ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Setna Eğitim Başarı Hikayesi

Setna Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

Eğitime gönül vermiş kadrosu ve doğru yol haritasıyla misyonuna uygun nesiller yetiştirmek adına geleceğe giden yolda bir köprü olmaya devam eden Setna Eğitim Hizmetleri'nin bünyesindeki Özel Mimar Sinan Koleji, ülkemizin başarılı eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Devamı

Yeni nesil küçük ölçekli iş yerleri: 6

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 18.11.2019

Teşvik sistemleri eski ve yeni ekosistemi dikkate almalı

Yeni ekosistemler oluşuyorsa, geleneksel ve bildik teşvik sistemleri uygulayarak yaratmak istediğimiz sonuçlara ulaşamayız. Yeni ekosistem oluşumlarını engellemeyeceğimize göre, eski ve yeni ekosistemleri sorgulayarak ilerleme akılcı yol olacaktır. Etkili bir ekonomik büyüme yaratmanın araçlarından biri olan "teşvik sistemleri", ekosistemlerin bileşen ve bağlamlarını, iç ve dış etkileşimlerini ne kadar hayatın öz gerçeğine yakın tanımlarsak, oluşturacağımız yapıların etkileri de o kadar büyük olur.

Yeni ekosistem oluşumu inkar edilemez bir gerçek... Bu ekosistemlere uygun yeni teşvik sistemleri tasarlayacaksak, indirgemeci yaklaşımlardan uzak durmalıyız. Teşvik sistemi, büyük krizler ve büyük dönüşüm dönemlerinin kaçınılmaz sonucu olan "tasfiye sürecini en az zararla" atlatacak yol ve yöntemleri içermeli. Bir başka sorumluluk, kriz sonrasının yeni normal koşullarını "uyum sürecini uygun maliyette ve zamanında" gerçekleştirmektir. Teşvik sistemlerinin gözetmesi gereken diğer bir etken de "fırsat alanlarına tam zamanında giriş yapmanın" önündeki engelleri kaldırmasıdır. Sözü edilen genel ve geçerli adımların dışında yeni nesil küçük işyerlerinin beklenen sonuçlara erişebilmeleri bazı bütünleyici adımlar atmayı gerektirir. Birincisi, "rekabet edebilir dönüştürme maliyeti" sınırlarında kalabilmektir. Eğer "girdi kombinasyonlarını" belirleyen "ekosistem etkileşiminin etkileyen ve etkilenen değişkenlerinin" etkilerini nesnel ölçersek, uygun ölçek, uygun teknoloji ve etkili yönetişim bütünlüğü sağlayabiliriz. Ayrıca, görece ağırlıkları giderek artan "işlem maliyetleri değişkenlerinin" etkileri de özenle analiz edilirse, net bilginin verimliliklerdeki çarpan etkisini artırabiliriz. İkincisi, bütün bu adımların atılması da yetmez, "verimlilikleri ve etkinlikleri" özendirici ve caydırıcı oluşumları analiz etmeliyiz. Son çözümlemede, teşvik sistemi, yeni nesil küçük ölçekli iş yerlerini geliştirecekse, "şişme" yerine "büyümeyi" sağlayan özelliklerin tümünü dikkate alan bir yapı, işlev ve kültür bütünü oluşturma için çaba gerekir.

Yüzleşmenin erdemi

Hata, öğrenme yollarından biridir; ama aynı hataları durmadan tekrarlama tuzaklarına düşmeme koşuluyla. Maddi ve kültürel zenginlik üretimine katkı yapan "hata kültürü" oluşturulursa, yönetişim kalitesi artar. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, yeni nesil küçük iş yerleri için teşvik sistemi tasarlanırken geçmiş hatalarla "yüzleşme özgüveni" gereklidir.

Ülkemizde "üretimin öğrenilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesi için teşvik sistemleri" oluşturmanın tarihi yeni değildir. Kısaca değerlendirirsek, teşvik sistemlerinin önemli hatalarından biri, "her şeyi teşvik etme" gibi aşırı değerlendirilmiş bir anlayışın yarattığı sapmalardır. Bir başka kavrayış eksikliği de "mekan-odaklı teşvik" anlayışıdır. Teşvik sisteminden sorumlu olanlar "mekan-odaklı teşvikler" ile ülkemizde "bölgeler arası eşitsizliği" aşabileceklerine kendilerini inandırmıştır. Ekosistemleri uygun alanlarda mekan-odaklı teşviklerin görece düşük de olsa etkileri olmuş; ekosistemleri yeterli olmayan alanlarda ise çok ciddi kaynak israfına yol açmıştır. Ekosistemin iyi kavranması, oluşan ağların tanımlanması, "ağ etkilerinin" iyi analiz edilmesi etkili bir teşvik sistemi yaratmanın gerek şartlarıdır.

Ekosistem analizleri etkili biçimde yapılırsa, son yıllarda iddialı mekan-odaklı teşviklerin neden açıklanan ve angaje olunan sonuçları yaratmadığına ilişkin net bilgiye ulaşılır. Üretim alanları ciddi analiz edilirse, ekosistemin etkileşim alanlarını çeperlerine doğru kaydıkça, ileriye ve geriye bağlantıların artması, derinlik ve yoğunluk kazanma, etkin ve verimli olma düzeyini yükseltme çabalarının zorlandığı da görülecektir.

