ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Özel Karşıyaka Göz Hastanesi Başarı Hikayesi

Özel Karşıyaka Göz Hastanesi

İzmir/Karşıyaka'da göz hastalıkları alanında yaklaşık çeyrek asırdır hizmet veren, Myop, Hipermetrop ve Astigmat tedavisinde PRK, LASİK veya LASEK yöntemlerini uygun göze uygun tedavi sloganı ile kullanabilen Özel Karşıyaka Göz Hastanesi, günümüzde görme bozukluklarının tedavisinde güncel olan refraktif cerrahi ve laser tedavilerinde öncü rol üstlenmektedir...Devamı

Yeni Nesil Küçük Ölçekli İş Yerleri: 10

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 18.12.2019

Yeni nesil küçük iş yerlerinin yakın gelecekleri

"Felsefesiz iş yapılabilir mi, elbet ki yapılır; ama tam, temiz, doğru iş yapılamaz"
Nusret Hızır


Yeni nesil küçük iş yerlerinin bugününü ve yarını etkileyecek eğilimleri, eğilimlerin yarattığı fırsat ve tehlikeleri, net bilgi, etkin koordinasyon ve odaklanma ihtiyaçları bu deneme kapsamında özetle değerlendirildi. Çalışmanın bu bölümünde, küçük ölçekli iş yerlerinin yapı, işlev ve kültürlerinin nereye doğru evrileceğini öngörmeye çalışacağız. Burada paylaşılan düşünceleri üretirken, yazının başında paylaşılan Felsefeci Nusret Hızır'ın sözü bize rehberlik etti... Günlük işlerimizi etkileyen vergi değişiklikleri iş insanlarını elbet ki ilgilendirir. Gümrük mevzuatının dikkate almadan etkili iş yapma mümkün değildir. Ticaret kanunlarındaki değişmeleri, sosyal güvenlik düzenlemelerini, sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini, teşvik sistemlerinin fırsatlarını, finansal raporlama ve bütçeleme teknikleriyle krediye erişilebilirlik arasındaki bağı, iş hukukunun inceliklerini, para istikrarı ve döviz kurlarını, borsa hareketlerini yakından izlemeden etkili bir iş yönetimi yapılamaz. Bütün kısa ve orta dönemli iş yeri sorunlarına etkili çözümler üretebilmemiz için, işle ilgili gerekli birikime sahip olmak bir ilk adım, işi bilerek ve bilinçle yönetmek ikinci adımdır. Tutarlı bir bakış açısına sahip olmadan, yönetişimin bütün alanlarında yaratmak istenen sonuçlara yaklaşmamız da mümkün değildir. Dördüncü adım olan buluşçuluk, beşinci adım beklenti yönetimi, altıncı ve son adım da bereket üretimidir; bütün bu çabaların hepsi "yönetişimin yumuşak gücünü" oluşturur. Asıl kalıcı etkilerin yönünü ve hızını bu yumuşak güç değişkenleri belirler.

Güncel teknik olanaklara ve piyasa üst göstergelerine abanır, günlük piyasa göstergelerini sorgularken, felsefe ve bakış açısını gözardı edersek aynı yanlışları tekrarlar, başarısızlıklara davetiye çıkarmış oluruz...

Saptamalarımıza göre, iş dünyasının küçük ölçek yapı, yan ekonominin en küçük teknik birimleri yedi alanda kendini hazırlama zorunda kalacak:

  1. Amaç, hedef ve strateji netliğinin önemi artacak
  2. Çalışanların güvenini kazananlar birikimlerini değerlendirecek
  3. İş yerleri, müşterilerin birikiminden farklı biçimde yararlanacak
  4. Bağlantı ve bağımlılıklar yeniden tanımlanacak
  5. İletişim yapısını sürekli yenilemek gerekecek
  6. Yeni değerler sistemini içselleştirecek 
  7. Yeni bir kültürle birikim yetenekleri korunacak...

Amaç, hedef ve strateji netliği

"Nereye gideceğini bilmeyen kaptana, hiçbir rüzgarın yararı olmaz" diye eski bir söz vardır. Bilginin temel güç olduğu, veriden değer üretilen, dönüştürme ve işlem maliyetlerinin farklılaştığı, somut olmayan varlıkların maliyetleri etkileme ağırlığının arttığı yeni geçim örgütlenmesi düzeninde ne yapmamız gerektiğini bir atasözü net olarak anlatır: " Dünün güneşiyle bugünün çamaşırını kurutamayız". O halde bugünün genel eğilimleri, fırsatları ve tehlikeleri, kendi olanak ve kısıtlarımızı net bilgiye dayalı tasarlamalı ve paylaşmak zorundayız. Küçük ölçekli iş yerlerinin kendi iş süreçlerinin bileşen ve bağlamlarını net bilmesi, paylaşması birincil gücü oluşturacak. Ciddi bir "zihniyet değişikliği" yaşanacak.

Çalışanların birikimi önemli

Bir kuruluşun en değerli kaynağı çalışanlar ve zihin güçleridir. Çalışanların kuruluş amaçlarına inanmış ve içselleştirmiş olmaları, fiziki ve zihinsel katkılarını artırır. Yeni nesil küçük iş yerlerinde çalışanın eğitimi, yetişmesi, işi benimsemesi konusunda bugüne kadar bütün tutumlar yeterli olmayabilir. Bu nedenle, yöneticilerin çalışan birikimlerini etkin biçimde kullanabilecek şekilde bir gündeme sahip olması gerekir.

