ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Meydan Grup Başarı Hikayesi

Meydan Otomotiv Endüstri Nakliye ve Gıda Sanayi İç Dış Tic. Ltd. Şti.

1969 yılında otomotiv sektörüne yönelik faaliyet gösteren bir firmada çalışan olarak iş hayatına başlayan Ömer Faruk Meydan, 1991yılında Konya için bir ilki gerçekleştirerek; Japon otomobillerinin yedek parça ticaretini yapan firmayı kurmuştur...Devamı

Yabancı vatandaşların ve Suriyelilerin Türkiye'de istihdamı

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 10.09.2019

Yabancı uyrukluların izinsiz çalışması veya çalıştırılması yasaktır. Yabancı uyrukluların Türkiye'de çalışabilmesi için izin almaları zorunludur. Bu konuda ilgili mercii Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından müsaade alınması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin ve işverenlerin 6735 sayılı Uluslar arası iş gücü yasası hükümlerine uymaları zorunludur.

Buna göre;

1. Yanında çalışma izni bulunmadan yabancı uyruklu personel çalıştırdığı saptanan işverene uygulanacak idari para cezası 8.821 TL'dir. ( 2019 yılı için)

2. İzinsiz çalışan personele kesilecek idari para cezası ise; 3.527 TL'dir. (her bir kişi bazında)

3. Çalışma izni olmaksızın, müstakil olarak kendi işini yapan yani işyeri açan yabancı uyrukluya kesilecek idari para cezası 7.057,00 TL'dir. (2019 yılı için geçerlidir) Bu fiillerin tekrarı halinde söz konusu idari para cezaları 2 kat olarak uygulanacaktır.

4. Çalışma izni olmaksızın, çalıştığı saptanan kaçak yabancı işçiler ayrıca deport yani sınır dışı edilmektedirler. Böylece, sınır dışı edilen yabancı işçinin ve varsa eş ve çocuklarının konaklama, sağlık ve ülkelerine dönmek için seyahat masrafları da ilgili işverenden alınacaktır. Yukarıda yer verilen idari para cezalarının haricinde işverene ayrıca SGK tarafından sigortasız işçi çalıştırmaya ilişkin cezalarda tatbik edilmektedir.

5. Geçici koruma sistemine göre yabancılar için GKK kayıt tarihinden itibaren 6 ay sonra çalışma izni için Bakanlığa müracaat edebilirler. (Suriyeliler için) Çalışma izni müracaatları, GKK sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren tarafından e-devlet sistemi üzerinden müracaatları yapılır.

6. Suriyeliler için SGK'ya kayıtlı asgari bir Türk çalışan işyeri olması gerekmektedir. Küçük esnaf tarafından bu şekilde bir Suriyeli istihdam edilebilir.

7. Sınai işletmelerde Suriyeli çalıştırmak mecburi değildir. Ancak, gerektiği hallerde her bir Suriyeli için en az 10 türk personel çalışması koşulu gerekmektedir. Özetle, çalışacak Suriyeli sayısı toplam personelin %10'undan fazla olamaz. Örneğin; 200 kişinin çalıştığı bir işyerinde 20 suriyeli işçi çalışma izni alabilir.

8. Suriyeli çalışan işçiye ödenecek ücret asgari ücretin brüt tutarının altında olamaz. Diğer yabancılar için minimum ücret asgari ücretin 1,5 katıdır.

9. Dernek ve vakıf ve sivil toplum kuruluşları dışında Suriyeli işçi çalıştırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için 10 türk çalıştırmak zorunludur. 10 kişiden az türk çalışanı olan işyerlerinde yalnızca 1 suriyeli işçi çalışma izni alabilir.

10. Profesyonel olarak çalışan meslek mensubu yabancılara diğer yasalarda belirlenen özel koşulların sağlanması şartıyla bağımsız çalışma izni verilebilir. Başka bir ifade ile, kendi işyerini açan veya şirket ortağı olan Suriyeliler bağımsız çalışma izni başvurularının uluslar arası iş gücü politikası kapsamında değerlendirilmesinde yabancının; eğitim seviyesi, mesleki tecrübesi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama katkısı, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile uluslar arası iş gücü politikası danışma kurulu teklifleri kapsamında bakanlıkça saptanacak diğer konular dikkate alınacaktır. Müstakil çalışma iznine başvurma hakkı olan geçici koruma sağlanan yabancılar kendi adına başvuru yapabilirler. Bağımsız çalışma izni süreli olarak verilmektedir.

11. Mevsimsel tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamında ele alınır. Çalışma izni muafiyeti müracaatları geçici koruma sağlanan il valiliğine (İl Göç İdaresine ) yapılır. Bu başvurular, ilgili Valilik tarafından Bakanlığa bildirilir. Bakanlık tarafından, mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılara ilişkin il ve kota sınırlandırması getirilebilir.

VERGİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

2020 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları

Yazan: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Kira geliri istisna tutarı2020 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 6.600 lirası gelir vergisinden müstesna. 2019 yılı gelirleri için bu... Devamı

Bazı vergi kanunlarında düzenlemeler yapılmış olup, Dijital Hizmet Vergisi ihdas edilmiştir

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 20.12.2019

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  "7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde... Devamı

2020 yılı e-dönüşüm süreçleri

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 11.12.2019

1.1.2020 tarihinden itibaren muhasebe hayatımızda önemli limitler başlamaktadır. Bu süreçte hepimizin e-dönüşüm, e-muhasebe uygulamaları hakkında az... Devamı

Cezalandıran vergi teşvik ve korumaları

Yazan: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 22.10.2019

Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını... Devamı

Vergi Usul Kanunu Madde 153/A idareler tarafından yanlış mı uygulanıyor?

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 22.10.2019

Şüpheden mükellef yararlanabilir mi? I.Genel BilgilerVergi daireleri son yıllarda şirketlerin vergi kayıtlarını 213 sayılı VUK mad. 153/A "Teminat... Devamı