ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Bağdat Baharat Başarı Hikayesi

Bağdat Baharatları Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yarım asır önce büyük bir ideal ve cesaretle yola çıkan ve bugün sektöründe lider kuruluşlardan biri olan Bağdat Baharat, 60`lı yılların başında Mustafa Danacı tarafından büyük bir azim ve kararlılıkla kurularak bugünlere geldi. Devamı

Vergi Usul Kanunu'nun tebligat yöntemleri konularında değişiklikler yapılmıştır

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 04.02.2019

Vergi Usul Kanunu'nun bilinen adresleri ve tebligat yöntemleri konularında değişiklikler yapılmıştır


7061 sayılı Bazı vergi Yasaları ile Diğer Bazı Yasalarda Değişiklik yapılmasına ilişkin Torba Yasayla 213 sayılı Vergi Usul Kanunun tebligat sistemi ile ilgili bazı maddeleri değiştirilmiştir. Konuyla ilgili açıklamalar 485 sıra sayılı  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

1. Bilinen adresler yeniden düzenlenerek işi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmaktan çıkarılarak mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmıştır.

2. Tebliğ yapılacak olanların işyeri adresinde bulunamaması (geçici ayrılmalar dâhil) halinde durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilir. Bu durumda kapıya pusula yapıştırılmaz ve tebliğ evrakı derhal gönderildiği idareye iade edilir. Bu takdirde tebliğ; gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

3. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nda yer alan kapıya yapıştırma usulüyle tebligata ilişkin benzer düzenlemeye 213 sayılı Kanunda da yer verilmiştir. Bu kapsamda bilinen ikametgah adresine ikinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren ve bu tebliğ ekinde yer alan tebligat pusulası (pusula) kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılacaktır.

4. Muhatap tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen, yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adreslerinde tebliğ yapılamaması hâlinde, tebliğ evrakını gönderecek idareden alınabileceği şerhin içeren ve bu tebliğ ekinde yer alan tebligat pusulası kapıya yapıştırılacaktır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh düşülerek evrak idare iade edilecektir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde muhatabı tarafından alınması halinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması durumunda ise pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen 15. günde tebliğ yapılmış sayılacaktır.

VERGİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Seracılık yatırımlarında teşvik belgesinin sağladığı yararlar

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 15.04.2019

Yapılması düşünülen Tarım - Bitkisel Üretim sektörüne dahil; 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen, sera teknolojilerini ihtiva eden otomasyona... Devamı

Ticari kazançların beyanı

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 08.04.2019

Basit usul koşullarını taşımayan gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazançları gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler... Devamı

Sosyal medya üzerinden elde edilen kazançların vergisel durumu nedir?

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 01.04.2019

Youtube ve google üzerinde reklam hizmet satımı, reklam hizmet alınması ve ayrıca reklam hizmetinden gelir elde edilmesi halinde bu geliri elde eden... Devamı

Zirai kazançların mart ayı içerisinde beyanı (1-25 Mart)

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 25.03.2019

2018 yılı içerisinde zirai kazanç elde eden gerçek kişiler 1-25 Mart 2019 tarihine kadar beyanname vermek zorundadır.GVK'nun 53. Maddesinde... Devamı

Serbest meslek kazançlarının beyanı

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 18.03.2019

Bilindiği gibi, Mart ayı serbest meslek erbabı açısından beyanname verme ayıdır. 2018 yılı içerisinde elde edilen serbest meslek kazançları 2019 Mart... Devamı