ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Serpa Kozmetik Başarı hikayesi

Serpa Kozmetik-Ecza Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

1997 yılının Nisan ayında kurulan, 2007 yılında 5.000 m² kapalı alanlı hizmet binasına taşınan Serpa Kozmetik, genç ve dinamik bir ekiple; güvenilir firma, dürüst satıcı, sistemli çalışma ve iyi hizmet anlayışı ile yükselen bir çıkış trendi yakalamıştır...Devamı

Yüzde 100 yenilenebilir enerji mevcut sistemden daha ucuz

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 15.04.2019


Enerji İzleme Grubu (Energy Watch Group, EWG) ve LUT Üniversitesi türünün ilk örneği olan bir çalışmayı hayata geçirdi.

İlk defa negatif emisyon teknolojileri üzerine inşa edilmemiş, uygun maliyetli, tüm sektörleri kapsayan, teknoloji yönünden zengin yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayalı bir 1,5°C senaryosu ana hatlarıyla ortaya koyuldu.

Bilimsel modelleme çalışması; elektrik, ısınma, ulaşım ve desalinizasyon (tatlı su üretimi için deniz suyunun tuzdan arındırılması) sektörlerinde 2050 yılına kadar toplam küresel enerji dönüşümünü simüle ediyor. 14 bilim insanından oluşan ekibin teknik ve finansal modellemeleri, dört buçuk yıl süren araştırma ve veri toplama sürecine dayanıyor.
Analiz, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayanan enerji dönüşümünün, mevcut fosil yakıt ve nükleer enerjiye dayalı sisteme kıyasla daha uygun maliyetli olduğunu ve enerji sektörünün sera gazı emisyonlarının 2050'den önce bile sıfırlanabileceğini kanıtlıyor.

Mevcut teknolojilerle sıfır emisyonlu enerji sistemine geçiş mümkün

Almanya eski milletvekili ve Enerji İzleme Grubu Başkanı Hans-Josef Fell, rapora yönelik şunları söylüyor: "Çalışma, tüm sektörlerde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişin mümkün olduğunu ve mevcut enerji sisteminden daha pahalı olmadığını doğruladı. Tüm dünyanın sıfır emisyonlu enerji sistemine geçiş yapması mümkün. Bu nedenle, dünyadaki tüm siyasi güçlerin, iklimimizi korumak için hali hazırda verdikleri taahhütlerden daha fazlasını yapmaları gerekiyor. Geliştirdiğimiz model ve geniş kapsamlı veri tabanı, EWG ve LUT'un her ülkenin kendi koşullarına göre tasarlanmış ve yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayanan ulusal yol haritaları geliştirmesine de imkan sağlıyor."

Finlandiya'nın önde gelen üniversitelerinden LUT Üniversitesi Güneş Enerjisi Ekonomisi Bölümü'nden Prof. Dr. Christian Breyer ise yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayalı ve temiz bir enerji sistemine dönüşümün, mevcut teknolojilerle bugün bile mümkün olduğunu ifade ediyor.

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW) Enerji, Ulaşım ve Çevre Bölüm Başkanı Prof. Dr. Claudia Kemfert, yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik uygulanabilirliğini vurgulayarak, küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin, teknik açıdan mümkün olmasının yanı sıra, ekonomik açıdan da uygun maliyetli olduğunu söylüyor.

Gelecek için İklim Eylemi öğrenci toplulukları adına konuşan Franziska Wessel ise karar vericilerin ivedilikle harekete geçmeleri yönünde çağrıda bulunuyor ve "Bizler, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayalı dönüşümün 2035 yılına kadar tamamlanmasını talep ediyoruz" diyor.