Müşteri birikimleri ihmal edilmemeli

"Müşteri velinimettir" sözü, müşteri birikiminin önemini açıkça anlatır. Yeni nesil küçük işyerlerinin, geleneksel müşteri ilişkilerini değiştirmesi gerekecektir. Özellikle müşteriye erişebilme kanalları değişecektir. Yakın gelecekte zihinsel erişim - odaklı müşteri değerlerini kavramanın yol ve yöntemleri farklılaşacaktır. Yeni nesil küçük ölçekli işyeri yöneticilerinin diğer alanlar gibi, müşteri ve müşteri ilişkilerini yeniden tanımlamaları gerekecektir.


Bağlantı potansiyelleri etkileyecek

Yeni üretim, ulaşım ve iletişim teknolojileri bu kadar hızlı değişince bağlantı ve bağımlılıkları alabildiğine artıran yeni yapı, işlev ve kültüre uygun "davranış ayarı" gündemin önemli maddelerinden biri olacaktır. Özellikle mobil iletişimde 5G standardının yaygınlaşması, bağlantı ve işbirliklerini değiştirecek, bu değişikliğe uyum ciddi bir yapısal reform süreci gerektirecektir.


İletişim engelleri kalkacak

İletişim teknolojilerinin, özellikle mobil iletişimin gelişmesi, 5G standardının yaygınlaşması, iletişim engellerinin azalması, yeni bir "etkileşim alanı" yaratacak. Her şeyin büyük ve küçük gözaltının yapısı ve etkisi değişecektir. Ekosistemlerin tanımlanması, etkileşimi, ağların iç etkileşimi zihinsel gündeminde olmayan küçük ölçekli iş yerleri değişmenin hızı nedeniyle "sürekli kriz hali" karşısında etkin çözümler üretemez.

Yeni değerler sistemi oluşacak

Bizim için ve toplumsal ilişki içinde olduğumuz başkaları için neyin doğru ve yanlış, iyi ve kötü, yararlı ve yararsız olduğuna karar verdiğimiz değerler sistemi yeniden kurgulanacak. Her alanda değerlerimizi yeniden tanımlamak, kültürümüzü yeniden örmek zorundayız. Bu köklü değişimden toplumun bireyleri de kurumları da kendilerini ayıklayamaz.

Yeni uyum süreçleri gerekecek

"Canlıların uzun ömürlü olanları, en güçlüleri olmadığı gibi, en akıllıları da değildir; uyum yeteneği yüksek olanlardır". Büyük bir değişim ve dönüşüm döneminde yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Küçük ölçek iş yerlerini yönetenlerin, değişime uyum için gerekli emek, zaman ve parayı harcamaları gerekecek.

Son söz

On haftadır size yeni nesil küçük ölçekli iş yerleri yönetimlerinin yakın gelecekte olası gündemlerine ilişkin öngörülerimi anlattım.

İsiah Berlin'in dediği gibi, "Kendi yanılmazlığına inanan insandan daha tehlikeli bir silah yoktur". Paylaştığımız her düşünce eleştiriye açıktır: Burada yazılanları ciddiye alan, yanlışlarını düzelten ve eksiklerini tamamlayan her düşünce, sorunu daha bütünsel kavramamıza yardımcı olur.

Kasaba kültürünün, "arkadan vurma ve pusu kurma" özelliği ise ülkenin geleceğine ilişkin düşüncelerimizi yoksullaştırır.

Ekonominin en küçük teknik birimleri olan küçük ölçek iş yerlerinde yeni ihtiyaçları alabildiğine sorgulamalıyız.

İŞLETME-YÖNETİM KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Şirketler hukukçuları 'önleyici hekim' olarak görmeli

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 03.02.2020

Yargı süreçlerinin hantallığı, ekonomik kalkınma açısından önemli bir engel. Ekonomik kalkınmanın olmadığı bir ortamda da hukukun gelişimi zor. Yani... Devamı

İnsan odaklı, yaratıcı liderler geliyor

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 23.01.2020

İklim krizi, sosyal sorunlar, dijitalleşme gibi birçok etken içinde yaşadığımız dünyayı hiç alışık olmadığımız bir hızda değiştiriyor. Geleceğin... Devamı

Kadınlar yönetim kurulları için 'Varım' 'Buradayım' 'Hazırım' diyor

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 08.01.2020

Dünyadaki toplam iş gücünde her 61 erkeğe karşılık, 39 kadın var. Kariyer piramidinde yükseldikçe bu oran azalıyor. Dünyanın en büyük 200 şirketinin... Devamı

Makyaja değil, genetik değişime ihtiyaç var!

Yazan: Güler Aras / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 06.01.2020

Son dönemlerde paydaşların ve yatırımcıların artan beklentileri ile kurumların insan, çevre, toplum gibi konularda politikalarını iyileştirme ve buna... Devamı

Yeni nesil küçük ölçekli iş yerleri: 9

Yazan: Dr. Rüştü Bozkurt / İşletme Yönetim Uzmanı

Yayın Tarihi: 09.12.2019

Analitik ve ileri analitik temel girdidirYeni nesil küçük ve orta ölçek iş yerleri yetkililerinin gündeminin önemli maddelerinden biri de "analitik... Devamı