ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

By Dekol Mobilya Başarı Hikayesi

By Dekol Mobilya Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

1989 yılında Adapazarı'nda kurulan By Dekol Mobilya ilk günden bugüne, hedeflerinden hiçbir şekilde ödün vermeden; zengin tasarım, konfor ve kullanım rahatlığı özelliklerini en yüksek düzeyde tutarak, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pazarına sunmuştur.Devamı

KOBİ’lerin Halka Açılmasının Yararları Nelerdir?

Meltem Demirok

Avukat

Meltem Demirok, "KOBİ’lerin Halka Açılmasının Yararları Nelerdir? " sorusuna yanıt veriyor.

Yayın Tarihi

30.05.2012


EtiketlerGoogle Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Sermaye Piyasaları Ve Finans Hukuku ve diğer konularda sorularınız varsa siz de gönderin, uzmanlarımız yanıtlasın.

Anonim ortaklık niteliğindeki KOBİ'lerin halka açılmalarının ve hisse senetlerinin borsada işlem görmesinin çok çeşitli faydaları bulunmaktadır bunlar kısaca;

• Şirket'in Kaynak İhtiyacının Karşılanması,
• Ortaklara Likidite Sağlanması,
• Ticari Saygınlık Ve Yaygın Ölçüde Tanınma,
• Kurumsallaşmadır.

Halka açılmanın en önemli avantajlarından biri olan Kaynak ihtiyacının karşılanması konusuna kısaca değinirsek;

Hisse senetlerinin satılmak üzere halka arz edilmesi ile birlikte şirketler önemli büyüklükte bir kurumsal finansman kaynağına ulaşma imkânına sahip olurlar. Bu kaynak geçici değil, kalıcı nitelikte, herhangi bir faiz ödemesi gerektirmeyen ve elde edilmesi için herhangi bir teminat sunulması zorunluluğu da bulunmayan geri dönüşsüz bir alternatif finansman kaynağıdır.

Ayrıca Halka açılan bir şirket, gelecekte hisse senetlerini tekrar tekrar halka arz etmek veya tahvillerini halka arz yoluyla yatırımcılara satmak suretiyle sermaye piyasalarından yeniden kaynak temin etmek imkânına sahip olur.

Yine tüm bunlara ek olarak, yanı sıra halka açılan şirketler, diğer şirketlere nazaran finansal açıdan daha güvenilir bir imaja sahip oldukları için, halka açık olmayan benzer ekonomik durumdaki şirketlere nazaran daha uygun şartlarda finansman sağlayabilirler.

Likidite konusunu da kısaca açıklarsak; Halka açılmak suretiyle borsada işlem gören Anonim Şirket statüsündeki KOBİ'ler, ortaklarına ve yatırımcılara kendi hisse senetleri için bir piyasa yaratmış olurlar, bu piyasada yer alan tün yatırımcıların, şirket hisse senetlerini, mümkün olan en kısa sürede gerçek arz ve talebe göre belirlenen gerçekçi fiyat üzerinden alma ve satma imkânından yararlanabilerek Halka açılan bu şirkete yatırım yapabilirler bu da Halka Açık Şirket açısından "likidite" sağlar.

Ayrıca, Halka açık hale gelen KOBİ'lerin tutarlı ve güven verici bir görünüm kazanmasının sonucunda söz konusu şirketler daha fazla ticari saygınlığa kavuşurlar. Bu durum, şirketin nitelikli işgücü çekebilmesine, ürettiği mal ve hizmetlerin minimum maliyetle pazarlanmasına da etkili olur.

Diğer bir önemli yararı da, ilerleyen zaman içinde sahip oldukları payları satıp, ortaklıktan çıkma hedefiyle özellikle kuruluş aşamalarında, şirketlere yatırım yapan girişim sermayesi şirketleri ve benzeri yatırımcılar için, GİP'in fiyat oluşumu sağlayarak değer tespitine referans oluşturmasıdır.

Kurumsallaşma da Halka Arz'ın Şirketler nezdinde meydana gelen doğal bir sonucudur. Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerine bağlı işleyişi geliştirmek ve standartlara bağlamak için Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamasını getirmiştir. Bu ilkeler yardımıyla özellikle halka açık KOBİ'lerde Şirket yönetimi açısından kurumsal yönetime daha hızlı ve etkili bir geçişin gerçekleştirilebilmesi söz konusu olabilecektir.

Bu metinde yer alan sorulara verilen cevaplar, yalnızca bilgilendirme ve genel hukuksal açıklama mahiyetindedir. Bu nedenle, herhangi bir işlem yapılmasına karar verilmesi durumunda, karşılaşılan somut olaya uygun yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hereket edilmesi tavsiye edilmektedir.