2050'DEN ÖNCE YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ENERJİYE DAYALI BİR SİSTEME DÖNÜŞÜM MÜMKÜN

Rapora göre, güçlü bir politika çerçevesinin uygulamaya konması durumunda, 2050 yılından önce yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayalı küresel enerji sistemine dönüşüm mümkün.
Çalışmanın öne çıkan bulguları ise şöyle:

- Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş, tüm sektörlerin elektrifi kasyonunu gerektiriyor. 2050 yılına gelindiğinde toplam elektrik üretimi, 2015 yılındaki üretimden dört ila beş kat daha yüksek olacak. Buna göre, 2050'deki elektrik tüketimi, birincil enerji tüketiminin yüzde 90'ından fazlasına denk gelecek. Aynı zamanda, tüm sektörlerdeki fosil yakıtlar ve nükleer enerji kaynaklarının tüketimi tamamen sona erecek.

- Yüzde 100 yenilenebilir enerji sistemindeki küresel birincil enerji üretimi, şu enerji kaynaklarından karşılanacak: Güneş enerjisi (%69), rüzgâr enerjisi (%18), hidroelektrik (%3), biyoyakıtlar (%6) ve jeotermal enerji (%2).

- 2050 itibarıyle, rüzgâr ve güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam güç arzının yüzde 96'sını karşılayacak. Yenilenebilir enerji üretimi; dağıtık, yerel ve bölgesel üretime dayanacak.

- 100 yenilenebilir enerji sistemi daha uygun maliyetli: Sürdürülebilir bir enerji sisteminde enerji maliyetleri, 2015 yılında 54 €/MWh iken, 2050 yılında 53 €/MWh'a düşüyor.

- Tüm sektörlerdeki dönüşüm, enerji sektörü kaynaklı sera gazı emisyonlarını her yıl yaklaşık 30 GtCO2-eq (Gigaton karbondioksit eşdeğeri) azaltacak ve 2050 yılına gelindiğinde enerji sektörü kaynaklı emisyonlar sıfırlanacak.

- Yüzde 100 yenilenebilir elektriğe dayalı enerji sistemi, küresel ölçekte 35 milyon kişiyi istihdam edecek. 2015 yılında yaklaşık dokuz milyonluk istihdam sağlayan kömür madenciliği, 2050 yılında tamamen sonlanacak ve yenilenebilir enerji sektörü tarafından yaratılacak 15 milyon yeni işle dengelenecek.

SEKTÖREL KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Türkiye 'hayat kurtaran' ilaçların üretildiği bir merkez olacak

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 18.03.2019

10. Kalkınma Planı çerçevesinde Türkiye'de çok yoğun bir şekilde ilaçta yerelleşme hamlesi başlatıldı. Değer bazında Türkiye'de üretilen ilaçların... Devamı

Elementlerin Periyodik Tablosu 150 yaşında

Yazan: Edip Emil Öymen / Dünya Gazetesi Yazarı, İnovasyon Uzmanı

Yayın Tarihi: 18.02.2019

Boston'daki Massachusetts Institute of Technology (MIT) binasında bir flama sizi karşılar. Üzerinde "Genius" (Dehâ/Dâhî) yazan flamadaki harfler... Devamı

İsviçre gibi olamazsak...

Yazan: Dr. Rüştü Bozkurt / İşletme Yönetim Uzmanı

Yayın Tarihi: 03.01.2014

Geçen hafta, Finlandiya'yı dünya ölçüsünde "örnek ülke" haline getiren "entelektüel büyüklüğünü" paylaşmıştım. Bugün Diyarbakır ya da Denizli'de,... Devamı

KOBİ'lerimiz Büyümeye Hazır mı?

Yazan: Atilla Yıldıztekin / Lojistik Yönetim Danışmanı

Yayın Tarihi: 23.12.2013

KOBİ'lerimiz, yani küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimiz için iş yapma koşulları gün geçtikçe zorlaşmakta. Küresel üretimde gördüğümüz gibi,... Devamı

İklimlendirme toprakları zenginleştiriyor

Yazan: Dr. Rüştü Bozkurt / İşletme Yönetim Uzmanı

Yayın Tarihi: 26.11.2013

 İklimlendirme konusunun konut ve endüstriyel yapılardaki önemini biliyorum.Bu konuda sadece cihaz üretmenin yeterli olmadığını, cihazların... Devamı