ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Mina Kozmetik Başarı Hikayesi

Mina Kozmetik Day. Tük. Mam. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti

1994 yılından bu yana Diyarbakır’da toptan ve perakende kozmetik ürünlerinin ticareti konusunda faaliyet gösteren Mina Kozmetik; Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Alman Kalkınma Bankası işbirliğiyle yürütülen SELP II Projesi kapsamında İş Bankası`ndan kredi kullanarak ikinci mağazasını açmıştır.Devamı

Mesai, ücrete dahil olabilir mi?

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 30.10.2019

İşçi ve işveren ilişkisinde kıdem tazminatından sonra en fazla sorun yaşanan konu fazla çalışmadır.

Çalışma sürelerinin fazla olması ve işletmelerin dönemsel yoğun iş temposu gibi nedenlerle yapılan fazla çalışmalarda mesai ücreti ödenmemesi nedeniyle konu arabulucu ve yargıya intikal edebilmektedir.

İş Kanunu uyarınca, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılmaktadır.
Ara dinlenme süreleri çalışma süresi hesabında çalışılmış gibi sayılmaz. Çalışma süresinin ara dinlenmeleri hariç en fazla haftalık 45 saat esasına göre belirlenmesi gerekir.

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, işçiye, kural olarak bir yılda 270 saatten daha uzun süreli fazla çalışma yaptırılamaz.

İşçiye yılda 270 saatten daha uzun süreli fazla çalışma yasağına rağmen fazla çalışma yaptırılması halinde buna ilişkin ücretinin tamamının bordroya konularak işçiye ödenmesi gerekir.

Uygulamada özellikle beyaz yaka tabir edilen ofis çalışanlarının ücretlerinin fazla çalışma dahil olarak belirlenmesi sıklıkla görülen bir durumdur.

Uygulamada karşılaşılan ve belli koşullarla Yargıtay'ın da kabul ettiği işçinin ücretine fazla çalışma ücretinin de dahil edilebilmesi için işçinin en az asgari ücretin 22,5 saatlik fazla mesai dahil olarak belirlenecek tutardan daha yüksek olması gerekmektedir.

Bireysel iş sözleşmesinde, fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödeneceğinin öngörülmesi ve buna uygun ödeme yapılması hâlinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin ispatlanan fazla çalışmalardan indirilmesi gerekir.

Özellikle fazla çalışma sürelerinin takibine ilişkin bir sistem kurulmalı ve ay içindeki fazla çalışmalar aylık olarak takip edilmeli ve 270 saati aşması halinde ödenmesi yoluna gidilmelidir.

Ayrıca fazla mesai ücretinin ücret içinde kararlaştırılması halinde, iş yerinde haftalık 40 saat çalışma yapılıyor ise kararlaştırılan ücretin 45 saate kadar olan fazla sürelerle ücret ile yıllık 270 saat fazla çalışmayı da kapsadığı kabul edilmelidir.

Fazla saatlerle çalışma ücretinin asıl ücrete dahil olması yasal düzenlemelerde yer almamakla birlikte hem doktrinde ve hem yargı kararlarıyla kabul edilmiştir.

Yargıtay, çeşitli yıllarda verdiği çok sayıda kararında yıllık 270 saatlik fazla çalışma ücretinin ücrete dahil olduğu sözleşmelerin belirli koşullar çerçevesinde geçerli olduğunu kabul etmiştir. Fazla çalışma (mesai) ücretinin, asıl ücretin içinde belirlendiği sözleşmelerin geçerliliği için;
- Fazla çalışma ücretinin asıl ücrete dahil olduğuna dair sözleşmelerde açık hüküm bulunması,
- Fazla çalışma süresinin; günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve yıllık en çok fazla çalışma süresi olan 270 saati geçmemesi,
- Fazla çalışma ücretini de içeren ücretin asgari ücretin üzerinde belirlenmesi,
gerekmektedir.
Yani çalışan ücreti en az "asgari ücret + 22.5 saatlik fazla çalışma ücreti" olmalıdır.

Ancak, doktrin ve yargıda kabul gören yıllık 270 saate kadar olan fazla çalışmaların ücrete dahil olması İş Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde kabul edilmediği gibi, hafta tatili ve genel tatil çalışmasına ilişkin ücretlerinin de asıl ücrete dahil olması kabul edilmemekte ve eleştirilmektedir. Bu durum iş müfettişleri tarafından tespit edildiğinde geriye dönük fazla çalışmaların ödenmesi talep edilerek ayrıca idari para cezası uygulanmaktadır.

 

HUKUK KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Şirket birleşmesinde SGK bildirimleri

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 09.12.2019

Zaman zaman ekonomik koşullar veya farklı nedenlerden dolayı şirketlerin birleşmeleri mümkün olmaktadır.Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir... Devamı

Engellilere kolay emeklilik

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 25.11.2019

Toplumsal hayatta her zaman pozitif ayrımcılık yapılması gereken engellilerin emeklilik hakları diğer çalışanlardan farklıdır. Engelliler, diğer... Devamı

Ekonomik sıkıntıdaki şirketlere kısa çalışma ile sağlanan avantajlar

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 05.11.2019

Kısa çalışma, üç ayı geçmemek üzere kanunda sayılan gerekçelerle; iş yerinde uygulanan çalışma süresinin, iş yerinin tamamında veya bir bölümünde... Devamı

Deniz İş Kanunu'nda Kıdem Tazminatı

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 30.09.2019

Deniz İş Kanunu'na tabi gemi adamlarının iş sözleşmelerinin belli durumlarda sona erdiğinde kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Deniz İş Kanunu'na... Devamı

İstifa halinde yapılması gerekenler

Yazan: Av. Naciye Uçar / İş ve Borçlar Hukuku Uzmanı

Yayın Tarihi: 04.03.2019

Çoğu zaman işyerlerindeki istifa süreçleri eksik ve yanlış yönetildiğinden istifaya rağmen işverenler kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemek... Devamı