla, yurtdışı teknik eğitim kurslarına katılımlarının desteklenmesi desteklenmesi.

Destek Tutarı Neleri Kapsamaktadır?

Yurt dışı teknik eğitim kursuna katılan en fazla 2 (iki) teknik personelin;

a) Ulaşım:

Uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücreti giderleri,

b) Konaklama:

Gidilen ülkede kurs süresi içerisinde, TMŞ başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir TMŞ günlük 200 ABD otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 ABD Doları tutarında destek alır, 500 ABD Doları otel harcaması yapıyorsa 300 ABD Doları destek alır.)

c) Eğitim:

Uluslararası kurs katılım bedeli giderleri,

destek kapsamındadır.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Destek Şartı Nedir?

Ön onay verilen uluslararası kurslar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Duyurusu yapılan uluslararası kurslar için ön onay başvurusu yapılması gerekmemektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

"Yurt dışı Eğitim Katılım Desteği Ön-Onay Başvuru Formu" ile mevzuatta belirtilen diğer bilgi ve belgelerle ile kurs başlangıç tarihinden en az 1 (bir) ay önce Bakanlığa başvurulması gerekir.

Uygulamacı Kuruluş Hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

 

I -FİZİBİLİTE ETÜDÜ VE NAZIM PLANI DESTEĞİ

Desteğin Amacı Nedir?

Hedef pazarlarda Fizibilite Etüdü ve Nazım PLanı çalışmalarının Teknik Müşavirlik Şirketlerimizce yapılması.

Destek Tutarı Ne Kadardır?

Fizibilite etüdü veya nazım (master) plan hazırlanması çalışmaları kapsamında, işveren yabancı kamu idareleri ile imzalanan hizmet sözleşmelerine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri %50 oranında, her bir proje için en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri.

Destek Şartı Nedir?

Çalışma konusu projenin kamu yatırımı olması ve inşaatı için gerekli finansmanın olduğunun gösterilmesi şarttır.

Destek Başvurusu Nasıl Yapılabilir?

"Fizibilite Etüdü veya Nazım (Master) Plan Hazırlanması Desteği Başvuru Formu" ve mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurulması gerekir.

Destek başvurusunda bulunan şirketler YUrtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Komitesi'nin değerlendirme toplantısına başvuru konusu projeleri anlatmak üzere davet edilir.

İmza altına alınmış sözleşmeler için, imza tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) ay içerisinde destek başvurusunda bulunulabilir.

Uygulamacı Kuruluş Hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

 

İ -SÖZLEŞME DESTEĞİ

Desteğin Amacı Nedir?

Hedef pazarlarda katma değeri yüksek ve nitelikli teknik müşavirlik projelerinin Teknik Müşavirlik Şirketlerimizce yapılması.

Destek Tutarı Ne Kadardır?

İşveren kamu idarelerince açılan ihaleler neticesinde hizmet, vekâlet veya eser niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmelerine ilişkin düzenlenen hak ediş bedelleri %20 oranında, her bir proje için en fazla 300.000 ABD Doları desteklenir.

Kimler Yararlanabilir?

Teknik Müşavirlik Şirketleri

Destek Şartı Nedir?

Çalışma konusu projenin kamu yatırımı olması şarttır.

Aynı proje kapsamında işveren kurum/kuruluşlardan müteahhitlik sözleşmeleri çerçevesinde imzalanan teknik müşavirlik alt taşeronluk sözleşmeleri hariç diğer tüm teknik müşavirlik hizmetleri genelinde taşeronluk, alt taşeronluk, vb. gibi konularda teknik müşavirlik işinin kısmi yükleniciliğinin üstlenilmesini öngören sözleşmeler destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

"Sözleşme Desteği Başvuru Formu" ile mevzuatta belirtilen bilgi ve belgelerle destek talebinde bulunulan proje için açılacak ihale öncesinde Bakanlığa başvurulması gerekir.

İhale öncesinde, destek başvurusunda bulunan şirketler Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Komitesi'nin değerlendirme toplantısına başvuru konusu projeleri anlatmak üzere davet edilir.

Uygulamacı Kuruluş Hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

Kaynak         : www.ekonomi.gov.tr
İlgili Mevzuat : 2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ , Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi , Destek Başvurularında Sunulacak Form, Bilgi ve Belgeler ,Ekler , Ticaret Müşavirliği Onayına Tabi Belgeler , 2012/3 Sayılı Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Tebliği Hakkında Özet Bilgi