ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Zorlu Kimyasal Başarı Hikayesi

Zorlu Kimyasal Bağlantı Sistemleri

Kalite ve güveni hedef olarak belirleyerek, 1998 yılında Türkiye'de tesis kurmak için ilk fizibilite çalışmalarını gerçekleştiren, 2000 yılından itibaren imalata başlayan Zorlu Kimyasal, bugün kimyasal dübel üretiminde dünyadaki sekiz fabrikadan biridir....Devamı

Vergi Usul Kanunu'nun tebligat yöntemleri konularında değişiklikler yapılmıştır

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 04.02.2019

Vergi Usul Kanunu'nun bilinen adresleri ve tebligat yöntemleri konularında değişiklikler yapılmıştır


7061 sayılı Bazı vergi Yasaları ile Diğer Bazı Yasalarda Değişiklik yapılmasına ilişkin Torba Yasayla 213 sayılı Vergi Usul Kanunun tebligat sistemi ile ilgili bazı maddeleri değiştirilmiştir. Konuyla ilgili açıklamalar 485 sıra sayılı  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

1. Bilinen adresler yeniden düzenlenerek işi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmaktan çıkarılarak mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmıştır.

2. Tebliğ yapılacak olanların işyeri adresinde bulunamaması (geçici ayrılmalar dâhil) halinde durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilir. Bu durumda kapıya pusula yapıştırılmaz ve tebliğ evrakı derhal gönderildiği idareye iade edilir. Bu takdirde tebliğ; gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

3. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nda yer alan kapıya yapıştırma usulüyle tebligata ilişkin benzer düzenlemeye 213 sayılı Kanunda da yer verilmiştir. Bu kapsamda bilinen ikametgah adresine ikinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da tebliğ edilemezse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini içeren ve bu tebliğ ekinde yer alan tebligat pusulası (pusula) kapıya yapıştırılır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek tebliğ evrakı gönderildiği idareye iade edilir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde muhatabı tarafından alınması hâlinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması hâlinde ise on beşinci günde tebliğ yapılmış sayılacaktır.

4. Muhatap tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen, yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adreslerinde tebliğ yapılamaması hâlinde, tebliğ evrakını gönderecek idareden alınabileceği şerhin içeren ve bu tebliğ ekinde yer alan tebligat pusulası kapıya yapıştırılacaktır. Bu durum, posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh düşülerek evrak idare iade edilecektir. Tebliğ evrakının pusulanın yapıştırıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde muhatabı tarafından alınması halinde alındığı günde, bu süre içerisinde alınmaması durumunda ise pusulanın kapıya yapıştırıldığı tarihi izleyen 15. günde tebliğ yapılmış sayılacaktır.

VERGİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Katma değer vergisi iade talepleri için süreye dikkat

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 22.02.2019

Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, KDV Kanununun 32. Maddesinde 7104 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikle ilgili... Devamı

Yazarkasa kullanan mükelleflerde poşet satışıyla ilgli departman açılması

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 12.02.2019

Bilindiği gibi, poşet satışı ücretli olarak yapılan bir mal satışı niteliğindedir. Yazarkasa kullanan mükelleflerin kasalarında poşet satışına... Devamı

Vergi idaresinde elektronik tebligat ile ilgili yaşanan sorunlar

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 28.01.2019

Son zamanlarda vergi daireleri tarafından birçok mükellefe önemli sayılacak vergi ve ceza ihbarnameleri ve bunların dayanağı olan inceleme raporları,... Devamı

Uzaktan çalışma veya evden çalışma iş yöntemleri

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 21.01.2019

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte çalışma modelleri gelişmektedir. Özellikle, son yıllarda yazılım, muhasebe, pazarlama vb. sektörlerde... Devamı

Yıllık harçların 31 Ocak 2019 tarihine kadar ödenmesi

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 14.01.2019

2019 yılı içerisinde ödenecek harçlar hakkında R.G.'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Harçlar Yasasına göre yıllık olarak ödenecek imtiyazname,... Devamı