ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Köprülü Otomotiv Başarı Hikayesi

Köprülü Otomotiv ve Endüstri Ürünleri San. Tic. A.Ş.

1958 yılında Konya Ticaret Odası'na Köprülü Halıcılık olarak kayıt olan firma, 1991 yılından bu yana anonim şirket olarak ticari faaliyetlerini sürdürmektedir...Devamı

KOBİ'ler İş Güvenliği'nde Yeni Döneme Hazır mı?

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 27.06.2016

İş Sağlığı ve Güvenliği yasası, iş güvenliği alanında proaktif bir yaklaşımla üç önemli ayak üzerine kuruludur;

1-Risk değerlendirmesi ve acil durum planı yaptırılıp, işyerinde mevcut veya ileride doğabilecek tüm tehlike ve risklerin önceden belirlenmesi ve değerlendirme sonucu belirlenen öncelik sırasına göre bu riskleri yok edecek tedbirlerin alınması,

2-Etkili bir kontrol ve denetim sistemi kurularak alınan önlemlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi, dolayısıyla giderek önlemlere uyulmasının sağlanması,

3-Tüm çalışanlara karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bunlara karşı alınması gerekli tedbirler konusunda eğitim verilmesidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre, İşverenlerin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmesi gerekmektedir. İşverenler bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB Şirketlerinden) hizmet alarak yerine getirebilir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerin yasal olarak alınmış sayılması için, işverenlerin ya kendi bordrolarında bulunan bir kişi tarafından bu hizmetin sağlanması ya da OSGB'ler tarafından hizmet satın alınması gerekmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer mevzuat çerçevesinde işverenlere;

- Risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,

- Acil eylem planı yapmak,

- Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi,

- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmesi,

- İlk Yardım Eğitimleri ve Sertifikaları

- Yangın Eğitimleri ve Sertifikaları,

- 50 ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması,

- Çalışan temsilcisi atanması/seçilmesi,

-İş güvenliği malzemelerinin temini ve kullandırılması,

- Onaylı defter tutmak,

- Kazan, Basınçlı Kaplar, Elektrikli Aletler, Jeneratör kontrol ve belgelendirmeleri yapılması,

- Ortam Ölçümlerinin yaptırılması (Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili kontrol, ölçüm, muayene, inceleme ve araştırma çalışması yapılması)

- İşyeri hekimi ve İSG uzmanı çalıştırılması veya OSGB'lerden hizmet alınması,

gibi yükümlülükleri getirilmiştir.

Elli ve daha fazla çalışanı bulunan ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorundadır.

İş sağlığı ve güvenliğinde, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ya da diğer sağlık personeli çalıştırılması, ya işverenlerin kendi bordrolarında yer alan kişilerce ya da OSGB'den hizmet alınması yoluyla sağlanabilecektir.

***

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli Görevlendirme Zorunludur.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı zorunluluğu 50'den çok çalışanı olan işyerlerinde, 1.1.2013 tarihinde

50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için de 1.1.2014 tarihinde, başlamıştır.

01.07.2016 tarihi itibariyle de, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1.7.2016 tarihinde başlayacaktır.

Bir başka ifade ile Önce 50 kişi ve üzerinde çalışanı olan işyerleri, daha sonra da tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için başlayan zorunluluk 1 Temmuz 2016 itibariyle de 50 kişiden az çalışanı olan işyerleri ile kamu kurumları için başlayacak.

1 Temmuz sonrası, tüm işyerleri, çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bakılmaksızın, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmek zorunda olacak.

9 kişi ve daha az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri için, bu hizmette bir kolaylık sağlanmıştı. Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilmektedir. Bu dönem için başvurular, 24 Haziran tarihi itibariyle tamamlandı. Buna göre, verilen eğitimi tamamlayan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri yürütebilir. İşveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek için çalışan başına aylık en az 10 dakika ayırmak zorundadır.

İş güvenliği ile ilgili getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ya da diğer sağlık personeli görevlendirmesinde OSGB'lerden de hizmet alınarak yükümlülükler yerine getirilebilecektir.

İNSAN KAYNAKLARI KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Ne giydiğinizi biliyor musunuz?

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 13.09.2018

Tekstil sektörü, petrol sektörünün ardından, dünyanın en büyük ikinci kirleticisi. Sadece bir T-shirt ve kot pantalon üretimi için yaklaşık 20 bin... Devamı

'İşini iyi yap, hayat boyu öğrenci kal'

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 14.08.2018

"Yaşam felsefemi oluştururken en fazla etkilendiğim iki cümle büyükbabama ait. Bu cümlelerin birincisi, 'Sana yapılacak bir iş verildiğinde, bunu... Devamı

Çok Eşlilik Hangi Koşulda Gereklidir?

Yazan: Dr. Uğur Tandoğan / İnsan Kaynakları Uzmanı

Yayın Tarihi: 01.08.2012

İşiyle evli patron Aile şirketi bir kobide proje yapıyordum. Şirket sahibinin eşi ve aynı zamanda şirketin ortağı hanımefendi ile görüşüyordum.... Devamı

İşe Alımda 'Ne Yapılmaz'ı Bilenden 'Ne Yapılmalı' Önerileri

Yazan: Ayşe N. Uça / Datassist İK Genel Müdür/Performia Türkiye CEO

Yayın Tarihi: 11.04.2012

İnsanın pek çok şeyi doğrudan kendi yaşamadan öğrenemeyeceği söylenir. Öneriler, tavsiyeler pek işe yaramaz, kendi deneyimlemeden hiç kimse... Devamı

Dükkana sahip çıkıyorlar mı?

Yazan: Dr. Uğur Tandoğan / İnsan Kaynakları Uzmanı

Yayın Tarihi: 04.10.2011

Temizlikçi gelmemişti Yine bir kıştı. Yine kar yağmıştı İstanbul'a. Yine belediye başkanımız "Dışarı çıkmayın" demişti. Korkumuzdan iki gün dışarı... Devamı