ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Bağdat Baharat Başarı Hikayesi

Bağdat Baharatları Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yarım asır önce büyük bir ideal ve cesaretle yola çıkan ve bugün sektöründe lider kuruluşlardan biri olan Bağdat Baharat, 60`lı yılların başında Mustafa Danacı tarafından büyük bir azim ve kararlılıkla kurularak bugünlere geldi. Devamı

7 Günde 1

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 10.02.2020

TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR ATLASI

Bu hafta KOBİ Dünyası'na yeni kitabımı takdim etmek istiyorum. Kitabı coğrafya profesörü İbrahim Atalay ile birlikte yazdık. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları bastı.


I. Doğal Ortamıyla Türkiye: Türkiye karasal ve denizler etkisinde 2 farklı ortamdan oluşmakta. 1.100 metre ortalama yüksekliğiyle dağlık bir ülke. Dağlık engeller iklimleri farklılaştırıyor. Anadolu zemini yağmurla beslenen tahıl ve küçük hayvancılığa olanak sağlıyor. Bu nedenle birbirinden çok farklı olan bir yağış haritası var. Topraklar deprem kuşağıyla şekillenmiş durumda. 20. yy.'da 7 ve üstü şiddette 20 büyük deprem yaşandı. Anadolu'da ormanlar, meralar, göller ve nehirler üstünde çok yüksek bir insan tahribatı var.
Türkiye'nin 7 bölge üstünden tanımlanması 1941'de benimsenmiş bir idari ayırımdır, eko-sistemi gözetmez. Anadolu toprakları 4 deniz ve 3 iç bölgeden oluşuyor.
Örnekler:
+Bir çevre faciası: Ergene nehri
+Zap Suyu Gençlik Köprüsü
+Genel olarak Akdeniz bölgesi

II. Nüfusuyla Türkiye: "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözlerinde ifadesini bulan bir Türkiye nüfusu oluşturuldu. Mübadele ve göçler bu nüfus yapısının dekorunu tekleştirmede önemli bir araç oldu. Bununla Fransa uygulamasını çok andırıyor. Türkiye'nin 7 bölgesi aslında farklı bir yapı(lar)dan geliyor. Bu etnik yapı "hemşehrilik" üstünden dile geliyor. Hemen her coğrafi bölgede farklı farklı ama içe kapanmış yerel diller var. İktisadi yapı bu farklılıklara göre şekillendi ve hep bir özgün zenginlik kaynağı oldu.
Örnekler:
+Karadeniz'in kaybolan dilleri
+Türkiye'nin büyük sıçraması: Devrim otomobili
+Eskişehir
+Bursa'da ekonomiyi biçimlendirenler
+Lazlar
+Çepniler
+Kürtler
+Vakıflı: Ermenilerin son yerleşimi
+Antakya Medeniyetler Korosu
+Yaşayan Yörüklük
+Doğu Anadolu'da göç ve insangücü yokluğu

III. Tarım'da Yanılgıdan Yanlışa: İklim gerçeğinin belirlediği bir toprak deseni var. Toprakların dağılımı dengesiz, ama 1937, 1961 ve 1971 toprak reformu denemeleri sonuçsuz kaldı. Ülke 28 tarımsal üründe dünyada 10 büyük yetiştiriciden biri ama tarım ürünleri ihracatı 20 milyar
ı bile geçmiyor. Konya'dan 3 bin km2 daha büyük olan Hollanda'nın tarım ürün ihracatı ise 93 milyar $. Ülke hiç bir dönem "Kendi Kendine Yeten 7 Ülkeden Biri" olmadı, günümüzde ise net ithalatçı. Cumhuriyet döneminin 3 üründe (pamuk, çay ve şeker pancarı) özgün başarısı var. Kırı yetişkin insanla değiştirmeyi hedefleyen Köy Enstitüsü'nün kuruluşu Cumhuriyet'in en büyük bir projesi. "Cazibe Merkezi" oluşturma yanılgısıyla tarım değil köye yatırım esas oldu. Kooperatifçilik ise Anadolu'da unutulan bir kurum, örnekleri yok gibi. Cumhuriyet'in en büyük tarım projesi GAP ise bir enerji projesi konumuna dönüştü ve sonuçlarıyla bir büyük hüsran.
Örnekler:
+Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bize Ne Söylüyor?
+GAP eylem planı
+GAP nereye gidiyor?
+Güneydoğu'da toprak düzeni
+Konya tarımı nereye gidiyor?
+Huğlu Tüfekçilik Kooperatifi
+Tire Süt Kooperatifi
+Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü
+Cılavuz Köy Enstitüsü
+Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği
+Isparta elmacılığı
+Antalya tarımından dersler
+Ardahan'da hayvancılık neden çıkmazda?
+Atalan / Göllüce toprak işgalleri
+TARİŞ: Yaşayan en eski kooperatif
+Sanayinin Musikisi: Nazilli Basma

