ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Develioğlu Tarım Başarı Hikayesi

Develioğlu Tarım Ürünleri

Hububat alım-satımı konusunda faaliyette bulunmak üzere 1995 yılında Kayseri'de kurulan firma, kurulduğu günden bugüne attığı emin adımlarla büyüyerek gelmiştir...Devamı

İşçinin devamsızlığı ve işverenin haklı nedenle feshi

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 09.12.2013

İşçinin mazeretsiz ve habersiz işyerine  gelmemesi halinde 4857 sayılı iş kanunu madde 25II/G' ye göre  işveren işçinin iş akdini haklı nedenle feshedebilir. Devamsızlık nedeni ile fesih için işçinin  iki iş günü üst üste veya bir ay içerisinde 3 gün  işe mazeretsiz habersiz  gelmemesi gerekmektedir.
Kanunda açıkça düzenlendiği halde, işverenin işçinin mazeretsiz ve habersiz işe gelmediğini ispatlayabilmesi için işçinin devamsız olduğu günlere ilişkin tutanak tutması tutanakları bu olaya tanık olanlara imzalatması, ve işçiye işe davet etmesi usulünü izlemesi gerekmektedir. İşverenin işe davetine rağmen işe gelmeyen işçinin iş akdini feshetmek işveren açısından  kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. İşçinin devamsızlığını tespit ve ispat etmesi için işverenin işçinin devamsızlık yaptığı günlere ilişkin olarak tutanak tutması önem arz etmektedir.
Bu konu ile ilgili Yargıtay 22 HD 'nin 2012/18155 E. ve 2013/6527 sayılı kararı emsal kararlardandır.
Yargıtay'a konu davada iş sözleşmesinin feshi taraflar arasında ihtilaf konusudur. Davacı iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini davalı işveren ise İşçinin mazeretsiz devamsızlığı nedeni ile haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Davalı delil olarak tutanak sunmuş tutanaklarda imzası bulunanları tanık olarak göstermiş ancak davalı tanıkları dinlenmeden dosya bilirkişiye gönderilmiş ve mahkeme iş akdinin haksız olarak feshedildiğine   ve davacının taleplerinin kabulüne karar vermiştir.
Karar temyiz edilmiştir.
Yargıtay devamsızlık tutanaklarında imzası olanların dinlenmemesi nedeni ile mahkemenin kararını bozmuştur.
Yargıtay Kararında  özetle “ devamsızlık tutanaklarında imzası olanların ifadesi alındıktan sonra dosya bilirkişiye gönderilmeli, oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.” gerekçesine dayanmaktadır.
Karardanda  anlaşıldığı üzere işçinin devamsızlık  yapması halinde düzenlenen tutanaklar işçinin devamsızlığını ispat açısından önem arz etmektedir. İşveren tutanaklara  ve tutanakta  imzası bulunan şahitlere dayanarak  işçinin devamsızlığını kanıtlayabilecektir.

HUKUK KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Şirket birleşmesinde SGK bildirimleri

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 09.12.2019

Zaman zaman ekonomik koşullar veya farklı nedenlerden dolayı şirketlerin birleşmeleri mümkün olmaktadır.Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir... Devamı

Engellilere kolay emeklilik

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 25.11.2019

Toplumsal hayatta her zaman pozitif ayrımcılık yapılması gereken engellilerin emeklilik hakları diğer çalışanlardan farklıdır. Engelliler, diğer... Devamı

Ekonomik sıkıntıdaki şirketlere kısa çalışma ile sağlanan avantajlar

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 05.11.2019

Kısa çalışma, üç ayı geçmemek üzere kanunda sayılan gerekçelerle; iş yerinde uygulanan çalışma süresinin, iş yerinin tamamında veya bir bölümünde... Devamı

Mesai, ücrete dahil olabilir mi?

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 30.10.2019

İşçi ve işveren ilişkisinde kıdem tazminatından sonra en fazla sorun yaşanan konu fazla çalışmadır.Çalışma sürelerinin fazla olması ve işletmelerin... Devamı

Deniz İş Kanunu'nda Kıdem Tazminatı

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 30.09.2019

Deniz İş Kanunu'na tabi gemi adamlarının iş sözleşmelerinin belli durumlarda sona erdiğinde kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Deniz İş Kanunu'na... Devamı