ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

İzmir Çamlaraltı Koleji Başarı Hikayesi

İzmir Çamlaraltı Koleji

1954 yılında Mehmet Ali Sertatıl tarafından 14 öğrenciyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan, 1955-1956 öğretim yılında ortaokul ve lise kısımlarını bünyesine katan İzmir Özel Çamlaraltı Koleji, bugün ülkemizin farklı kademelerinde görev yapan 4.000'i aşkın mezunlarıyla gurur duymaktadır. Devamı

Hizmet tespit davasında yapılması gereken araştırmalar

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 02.12.2013

 

İşverenlerin iş kanunu ve SGK gereğince çalıştırdıkları personelin sigorta girişini yaparak çalıştırmaları gerekmektedir. Ancak günümüzde  pek çok nedenle işverenler personelini  sigortasız çalıştırmakta veya sigorta girişini geç bildirmektedir.

Bu gibi uygulamalar işveren ve çalışanlar arasında ihtilaf konusu olmakta ve hizmet tespit davalarının açılmasına sebebiyet vermektedir.  Hizmet tespit davasında çalışma süresinin doğru  tespiti  önem taşımaktadır.

Yargıtay 21. HD'nin E.2013/1185 E. ve 2013/5593 K. ve 25/03/2013 tarihli kararı hizmet tespiti davasında çalışma süresinin tespitinde hangi araştırmaların yapılacağıdır.

Yargıtay' a konu davada davacı  davalı işyerinde geçen çalışmalarının tespitini istemiştir.

Mahkeme davanın kabulüne karar vermiştir.

Karar temyiz edilmiştir.

Yargıtay Yerel mahkemede görülen davada davacının çalıştığı bazı dönemlere ilişkin davacı ve davalı tanıklarının çelişkili beyanda bulunduğunu her ne kadar komşu tanık araştırması yapılmışsa da bu araştırmanın yetersiz olduğunu,

Mahkeme tarafından yapılacak işin emniyet ve zabıta tarafından tekrar özenle araştırma yapılarak komşu işyeri tanıklarının saptanması  gerektiğini, yapılan işin niteliği gereği, herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor alınıp alınmadığının ve ilgili meslek kuruluşlarına bildirim yapılıp yapılmadığının araştırılması ve tanık beyanları arasındaki çelişki giderildikten sonra sonucuna göre karar verilmesi gerektiğini belirtmiş  ve söz konusu olgular nazara alınmaksızın kurulan  hükmün bozulmasına karar vermiştir.

Yargıtay tarafından hizmet tespit davalarında çelişkili tanık beyanlarına göre hüküm kurulamayacağı açıkça vurgulanmaktadır.HUKUK KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Şirket birleşmesinde SGK bildirimleri

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 09.12.2019

Zaman zaman ekonomik koşullar veya farklı nedenlerden dolayı şirketlerin birleşmeleri mümkün olmaktadır.Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir... Devamı

Engellilere kolay emeklilik

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 25.11.2019

Toplumsal hayatta her zaman pozitif ayrımcılık yapılması gereken engellilerin emeklilik hakları diğer çalışanlardan farklıdır. Engelliler, diğer... Devamı

Ekonomik sıkıntıdaki şirketlere kısa çalışma ile sağlanan avantajlar

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 05.11.2019

Kısa çalışma, üç ayı geçmemek üzere kanunda sayılan gerekçelerle; iş yerinde uygulanan çalışma süresinin, iş yerinin tamamında veya bir bölümünde... Devamı

Mesai, ücrete dahil olabilir mi?

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 30.10.2019

İşçi ve işveren ilişkisinde kıdem tazminatından sonra en fazla sorun yaşanan konu fazla çalışmadır.Çalışma sürelerinin fazla olması ve işletmelerin... Devamı

Deniz İş Kanunu'nda Kıdem Tazminatı

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 30.09.2019

Deniz İş Kanunu'na tabi gemi adamlarının iş sözleşmelerinin belli durumlarda sona erdiğinde kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Deniz İş Kanunu'na... Devamı