ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Güven-El Plastik Başarı Hikayesi

Güven-El Plastik ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti

1965 yılından bu yana plastik kalıbı imalatı sektöründe yer alan Güven Kalıp, 1976 yılında şirketleşmiştir. 1986 yılında faaliyet alanını genişleten firma, Güven-El Plastik ve Kalıp’ı da kurarak, plastik enjeksiyon üretimine başlamıştır...Devamı

Zirai kazançlar da mart (1-27) 2017'de beyan edilecek

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 21.03.20172016 yılı içerisinde zirai kazanç elde eden gerçek kişilerde 1-27 Mart 2017 tarihine kadar beyanname vermek zorundadır. GVK'nun 53. Maddesinde çiftçilerin elde ettikleri tarımsal kazançların herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın, GVK mad. 94 hükmüne göre hasılatlar üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Ancak, söz konusu mad. Hükmüne göre 54. Maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçilerin kazançlarını gerçek usulde tespit olunarak vergilendirilir. Böylece gerçek usulde vergilendirilecek çiftçiler kazançlarını zirai işletme hesabı veya dilerlerse bilanço esasına göre tespit edebilirler. Örneğin; Hububat ziraatindeki ekili arazinin yüz ölçümü toplamı; taban arazide 900 dönüm, kıraç arazide 1700 dönümdür. Bakliyat gurubunda ise arazi büyüklüğü ölçüsü 1000 dönümdür. (Ayrıntılı açıklamalar içi Bkz: 26.11.1998 gün ve 98/12095 sayılı BKK ile 01.01.1999 tarihinde geçerli olmak üzere)

Arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında; denizlerdeki balık yetiştiriciliğinde ağ, kafes vb. 750 m2 iç şu balık yetiştiriciliği ise göl, gölet, baraj üretim alanlarında 900 m2'dir.

Çiftçiler, işletme hesabı esasında kazançlarını tespit etmek istemeleri durumda VUK mad. 213 hükmüne göre "Çiftçi İşletme Defteri" tutmak zorundadır. Bu durumda işletme defterinin sol tarafına giderler, sağ tarafına ise hasılat yazılacaktır.

Zirai işletme hesabına göre bir hesap dönemi içersinde tahsil edilen paralar veya tahakkuk eden hasılat ile ödenen veya borçlanılan giderler arasındaki müspet fark zirai kazancı belirler. Zirai kazancın işletme hesabına göre tespitinde hesap dönemi başındaki ürünlerin değeri giderlere; hesap dönemi sonundaki mahsullerin değeri ise hasılata eklenir. Zirai işletme hesabına göre indirilecek giderler GVK'nun mad. 57 de tek tek sayılmıştır.

GVK mad. 53 hükmüne göre gerçek usulde vergilendirme şartlarını taşımayan çiftçiler Mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermezler. Bunlardan ürün satışı sırasında yapılan tevkifat müstahsil makbuz üzerinde nihai vergi olacaktır. (VUK mad. 173)

Zirai kazanç elde eden mükelleflere yönelik çeşitli istisnalar mevcut olup, GVK mad. 53 hükmüne göre mükellefiyetle ilgili çeşitli görevleri yerine getirmeyenler, çiftçilik belgesi almayanlar ve satışlarda müstahsil makbuzu almayan-vermeyenler.....  çeşitli kamu kurum ve kuruşları tarafından verilen avans, kredi, sübvansiyon, prim gibi ayni ve nakdi destek unsurlarından faydalanamazlar. (VUK GT 237)

Öte yandan çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemi olarak adlandırılan sisteme dahil olmak zorundadırlar.

GVK mad. 117 hükmüne göre gerçek usulde tarımsal kazancını tespit eden mükelleflerin yıllık beyannamelerini 1-27 Mart 2017 tarihine kadar verip, vergisini ise Mart ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödeyebilir. Ancak, toplam gelirler içerisindeki ziari kazancın ağırlığı %75 ve daha yüksek oranda ise ödeme zamanları Kasım ve Aralık ayı olarak tespit edilmiştir. ( Bkz: GVK-GT seri No:250)

VERGİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

2020 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları

Yazan: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Kira geliri istisna tutarı2020 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 6.600 lirası gelir vergisinden müstesna. 2019 yılı gelirleri için bu... Devamı

Bazı vergi kanunlarında düzenlemeler yapılmış olup, Dijital Hizmet Vergisi ihdas edilmiştir

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 20.12.2019

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  "7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde... Devamı

2020 yılı e-dönüşüm süreçleri

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 11.12.2019

1.1.2020 tarihinden itibaren muhasebe hayatımızda önemli limitler başlamaktadır. Bu süreçte hepimizin e-dönüşüm, e-muhasebe uygulamaları hakkında az... Devamı

Cezalandıran vergi teşvik ve korumaları

Yazan: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 22.10.2019

Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını... Devamı

Vergi Usul Kanunu Madde 153/A idareler tarafından yanlış mı uygulanıyor?

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 22.10.2019

Şüpheden mükellef yararlanabilir mi? I.Genel BilgilerVergi daireleri son yıllarda şirketlerin vergi kayıtlarını 213 sayılı VUK mad. 153/A "Teminat... Devamı