ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Canel Madencilik Başarı Hikayesi

Canel Münip Çoker Madencilik

Sahibi olduğu mermer ocaklarıyla lider bej mermer üreticilerinden biri olan Canel Madencilik; ürünlerini blok, plaka, fayans, döşeme, basamak gibi pek çok ebatta temin edebilmektedir. Turkiye’nin ocak içerisinde fabrikası bulunan ilk firması olan Canel'in ürünlerinin sert ve dayanıklı yüzey yapısı, yoğun insan trafiğinin bulunduğu ve makinelerin kullanıldığı alanlarda tercih edilmesindeki en önemli nedenlerinden biridir...Devamı

Matrah artırımında sahte belge çıkması halinde vergi incelemesi sürebilir mi?

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 15.08.2019

Bilindiği gibi, en son yürürlüğe giren 7143 sayılı Matrah Artırımı hakkında Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa'nın 5. Maddesi hükmü, matrah ve vergi artırımı hükümlerini içermektedir. Yasa hükmü gereği gelir ve kurunlar vergisi mükellefleri , Gelir-Kurumlar Stopaj vergisi mükellefleri ve KDV mükellefleri tarafından matrah artırımları 2013 ila 2017 yıllarını kapsamaktadır. Yasa'ya göre bazı mükellefler matrah artırımından faydalanarak ödemelerini yapmış olup, buna göre matrah artırımından faydalanmışlardır. Ancak, bazı mükellefler ise çeşitli sebeplerle matrah artırımından hiçbir şekilde faydalandırılmamışlardır. Örneğin; sahte fatura düzenleme veya kullanma yönünde  haklarında vergi tekniği raporu düzenlenmiş mükellefler bu olanaktan faydalandırılmamışlardır. Yine bir kısım mükellefler de matrah artırımından kesinlikle faydalanmayacak olan mükellefler olarak Yasa hükmünde yerini almıştır. 


Yine bir kısım mükellefler ise; vergi incelemesi sonucunda düzenlenecek raporlara göre 30 gün içinde 7143 sayılı Yasa'nın 5. Maddesinde düzenlenen matrah artırımından faydalanabileceklerdir. 


Yargıya intikal eden bir konu hakkında vergi mahkemesi tarafından 15.03.2019 tarihinde oy birliği ile karara bağlanan olayın hüküm fıkrası aşağıda olduğu gibidir;


"Davacının matrah artırımına dair 05.06.2018 tarihinde talepte bulunduğu ve 06.06.2018 tarihinde davacı hakkında sahte belge düzenleme şüphesi ile vergi incelemesine başlandığı hususları dikkate alındığında; davacı hakkında 7143 Sayılı Kanunun 5/9. Maddesindeki fiili işlediğine dair matrah artırımından önce başlamış bir vergi incelemesi bulunmadığından, 2016  ve 2017 yıllarına ilişkin olarak 7143 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi ve katma değer vergisi artırımlarına ilişkin tahakkukların terkin edilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu 7143 sayılı Yasa kapsamında 2016 ve 2017 yılları için gelir vergisi ve katma değer vergisi artırımlarına ilişkin  tahakkukların terkin edilmesi işleminin iptaline, ......"

Yukarıda yer verilen Yargı kararı gereğince mükellefin yapmış olduğu matrah artırımı idare tarafından sonradan iptal edilmiş olmakla beraber vergi mahkemesi tarafından idarece yapılan işlemler hukuka uyarlı bulunmadığı için iptal edilmiştir. Dolayısıyla, mükellefin yapmış olduğu matrah artırımı yargı kararına göre kabul edilerek, 30 gün içinde yeniden tahakkuk verilerek emanete alınan ödemeleri tekrar mükellefin matrah artırımı borcuna mahsup edilecektir. Böylece, idarelerce yapılan keyfi işlemler bir kez daha Yargı tarafından eleştiri konusu yapılarak hukuksuz idari işlemler Yargı duvarından geri dönmüştür. Geçtiğimiz yıllarda benzeri bazı hatalı işlemler de 6736 sayılı Kanunun kapsamında yapılan matrah artırımları idare tarafından iptal edilmiş idi. Buna göre, bir kısım vergi mükellefleri haklarını aramak için Yargıya başvurmuşlar idi. Yargı tarafından gene idarenin hatalı işlemleri iptal edilerek, mükellef lehinde kararlar verilmiştir. 

VERGİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

2020 yılı beyan sınırları, indirim ve istisna tutarları

Yazan: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 17.01.2020

Kira geliri istisna tutarı2020 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 6.600 lirası gelir vergisinden müstesna. 2019 yılı gelirleri için bu... Devamı

Bazı vergi kanunlarında düzenlemeler yapılmış olup, Dijital Hizmet Vergisi ihdas edilmiştir

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 20.12.2019

07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  "7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde... Devamı

2020 yılı e-dönüşüm süreçleri

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 11.12.2019

1.1.2020 tarihinden itibaren muhasebe hayatımızda önemli limitler başlamaktadır. Bu süreçte hepimizin e-dönüşüm, e-muhasebe uygulamaları hakkında az... Devamı

Cezalandıran vergi teşvik ve korumaları

Yazan: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 22.10.2019

Teşvik kavramı, belirli ekonomik faaliyetlerin veya işlemlerin gerçekleşmesini veya başka faaliyet ve işlemlere oranla daha fazla yapılmasını... Devamı

Vergi Usul Kanunu Madde 153/A idareler tarafından yanlış mı uygulanıyor?

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Yayın Tarihi: 22.10.2019

Şüpheden mükellef yararlanabilir mi? I.Genel BilgilerVergi daireleri son yıllarda şirketlerin vergi kayıtlarını 213 sayılı VUK mad. 153/A "Teminat... Devamı