ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

İzmir Çamlaraltı Koleji Başarı Hikayesi

İzmir Çamlaraltı Koleji

1954 yılında Mehmet Ali Sertatıl tarafından 14 öğrenciyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan, 1955-1956 öğretim yılında ortaokul ve lise kısımlarını bünyesine katan İzmir Özel Çamlaraltı Koleji, bugün ülkemizin farklı kademelerinde görev yapan 4.000'i aşkın mezunlarıyla gurur duymaktadır. Devamı

Yeni nesil küçük ölçekli iş yerleri: 9

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 09.12.2019

Analitik ve ileri analitik temel girdidir

Yeni nesil küçük ve orta ölçek iş yerleri yetkililerinin gündeminin önemli maddelerinden biri de "analitik ve ileri analitik yetkinliği" olacaktır. Analitik ve ileri analitik, yarı-iletken teknolojilerin üretimde belirleyici haline gelmesi, bir önceki teknolojik düzeyin "kol gücünün uzantısı" olmasından farklı olarak "zihin gücü" uzantısı olarak yanında diğer birçok temel eğilimin yarattığı bir ihtiyaçtır. Küreselleşme, kentleşme, işlem maliyetlerinin ağırlık kazanması, Kevin Murray'ın "Amaç Sahibi İnsanlar" kitabında önemli vurguladığı gibi, işin piyasa değerinin yüzde 80'inin sanal ve soyut alana kaymasının, karmaşıklığın artması dönüştürücü inovasyonun ve diğer onlarca eğilimin "analitik ve ileri analitik" üzerine kurulu olduğunu bilmek, anlamak ve anlamlandırmak gerekiyor.

Analitik aşamaları

Yeni nesil küçük iş yerlerinin neden analitik ihtiyacının neden gündemin ilk sıralarına tırmandığını anlatabilmek için "analitik aşamaları" konusunda ortak bir anlayışa ulaşmalıyız.

Biz "analitik yetkinliği" beş aşamada ele alıyoruz: Analitik 1.0, işlerimizi atadan gördüğümüz gibi yapmak, alışkanlıkların ritüelini sürdürmek; sorgulamadan günlük işlerimizi yürütmek aşamasıdır. Bilgiye değil, görgüye ve alışkanlığa dayalı analitikte bireysel ya da kurumsal katkının hiç olmadığını söylemiyoruz. İnsanların, gelenek ve görenekle taşınan birikimlerine, kendi gözlemleriyle ufak tefek kendi gözlem ve deneyimlerinin sonuçlarını ekleyebilir. Analitik 1,0 aşaması, başlıca büyük eğilimlerin, bilgi toplumu oluşumu, kentleşmenin yakınlaştırması ve yarıştırması, sıfır marjinal maliyetle üretime geçiş, üç boyutlu baskı ve eklemeli üretim, her şeyin interneti, sanal ve artırılmış gerçeklik, teknolojinin katlanarak büyümesinin etkileri gibi daha onlarca eğiliminin belirlediği yeni rekabet koşullarında iş yerinin varlığını sürdürmesi için yeterli olamamaktadır.

Analitik 2,0 aşaması ise iş yerlerinin "alışkanlıkla yönetimi aşamasından analizle yönet" aşamasına geçiştir: İş yeri yöneticileri, kayıtlarını vergi dairesi yada başka bir amaç için tutma yerine, işlerin nasıl gittiğini gözlemek için tutmaktır. İşyerlerinde bütün akışların kayıt alıntına alınarak, alternatifli bütçeler yaparak, ciddi bir "bütçe kontrolü" mekanizması oluşturmaktır. Değişik yöntemlerle iş yerindeki gidişatın her ay yorumlanması, birebir sonuçların değerlendirmesi, dönüşüm ve işlem maliyetlerinin bilinmesi, kalite gelişmesi, çeşitlilik artırılması, müşteri profili değişmelerinin incelenmesi, pazarlama ve satış etkinlikleri, kar satış noktasının izlenmesi, ciro ve kar kalitesi gibi her türlü sürecin izlenmesidir. İşyerini alışkanlıkla yönetme aşamasından, analizle yönetme aşaması da daha önce belirtilen eğilimlerin yarattığı ekosistemde rekabet üstünlüğü yaratmıyor. Bütün bu bilgiler yarı-iletken teknolojilerin ölçme, kaydetme, karşılaştırma alanında yarattıkları potansiyel nedeniyle, niyet eden herkesin kolayca satın alabileceği hizmetle erişebileceği işlerdir. Herkesin yaptığını yapmak, hatta en iyi yapanlar düzeyinde iş yeri akışlarını bilmek sizi hünerli kılar, ama rakiplerinizden bir adım öne geçmeniz için sadece bir birikim altyapı oluşturur. Analizle iş yapma, gereklidir, ama yeterli değildir.

