ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Özel Karşıyaka Göz Hastanesi Başarı Hikayesi

Özel Karşıyaka Göz Hastanesi

İzmir/Karşıyaka'da göz hastalıkları alanında yaklaşık çeyrek asırdır hizmet veren, Myop, Hipermetrop ve Astigmat tedavisinde PRK, LASİK veya LASEK yöntemlerini uygun göze uygun tedavi sloganı ile kullanabilen Özel Karşıyaka Göz Hastanesi, günümüzde görme bozukluklarının tedavisinde güncel olan refraktif cerrahi ve laser tedavilerinde öncü rol üstlenmektedir...Devamı

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Yayın Tarihi

03.12.2012


EtiketlerGoogle Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

İhracat Teşvikleri ve diğer konularda sorularınız varsa siz de gönderin, uzmanlarımız yanıtlasın.

 

Mezkur Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Projeleri:

  • Yeni bir ürün üretilmesi,
  • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
  • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin uygulanması,
  • Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koşullarına uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalışma ve teknoloji uyarlamasını,
  • ifade etmektedir.

Yetkili Kuruluş Hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı

Başvuru Mercii Hangisidir?

TTGV

Kimler Yararlanabilecektir?

Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.

Desteğin Kapsamı Nasıldır?

Projelere Sermaye Desteği Sağlanması

Yetkili Kuruluş Hangisidir?

Ekonomi Bakanlığı

Uygulamacı Kuruluş Hangisidir?

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

Destek Oranı Ne Kadardır?

 % 50

TTGV ile proje sahibi kuruluş arasında bir sözleşme imzalanması esasına dayanmaktadır.

Sermaye desteği iki şekilde sağlanmaktadır:

 a) Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği

Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır.

Azami destek süresi ne kadardır?

2 yıl

Azami destek tutarı ne kadardır?

1 milyon $

b) Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği

"Stratejik Odak Konuları Projeleri", ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir.

Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFİF'e geri ödenir.

Destek oranı ne kadardır?

Proje giderlerinin tümü

Azami destek tutarı ne kadardır?

100.000 $

Azami destek süresi ne kadardır?

1 yıl

 

Kaynak         : www.ekonomi.gov.tr
İlgili Mevzuat : 1998/10 Sayılı Tebliğ