ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Profen Başarı Hikayesi

Profen İletişim Teknolojileri ve Hiz. San. Tic. A.Ş.

Girişimci genç mühendislerin kurduğu Profen, uydu haberleşme teknolojileri alanında dünya çapında marka olma yolunda olanca hızıyla ilerlemektedir...Devamı

Kocaeli'nde işyerleri neleri tartışmalı?

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 04.10.2013

 

İŞ'LE BULUŞMALAR Toplantılarının 34'üncüsü Kocaeli'nde yapıldı.

Toplantı öncesinde, ülkemiz ekonomisinin neredeyse yüzde 15'ini kontrol altında tutan bir bölgede hangi sorunları öne çıkarmamız gerektiğini çok düşündüm.

En büyüğünden en küçüğüne, en ileri teknolojisinden geleneksel teknolojilere sahip olan işyeri Doğu Marmara Havzası genelinde ve Kocaeli özelinde çok yaygın.

Büyüme, cari açık, kur değişmeleri, borsa iniş-çıkışları, fiyat istikrarı, faiz oranları vb. makro çerçeve hayatın yarısı ise diğer yarasının da aşağıdaki beş sorunun yanıtında saklı olduğunu anlatmaya çalıştım:

 1.            İşgücü maliyetlerinde haksız rekabet yaratan dengesizlikleri ihmal edebilir miyiz?

2.            Haksız rekabet yaratan yapıyı dönüştürmeden ne kadar kalkınabiliriz?

3.            Yüksek katma değerli ürünlere geçiş yapmadan ve cari açığı makul düzeylere çekmeden büyümeyi sürdürebilir miyiz?

4.            Ürün, imalat tekniklerindeki ilerleme ve inovasyon sürecinin endüstrinin yeni şeklini belirlemesini dikkate almadan geleceği inşa edebilir miyiz?

5.            Güçlendiren, sürdüren ve verimlilik yeniliklerini yapmadan 2023 hedeflerine ulaşabilir miyiz?

Eğer sağlıklı bir gelecek yaratılmak isteniyorsa, endüstrinin alabildiğine yoğunlaştığı Doğu Marmara Havzası ve Kocaeli'nde sendikalı ve sendikasız işyerlerinde giydirilmiş ücret maliyeti farklılıklarını karar süreçlerinde hesaba katmak zorundayız. Bir adım sonrasında, işgücü maliyetleri üzerinde rakiplere göre "haksız rekabet" yaratan, serbest ve adil piyasa koşullarında "şans eşitliğini" alt-üst eden yükleri dengelemeden ilerlememiz mümkün olmaz. İş süreçlerinde idari ve iradi engeller kaldırılmadan, işlemlerin hızlandırılması ve yarattıkları yüklerin kaldırılması için ciddi adımlar atılmadan orta gelir tuzağından kurtulamayız.

Uzun yıllardır yarattığı haksız rekabet koşulları çok dillendirilmesine rağmen, kayıt dışı uygulamalar üzerine kararlı bir biçimde gidilmeden ülkemizde sağlıklı bir ekonomik büyüme yaratılamaz. Mekana dayalı teşviklerin yarattığı haksızlık ve adaletsiz önlenmeden sürdürülebilir büyüme ve dengeli bir kalkınma yaratılamaz. Farklı vergi uygulamalarının, örneğin yüzde 8, yüzde 18 KDV gibi çelişik ve reel yaşamın gereklerine uymayan tutumun aşılmaması yaratmak isteğimiz sonuca ulaşmamızı engeller.

Ucuz emek-odaklı, düşük katma değerli ürünlerden yüksek katma değerli ürünlere geçilecekse, tartışmalarımızı iş süreçlerinin hızlandırılması için gerekli yatırımların nasıl yapılabileceği üzerine odaklamalıyız. Yatırımlar için sermayeye erişebilirliğin nasıl sağlanacağı en az FED kararlarının etkileri kadar tartışılma gündeminde yerini almalı. Ülke bütününde nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak, hızla işgücü profillerini değiştirmek gündemde hak ettiği yere yerleşmeli.