IV. Ülkenin Doğusu ve Batısı: Ülke kalkınmışlığın, modernliğin ve zenginliğin eşit olmayan dağılımını yaşıyor. Bir global asimetri var. Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde bu asimetriyi giderme yöntemleri "Milli İktisat Uygulaması", "Otarşik Ekonomiyle Kendi Kendine Yeterlilik" ve "İthal İkamesi Politikası" oldu. Özellikle Kolbertist (kamu eli) bakışla kamu başta Ankara, sonra Eskişehir, Kayseri ve Konya'da temel sanayi dallarında yoğun yatırımlar gerçekleştirdi. Bunlar yapılırken 1950 sonrası "Her Mahallede Bir Milyoner" uygulaması esas oldu. Buna paralel olarak Marşal Yardımı ve TSKB aracılığıyla Dünya Bankası'nın özel sektör kredileri "aile şirketleri kapitalizmi"nin doğmasına ve coğrafi megapol İstanbul'un da serpilmesini sağladı. Ekonomik başkent yeniden İstanbul oldu. Bugün "Gebze OSB Bölgeleri" ülke genelinde bir tek olan çoğul nitelemedir. Antep, Eskişehir, Maraş, Kayseri, Çorum ve Denizli'de yaratılan "Yerel Sanayi Odakları" kamu ekonomisinin insiyatifinden çok özgün girişimcilik becerisine dayanır. 2000'li yıllarda dini eksenlerle ivmelediği yatırımın ürünü olan "Anadolu Kaplanları" ilginç bir örnektir, belki gelir dağılımında bir yeniden dağılımın örneğidir. Ama "kaplan" sözünü hakedecek bir boyutta değildir. Esasen kaplan bir hayvan cinsi olarak Anadolu topraklarında yaşamamış, Sibirya ve Çin'e aittir, niteleme bile "olmayanı" içermektedir.
Örnekler:
+Doğu Anadolu ve Kalkınma
+Munzur Vadisi'nden Tunceli'ye Bakmak
+Bolu'nun Milli Geliri Türkiye'den Yüksek mi?
+Iğdır'da Sanayi
+Denizli: Gurbetçilikten Sanayi Kentine
+Antep Sanayisi Neden ve Nasıl Farklı?
+Hacılar: Çerçilikten Sanayileşmeye
+Aliağa Sanayi Havzası (mı?)
+Tarsus İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)
+Mümtaz Zeytinoğlu: Sanayinin Harcını Döktü!

V. Kültürel Coğrafya ve Türkiye: Türkiye'nin 7 Bölgesi'nde ören yerleri / şenlikler / etnisite ve alt kimlikler / değer katan insanlar / insan portreleri / inançlar üstünden ülkenin "kültürel ve iktisadi antropoloji" denemesi yapıldı. Okura "Soru Soran Bir Türkiye Turu" hedeflendi. Bunu yaparken Anadolu toprakları hakkında doğru bilinen yanlışlar tırmıklandı. Dilimizde "çok", "fazla", "en büyük" gibi pelesenk olmuş deyimleri kazındı. Nicel veri nitel ölçüler içinde anlatıldı.
Örnekler:
+Yaşayan Yörüklük
+Antalya'nın Rus ve Alman sakinleri
+Maraş / Madımak ve Çorum Katliamları
+Aşkale Çimento halka nasıl kazandırıldı?
+Savur'dan çıkan Nobel ödülü
+Kilis'in yeni nüfusu Suriye'liler
+Dr. Shepard'ı Antep'te bulmak
+Garılar pazarı neden kurulur?
+Ertaş'lar: Gönül dağında 2 garip
+Bulunamayan Kars gravyeri
+Diyarbakır karpuzunu Yaşar Kemal'den öğrenmek
+Kastamonu'da Ecevit çorbası
+Türkiye'nin büyük sıçraması: Devrim otomobili

Sonuç: KOBİ Dünyası bu kitaptan 2 yolla yararlanabilir:
1-Ülkenin 7 bölgesi içinde hangisinde yer alıyorsa orayı inceleyebilir. Bu yolla o bölgenin avantaj ve dezavantajlarını ortaya çıkarır. Bu yolla
işini daha etkin gerçekleştirir.
2-Ya da tüm kitabı tarayarak "iyi girişimcilik örnekleri"nden ders çıkarır.
İyi okumalar dilerim.


