ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

AgroBest Grup Başarı Hikayesi

AgroBest Grup Tarım İlaçları

AgroBest Grup, Tarım İlaçları Sektörü`nde 2002 yılından beri faaliyet göstermekte olup, üretim ve çalışma hayatının uzun geçmişi olmamasına rağmen, çok kısa zamanda önemli atılımları gerçekleştirmiştir.Devamı

Sürdürülebilir Kalkınmanın Pusulası: Üniversiteler

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 24.01.2020

Toplumun gelişimi ve dönüşümü üzerinde önemli etkisi bulunan üniversitelerin, nitelikli insan gücü yetiştirmeleri ve araştırma çıktıları üretmeleri temel görevleri. Ancak görevleri bununla sınırlı değil. Üniversiteler aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın zorluklarına karşı üretilecek yeni çözümler için gerekli olan yeni bilgi ve becerileri kazandırma ve toplumun bilinçlendirilmesinden de sorumlular. Geleceğin liderlerini yetiştiren üniversiteler, amaçlara ulaşmak için gerekli stratejilerin geliştirilmesinde yol gösterecek değer yaratan kurumların başında geliyor.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İklim Değişikliği Konferansı (COP) kararları doğrultusunda üzerine düşen sorumluluğu alarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UNGC) imzalayan dünyadan 169, Türkiye'den ise 9 üniversitenin olduğunu görüyoruz. Üniversiteler verdikleri bu karar ile sürdürülebilir çevre, ekonomi ve sosyal yaşam için kalkınma hedeflerine ulaşmayı tüm faaliyetlerinde öncelikleri arasına alıyor.

Türkiye'de kamu üniversitesi olarak ilk BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan Yıldız Teknik Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde "Entegre Faaliyet Raporu" yayımlayarak Türkiye'deki ilk, dünyada ise sayılı üniversiteler arasında yerini aldı. YTÜ Entegre Faaliyet Raporu'nun önsözünü yazan Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Onursal Başkanı, Prof. Mervyn King, raporu "Bir yükseköğretim kurumunun hesap verme yükümlülüğü alanında nasıl liderlik edebileceğinin mükemmel bir örneği" olarak ifade ederek aslında bunun ne anlama geldiğini tam manasıyla aktarmış oldu.

Üniversitelerin temel görev ve sorumlulukları çerçevesinde tüm paydaşları ve toplum için yarattıkları değerin ve ne yaptıklarının anlatılması da önem taşıyor. Entegre düşünce ve bu temele dayanan entegre raporlama düzeni, üniversitelerin tüm faaliyetlerini gözden geçirmelerinde; vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine entegre edilmesinde önemli bir araç niteliğinde. Entegre düşünce ve iş yapma şekli, disiplinler arası faaliyetleri ve işbirliğini teşvik ederek tüm kaynakların çok daha verimli kullanılmasını sağlarken, raporlama bunun daha geniş bir kesim tarafından anlaşılmasını ve yaratılan değerin dış algısının kuvvetlenmesini sağlıyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasında pusula görevi gören üniversitelerin, sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemeleri, entegre düşünceyi içselleştirmeleri, tüm toplumun gelişimi ve dönüşümü açısından önem taşıyor.

Yükseköğretim alanında kurumları yönlendirecek ve cesaretlendirecek iyi örneklerin sayısının artması için onları teşvik edecek mekanizmalar ve düzenlemelerin geliştirilmesi, bu yolda atılması gereken en önemli adımların başında geliyor.

EKONOMİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Nakit sermaye artışında faiz indiriminde iki yeni görüş

Yazan: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 30.09.2019

Sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarında faiz indirimi olanağı sağlayan düzenlemeyle ilgili çok sayıda makale yazdım. Makalelerin konusu... Devamı

Kötüniyet tazminatı

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 23.09.2019

Kötüniyet tazminatı, iş güvencesi uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, işçinin yasal hakkını araması veya şikâyet yoluna... Devamı

Kredi derecelendirmede sürdürülebilirlik zorunluluk değil, gereklilik

Yazan: Güler Aras / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 26.08.2019

Avrupa Birliği'ndeki (AB) kredi derecelendirme kuruluşlarının doğrudan denetleyicisi olan Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (European... Devamı

Dünyanın ekolojik borcu hızla artıyor

Yazan: Güler Aras / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 05.08.2019

Dünyanın sınırlı kaynaklarını her geçen yıl daha da hızlı tüketiyoruz. Karbon Ayak İzi Ağı verilerine göre bu yılın henüz 210. gününde, 29 Temmuz... Devamı

Yeni Ekonomik Çağ: Küreselleşme 4.0

Yazan: Güler Aras / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 25.02.2019

Dünya, küresel gelişimi ve büyümeyi yavaşlatan ekonomik eşitsizlik, iklim değişikli, jeopolitik gerilimler ve 4. Sanayi Devrimi'nin hızlanması gibi... Devamı