ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Atiker Metal Başarı Hikayesi

Atiker Metal İth. İhr. ve İmalat San. Tic. A.Ş.

Temiz ve güçlü bir ticaret mazisine sahip olan Atiker A.Ş, yılların üretim tecrübesiyle sürekli yeniliği ve güçlenmeyi hedeflemektedir. 42.000 m²’lik kapalı ve açık alan üretim tesisleri ve 500'e yakın çalışanı ile teknolojiyi ve yenilikleri yakından takip eden firma, sadece şirketleşme ve makine parkı artırımıyla kalmayıp, entegre tesisleşmeyi de ön plana taşımaktadır... Devamı

Dünyanın ekolojik borcu hızla artıyor

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 05.08.2019

Dünyanın sınırlı kaynaklarını her geçen yıl daha da hızlı tüketiyoruz. Karbon Ayak İzi Ağı verilerine göre bu yılın henüz 210. gününde, 29 Temmuz itibarıyla, bir yıllık doğal kaynağımızı tüketmiş durumdayız. Bu veri bize, kaynaklarımızı geçtiğimiz yıla göre iki gün daha hızlı tükettiğimizi gösteriyor. Yani tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da, yılın kalanını ekolojik borçla tamamlamak durumundayız. Tüketim hızı konusunda her yıl yeni bir rekorun geldiği şartlarda bir yandan da 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (SKA) ulaşmayı hedefliyoruz!
Radikal değişim için hukuki altyapı sağlanmalı
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşılmasında tüm kurumların, işletmelerin ve bireylerin üzerlerine düşen sorumlulukları almaları şart. Bununla birlikte, bu sorumluluğun bir an önce hem kurumlar hem de bireyler tarafından benimsenmesi için radikal bir değişime ihtiyaç olduğu aşikâr. Bunu sağlamanın yolu ise sağlam bir hukuki altyapının oluşturulmasından geçiyor. Bu uygulamaların somut örneğini son dönemde AB`nin attığı önemli adımdan görebiliyoruz.
Açıklamak zorunlu, formatı gönüllü
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Sürdürülebilir Büyümeyi Finanse Etme Eylem Planı (Action Plan on Financing Sustainable Growth) doğrultusunda, sermaye yatırımlarını sürdürülebilir yatırımlara yönlendirmek, çevresel ve sosyal sorunlardan kaynaklanan riskleri yönetmek amacıyla önemli hukuki düzenlemelere imza attı. AB Finansal Olmayan Raporlama (Non-Financial Reporting – NFR) Direktifi, büyük kamu şirketleri ve finansal kuruluşların, finansal olmayan konularda da raporlama yapmalarını AB yasalarına ekletti..Bu düzenlemeyle birlikte, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve NFR Direktifi kapsamında olan şirketler, 2018'den itibaren finansal olmayan bilgilerini kurumsal faaliyet raporlarına zorunlu olarak dâhil etmeye başladılar. Bu direktif, şirketlere hangi bilgilerin ve KPI'ların açıklanması gerekliliğini spesifik olarak belirtmemekle birlikte AB Komisyonu Kılavuzları'nda listelenen ilgili konuları raporlamaları için gönüllü standartları ve çerçeveleri kullanmaları konusunda şirketleri teşvik ediyor.
Sürdürülebilir kalkınma gündemi çerçevesinde Türkiye'den önemli adımlar
Ülkemizde de 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde, T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye'nin Mevcut Durum Analizi Projesi" ile bu gündeme uyum seviyemiz değerlendiriliyor. Geçtiğimiz haftalarda New York'ta gerçekleştirilen SKA'lar konusunda BM üye ülkelerinin durumlarının değerlendirildiği BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forum'da Türkiye'nin 2. Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporu (Voluntary National Review – VNR), T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı tarafından sunuldu. Şirketler, STK'lar, belediyeler ve kamu kurumlarından yaklaşık 3 bin temsilcinin doğrudan katkısıyla hazırlanan raporda, ülkemizin SKA1 "Yoksulluğa Son", SKA3 "Sağlık ve Kaliteli Yaşam", SKA6 "Temiz Su ve Sanitasyon", SKH7 "Erişilebilir ve Temiz Enerji", SKH9 "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" ve SKA11 "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar"da önemli gelişmeler sağladığı belirtiliyor.
Sadece bizim için değil gelecek nesiller için de yaşanabilir bir dünya
Bu gelişmeler sevindirici ve olumlu olmakla birlikte bu alandaki uygulamaların, , çevresel ve sosyal sorunlardan kaynaklanan risklerin yönetiminin AB Direktifine uyumlu düzenlemelerle desteklenmesi son derece önemli. Zira toplumda bireylerin, kurumların ve karar vericilerin bilinç ve farkındalık düzeyi artmadığı sürece gönüllü tercihe bırakılamayacak kadar önemli olan bu tur uygulamaların kurallar ve mevzuat ile düzenlenmediği sürece gelişiminin son derece sınırlı kaldığını geçmişteki pek çok örnekten görmemiz mümkün. Amaç sadece bizim için değil gelecek nesiller için de yaşanabilir bir dünya bırakmak.

EKONOMİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Nakit sermaye artışında faiz indiriminde iki yeni görüş

Yazan: Recep Bıyık / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 30.09.2019

Sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarında faiz indirimi olanağı sağlayan düzenlemeyle ilgili çok sayıda makale yazdım. Makalelerin konusu... Devamı

Kötüniyet tazminatı

Yazan: Dr. Resul Kurt / İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yayın Tarihi: 23.09.2019

Kötüniyet tazminatı, iş güvencesi uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, işçinin yasal hakkını araması veya şikâyet yoluna... Devamı

Kredi derecelendirmede sürdürülebilirlik zorunluluk değil, gereklilik

Yazan: Güler Aras / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 26.08.2019

Avrupa Birliği'ndeki (AB) kredi derecelendirme kuruluşlarının doğrudan denetleyicisi olan Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (European... Devamı

Yeni Ekonomik Çağ: Küreselleşme 4.0

Yazan: Güler Aras / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 25.02.2019

Dünya, küresel gelişimi ve büyümeyi yavaşlatan ekonomik eşitsizlik, iklim değişikli, jeopolitik gerilimler ve 4. Sanayi Devrimi'nin hızlanması gibi... Devamı

Global finansal krizin 10. yılında dünya yeni bir krize hazır mı?

Yazan: Güler Aras / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 04.02.2019

Bir önceki yazıda, The Allied Social Science Association'ın (ASSA) geçtiğimiz haftalarda Atlanta’da düzenlenen kongresinde tartışılan, ekonomi... Devamı