PÜF NOKTASI: Assos Felsefe Buluşmalarına katılan 400 insan felsefenin "neden?" sorusunu sordular. Bu KOBİ Dünyası için işlerin gidişini sorgularken "neden ve ne için" sorularını sormanın, en az işlerin çaresi kadar önemli olduğunu söylüyor. Bunu da biz bir "püf noktası" olarak panoya asıyoruz.


HAFTANIN NOTU:
Uçak kazası ve çığ felaketinden ötürü yaşamlarını yitiren yurttaşlarımızın ailelerine ve yakınlarına İŞ'TE KOBİ Ailesi olarak başsağlığı diliyoruz.
Hayırlı işler!

 

NOT DEFTERİ

+Workup Girişimcilik Programı'ndan yararlanalım... Türkiye İş Bankası'nın ana desteği altında bu program 2017'de başladı ve bu güne dek 67 girişimci adayı kabul aldı ve bu programa katıldı. Ücretsiz olan bu programa katılmak için ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modelinin olması yeterli. Projenin teknoloji odaklı olması tercih ediliyor. Yeni dönem girişimci adayı seçimleri 8 Ocak'ta yapıldı. 13 Ocak'ta yeni program uygulaması başladı. İş Bankası'nın bu program farklılığı seçim jürisinin demokratik yapısı. Jüride banka yönetiminin yanında mentorlar, programdan mezun olanlar , iştirakçi şirketlerin yöneticileri katılıyor.

+Online platform Armut 2020 için umutlu. Bir hizmet online kuruluşu olan Armut kendisine kayıtlı 400.000 şirket üstünden 45 ilde bir örnekleme alanı oluşturdu ve onlara 2020 yılı hakkında düşüncelerini sordu. Ortaya çıkan tablodan özekllikle gençlerin ve kadınların 2020 için "umutlu" olduğu görülüyor. Oran ise yüksek %76. Online platformlarından satış yapan KOBİ'lerin %40'ı 2019'da "işlerini büyüttüğünü" açıkladı. Karamsarların sayısında ise gözle görülür bir düşüş var. Bu yıl için "karamsar" olan KOBİ'lerin sayısu sadece %24.


7 GÜNDE 1 KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

7 Günde 1

Yazan: Dr. Kenan Mortan / Girişimcilik Uzmanı

Yayın Tarihi: 20.03.2020

EKONOMİK KALKAN'LAR Koronaya karşı ekonomik önlemler ne? Kurum kurum olarak önlemleri altalta dizmek istiyorum: BAŞLAYAN UYGULAMALAR HÜKÜMET+Birinci... Devamı

7 Günde 1

Yazan: Dr. Kenan Mortan / Girişimcilik Uzmanı

Yayın Tarihi: 10.03.2020

BOZKURT ve BİR ÖNCÜ KADIN Ege'yi İç Anadolu'ya bağlayan tren ovanın düzlüğünde Bozkurt'a ulaşır. Bozkurt ilçesi Denizli'nin doğusunda 52. km'de.... Devamı

7 Günde 1

Yazan: Dr. Kenan Mortan / Girişimcilik Uzmanı

Yayın Tarihi: 02.03.2020

AKÇAHANE Denizli'deyim, DRT TV bir mülakata çağırmış ona vardım, gittim. Usuldendir "Bu kanal kime ait?" diye sorarım. Program yönetmeni Tolga... Devamı

7 Günde 1

Yazan: Dr. Kenan Mortan / Girişimcilik Uzmanı

Yayın Tarihi: 24.02.2020

Kadın girişimciliği konusunda neler oluyor? TOBB'un "Kız Kardeşim Projesi" 2020'de 10 bin kadına ulaşmayı hedefliyor. Hedef verilen eğitimlerle... Devamı

7 Günde 1

Yazan: Dr. Kenan Mortan / Girişimcilik Uzmanı

Yayın Tarihi: 17.02.2020

TURİZME YENİ BİR BAKIŞ TÜSİAD VE TTYD RAPORU: Emitt Fuarı'nda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) standını ziyaret gittim. Standın belki... Devamı