Mekan-odaklı teşvikler kadar, genel ve kategorik "sektör-odaklı teşvikler" de ekosistem etkileşimini dikkate alınmadığında yaratmak istediği sonuca götürmeyecektir.

Ülkemizdeki teşvik sistemleri, mekan-odaklı ve sektör odaklı önlemleri aşırı biçimde değerlendirdiği için, öngörülen hedeflerle yaratılan sonuçlar arasında büyük sapmalar olmuştur. Teşvik sistemlerinin verimsizliğini besleyen bir başka etken "rekabet edebilir alan önceliklerini" dikkate almayan teşviklerdir. Ülkemizde üretim alanlarında "ciddi envanter eksikliği" vardır; veri, enformasyon, bilgi ve anlama eksikliği, teşvik sistemleri aracılığıyla ciddi kaynak israfı yaratır. Bu açıdan bakıldığında, teknoloji potansiyelleri ile oluşan yeni ekosistem ihtiyaçlarını dikkate alan "rekabet edebilir alan öncelikleri" üzerine kurulu teşvik sistemleri tasarlamak gerekir.

Geçmiş teşvik sistemlerini sakatlayan önemli değişkenlerden biri de, "geri bildirim döngüsü" eksikliği ve "nesnel katkı analizlerinin" sistemli biçimde yapılmamış olmasıdır. "Öngörme ve önlem alma disiplini" ne denli önemli bir yönetişim aracı ise, "ödünsüz gözetim ve denetim" de o denli etkinlik ve verimlilik araçlarıdır.

Teşvik sistemleri, sistemli sorgulama mekanizmalarıyla birlikte düşünülmediği için, küçük ölçekli iş yerlerinin varlıklarını sürdürmeleri, gelişmeleri ve temel hedef olan büyümeleri de beklenen sonuç elde edilememiştir. Bugün küçük ölçek iş yerlerimizin temel sorunları olan ölçek, teknolojik donanım ve yönetişim anlayışı teşvik sistemlerinin etkinliği ile daha iyiye taşınabilir.


İlişkilerin yeniden tanımlanması


Yeni nesil küçük ölçekli iş yerleriyle ilgili yeni teşvik sistemleri tasarlanırken, öncelikle sorunumuz, ölçme, veri üretme , analitik yetkinlikle "işe yarar veri setleri" oluşturmaktır. İkincisi, ciddi bir analitik yetkinlikle "rekabet edebilir nesneler" üretmektir. Üçüncüsü, nesneleri uygun biçimde ihtiyacı olanlara "eriştirmedir". Ancak o zaman "değer üretme" konusunda ilerleme sağlayabiliriz.


Etkili bir teşvik sistemi tasarlamak istiyorsak; öncelikle tarih bilinciyle, geçmiş uygulamalarla yüzleşmeli, eksiklerini ve iyi yönlerini iyi analiz etmeli; ilişkileri yeniden tanımlamalıyız. Bir sonraki adımda, yeni ekosistemi analiz ederek, geliştiren ve engelleyen etkenleri net olarak tanımlamalıyız. Üçüncü adım, yeni rekabet koşullarına ilişkin net bilgi sahibi olmalıyız. Dördüncü adım, yeni düzeninde dışa ve dünyaya açılmanın ne anlama geldiği konusunda bir toplumsal uzlaşma sağlamalı, nasıl bir medeniyet tasavvur etiğimizi netleştirmeliyiz. Beşincisi de sürekli kendini yeniden üreten bir zihni modele sahip olmalıyız. Saydığımız unsurları içeren bir teşvik sistemi etkin kaynak kullanımının da güvencesi olacaktır.


İŞLETME-YÖNETİM KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Şirketler hukukçuları 'önleyici hekim' olarak görmeli

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 03.02.2020

Yargı süreçlerinin hantallığı, ekonomik kalkınma açısından önemli bir engel. Ekonomik kalkınmanın olmadığı bir ortamda da hukukun gelişimi zor. Yani... Devamı

İnsan odaklı, yaratıcı liderler geliyor

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 23.01.2020

İklim krizi, sosyal sorunlar, dijitalleşme gibi birçok etken içinde yaşadığımız dünyayı hiç alışık olmadığımız bir hızda değiştiriyor. Geleceğin... Devamı

Kadınlar yönetim kurulları için 'Varım' 'Buradayım' 'Hazırım' diyor

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 08.01.2020

Dünyadaki toplam iş gücünde her 61 erkeğe karşılık, 39 kadın var. Kariyer piramidinde yükseldikçe bu oran azalıyor. Dünyanın en büyük 200 şirketinin... Devamı

Makyaja değil, genetik değişime ihtiyaç var!

Yazan: Güler Aras / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 06.01.2020

Son dönemlerde paydaşların ve yatırımcıların artan beklentileri ile kurumların insan, çevre, toplum gibi konularda politikalarını iyileştirme ve buna... Devamı

Yeni Nesil Küçük Ölçekli İş Yerleri: 10

Yazan: Dr. Rüştü Bozkurt / İşletme Yönetim Uzmanı

Yayın Tarihi: 18.12.2019

Yeni nesil küçük iş yerlerinin yakın gelecekleri"Felsefesiz iş yapılabilir mi, elbet ki yapılır; ama tam, temiz, doğru iş yapılamaz"Nusret HızırYeni... Devamı