Ürün ve imalat tekniklerindeki ilerleme endüstri yapısını hızla değiştiriyor. İnovasyon rekabet gücü yaratmanın odağına yerleştiği için endüstrinin yeni şeklini de belirliyor. Bilgisayar, biyoteknoloji, genbilmi, nanoteknoloi, yeni materyaller, yakıt hücreleri, 3D baskı, taşımacılık, medikal araç-gereçler, yeşil teknoloji ve uzay teknolojisi gibi geleceği belirleyen ileri teknolojilerin etkilerinin yeterince tartışılmadığı bir toplantı,  endüstrinin yeni şekline uyum için bize rehberlik edemez.

Az kişinin yararlandığı, karmaşık ve maliyetli ürünlerin kitlelerin yararlanabileceği yalın ve ucuz ürünlere dönüştürülmesi anlamına gelen "güçlendiren yeniliklere" kafa yormayan Kocaeli işletmeleri birikim yeteneklerini koruyabilir mi? Bugünün ürünlerini dünkülerin yerine ikame eden "sürdüren yenilikleri"  hayata taşımadan dış borçlara aşırı bağımlılığın, dış borç kolik olmanın önüne geçilebilir mi? Mevcut ürün ve hizmetlerin imalat ve dağıtımını ucuzlatan yenilikleri kapsayan, atık ve kayıpları azaltan, tekrarlayan işleri minimize eden; zaman ve kaynak kazancı sağlayan, tedarik zincirinde optimizasyon sorunlarını çözen konuları yeterince tartışmayan bir Kocaeli toplantısı eksikli olmaz mı?

Ünlü yönetim bilimcisi Peter F.Drucker'in dediği gibi, işyerlerinin kriz yaşamasının nedeni, işlerin kötü yapılması değildir. Yanlış işlerin yapılması da değildir. Doğru işler yapılabilir, ama sonuç alınmayabilir. Böyle bir sonucun nedeni, işyerlerinin üzerine yükseldiği ve yürüdüğü varsayımların günümüz gerçeklerine uymamasıdır. Bugün işyerlerimizin dayandığı varsayımların enine boyuna sorgulanmadığı tartışmalardan yaratmak istediğimiz sonuçları çıkaramayız.

Hayatın yarısına enerjimizin yüzde 80'ini verir; diğer yarısına yüzde 20 bile emek ve zaman ayırmazsak, 2023 yılı hedeflerimize ulaşmamız mümkün olmaz... Makro sorunlara artan ilgi çok önemli, ama bu eğilim işyeri düzeyindeki sorunları ihmal etme duyarsızlığına dönüşmemeli.

 

BÖLGE VE ŞEHİRLER KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

KOBİ Başkenti Konya'dan notlar…

Yazan: Hilmi Develi / Dünya Gazetesi Yazarı & TOSYÖV Denetleme Kur. Bşk.

Yayın Tarihi: 23.01.2020

TOSYÖV, KOSGEB ve KGF ile birlikte düzenlenen ve Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası'nın desteklediği 'KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan... Devamı

AB'nin hızlı tren hattı İstanbul'a ulaşacak

Yazan: Edip Emil Öymen / Dünya Gazetesi Yazarı, İnovasyon Uzmanı

Yayın Tarihi: 10.06.2019

İstanbul'u (daha doğrusu Halkalı'yı) Edirne'ye, oradan Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya bağlayacak 153 kilometrelik hızlı tren hattı nihayet... Devamı

Aydın, ihracatçı kimliğini güçlendiriyor

Yazan: Yaşar Kuş / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 10.07.2018

Aydın'ın ekonomi profili hızla değişiyor. Tarım, turizm, madencilik ve enerji sektörlerinde ülke ekonomisinde hatırı sayılır yeri olan Aydın, hızla... Devamı

İşsizlikle istihdam sorunu iç içe

Yazan: Mahmut Sabah / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 07.05.2018

 Kayseri, başlattığı sanayileşme hareketi ile 'model kent' olma özelliği kazanmış bir kent. İlde, sanayi sektörünün özellikle son yıllarda gerek... Devamı

Yatırımcının önü teşvikle açılır

Yazan: Mahmut Sabah / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 05.02.2018

Kayseri'nin üç OSB'si bir serbest bölgesi var. Söz konusu endüstri alanlarında çoğunluğu KOBİ ölçekli bin 700 dolayında işletme faaliyet gösteriyor.... Devamı