Analitik 3.0, insanlığın ürettiği sizin işinizi ilgilendiren bütün verilerle harmanlamaktır. Başka bir anlatımla, "büyük veriyi ehlileştirerek işinize yarayanlarla yaramayanları ayıklamak"tır. Tam da bu aşamada "veri mühendisliği" gerekir. Veri mühendisliği, sizin analitik 2.0 aşamasında oluşturduğunuz "standart veri" ile büyük veriyi ehlileştirerek oluşturduğunuz "standart veri" karşılaştırması noktasına taşır. Standart veriler "olanak ve kısıtlarınızı" belirlerken, ehlileştirilmiş büyük veriler de ana eğilimlerin neler olduğunuzu anlamayı kolaylaştırır; "fırsatları ve tehlikeleri" öngörerek karar verirken içgörülerinizi güçlendirir.

Analitik 4.0 aşaması, kendi olanak ve kısıtlarınızla, fırsat ve tehlikeleri değerlendirerek, standart ve standart dışı verilerle "yeni bir ürün ve yeni bir iş yapma metodu" geliştirmektir. Bugünün dünyasının can alıcı noktası burasıdır. Neden can alıcı noktadır? Çünkü, rekabet ağırlıklı olarak inovasyon-odaklıdır. Özellikle yakın gelecekte mobil iletişimde hakim standart haline gelecek 5G aşamasında, bağlantılar alabildiğine artacak, iletişimde sınır tanımayan gelişmeler olacak ve küresel ölçekte işbirlikleri yeniden yapılanacak. Bu aşamada yeni nesil küçük iş yerlerinin birinci sorunu "rekabet edebilir ölçekleri" iyi belirlemek ve gereklerini yerine getirmektir. Ölçek sorunu, iş yerinin kendi iç dinamikleriyle, organik olarak geliştirilebilir. Ayrıca, kiralama, satın alma, ortaklıklar kurma şeklinde de olabilir. Uygun ölçek belirlenmez, "küçük olsun, benim olsun" zihniyetinde de ısrar edilirse küçük ölçekli iş yerlerinin "değer üretebilmesi" mümkün olmaz. İkinci sorun, "rekabet edebilir teknoloji donanımına" sahip olmaktır. Rekabet edebilir teknoloji konusunda aşırı ve noksan değerlendirme yapmadan, işin gerekleri, uygun ölçeğin ihtiyaçlarına göre uyum sağlamaktır. Örneğin asansör bakımı yapan bir işyeriniz varsa, 5G aşamasına geçmeden 4G aşamasıyla da istediğiniz hizmeti sunabilirsiniz. Üçüncü adım, "rekabet edebilir yönetişim" yapabilmektir. Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, inovasyon ekosisteminin birikimlerini en üst düzeyde kullanmanın yol ve yöntemlerini bilme ve uygulamadır.

Analitik 5.0 ise "üretilen değerin bütün paydaşlarla adil biçimde paylaşıldığına ilişkin güven yaratmaktır. " İş yaşamının özü güven yaratmaktır. Bütün paydaşların net bilgi, net amaç, net hedef, etkin kaynak koordinasyonu ve odaklanmadır. Bütün bunları sağlayacak olan da karşılıklı güven yaratabilmektir.

Analitik gündemi

Yeni nesil küçük işletmeleri yönetenler, dünyayı iyi okuyan, kendi durumunu net bilen, kaynaklarını etkin koordine eden, geliştirici iş birliklerini artıran , analitik yetkinliklerini en üst düzeyde tutan iş yerleri olmak zorundadır. Bu yeni gündeme sahip olmak, birikim yeteneklerini koruyarak uzun dönemli geleceği güven altına almanın bilinen en etkili yoludur...

Gelecek hafta " Yeni nesil küçük ölçek iş yerlerinde yeni yapı, işlev ve kültür değişimini kavramalıyız."

 

İŞLETME-YÖNETİM KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

3 ana senaryo çerçevesinde "korona krizi yol haritası"

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 24.03.2020

Koronavirüs vaka sayılarının hızla artıp 120'den fazla ülkeye yayıldığı günümüzde, insan sağlığı endişesi hem üreticileri hem de tüketicileri farklı... Devamı

Şirketler hukukçuları 'önleyici hekim' olarak görmeli

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 03.02.2020

Yargı süreçlerinin hantallığı, ekonomik kalkınma açısından önemli bir engel. Ekonomik kalkınmanın olmadığı bir ortamda da hukukun gelişimi zor. Yani... Devamı

İnsan odaklı, yaratıcı liderler geliyor

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 23.01.2020

İklim krizi, sosyal sorunlar, dijitalleşme gibi birçok etken içinde yaşadığımız dünyayı hiç alışık olmadığımız bir hızda değiştiriyor. Geleceğin... Devamı

Kadınlar yönetim kurulları için 'Varım' 'Buradayım' 'Hazırım' diyor

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 08.01.2020

Dünyadaki toplam iş gücünde her 61 erkeğe karşılık, 39 kadın var. Kariyer piramidinde yükseldikçe bu oran azalıyor. Dünyanın en büyük 200 şirketinin... Devamı

Makyaja değil, genetik değişime ihtiyaç var!

Yazan: Güler Aras / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 06.01.2020

Son dönemlerde paydaşların ve yatırımcıların artan beklentileri ile kurumların insan, çevre, toplum gibi konularda politikalarını iyileştirme ve buna... Devamı