ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Ata Bilişim Başarı Hikayesi

Ata Bilişim San. Tic. Ltd. Sti.

2007 yılında kurulan ATA Bilişim; eğitim, destek, teknik servis, proje, satış ve pazarlama departmanlarındaki eğitimli kadrosuyla müşterilerine “Müşteri Memnuniyetinin Sürekliliği Esastır“ ilkesi ile hizmet vermektedir...Devamı

7 Günde 1

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 06.01.2020

Kooperatiflere Geçit Açmak

Kısa adıyla IPARD olan kırsal kalkınma desteği projesinin son destek ayağı 8. Çağrı olarak yayınlandı.

Başvurular  25 Kasım'da başladı, 28 Ocak'ta sona erecek.

Görüyorum ki, bazı kooperatiflerimiz ikircikli.... Tanımların yetersiz olduğunu söyleyip, başvurmaktan kaçınıyorlar.

Oturdum, tüm belgeleri okudum.

Açıklıkla söyleyeyim, IPARD Hibesi'nden yararlanma konusunda kooperatifler için hiç bir engel yok.

Meraklısı sabır gösterirse yazıyı okusun derim.

IPARD projelerinde dayanak AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Projesi - IPARD adlı toplam 214 sayfalık bir metin. Metin direkt olarak işletme / şirket yapısından çok ülke tarım ve hayvancılığının verimliliğinin arttırılmasını esas alıyor. Metin hiç bir yerde mülkiyet ve işletme biçimi ile ilgili özel olarak bir engel getirmiyor. Aksine, kooperatif ya da kadın temelli işletme başvurularını teşvik ediyor, öncelliyor.

Metnin ayrıntılarında projeyi ilgilendiren şu hükümler var:

1-Uygulamada kooperatif yapısının esas alınması öngörülüyor (s.51).

2-''Strateji Tanımı'' başlığı altında, stratejinin dayanakları olarak hiçbir biçimde işletme biçiminden tür / yapı olarak söz edilmiyor (s.61-63).

3-''Tedbir Gerekçesi''nde (s.85-88)  "Uygun başvuru sahibinin maksimum 120 süt ineği ya da 500 koyun sahibi olur" derken, bunun bir kooperatifin tüm tüzel varlığı üzerinde birebir uygulanması mümkün gözükmüyor. Zira kooperatif hukuku gereği her bir kooperatif ortağı bizatihi kendisi mal sahibidir. Bu kıstas uygulandığında olsa olsa ''her bir ortağın maksimum inek sayısı'' şeklinde yorumlanabilir.

4-''Proje Seçiminde Sıralama Kriteri'' altında çoklu puan alma kıstasları var. Burada yatırımın 3 milyon TL'den büyük olması halinde ''0 puan'' verileceği (alacağı) kaydediliyor. Ancak adayın diğer kıstaslarla alacağı puanla desteği kazanmaya hak kazanmasına engel bulunmuyor(s.92).

5-''Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme'' başlığı altında hibe ''başvuru sahibinin en çok 50 istihdam ve azami 8 milyon TL ciroya  sahip'' olabileceği kaydediliyor. Bunun için Resmi Gazete'de yayınlanmış 2012/3834 sayılı KOBİ Yönetmeliği dayanak alınıyor. Ancak bu hükmün Türkiye uygulaması değişti ve genişletildi. Esasen bu hükmün kooperatif tüzel kimliği üstünde birebir / aynen uygulanması mümkün gözükmüyor. Zira bir kooperatif ortaklarını şemsiye altında koruyan bir  koruyucu üst kuruluştur. Sermaye şirketleri öz ve şekil olarak tümden farklıdır. Bir kooperatifin şirketler hukuku ile aynı anlamda ve özdeş biçimde ele alınması mümkün değildir.

6-TKDK, 5648 sayılı yasa ile kurulmuş ve 3. maddesi ile idari olarak özerk, özel bütçeli ve Bakanlığın sadece ''ilgili'' kuruluşudur, Bakanlığa bağlı değildir. AB, IPARD uygulaması öncesi böylesi bir organizasyon modelinde ısrarlı olmuştur. TKDK,kuruluş yasası 4 / 2 maddesi gereği AB ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla  hem görevli hem de yetkilidir. Bu nedenle  kooperatiflerin başvuru konusuna açıklık getirme konusunda son noktadır. TKDK'nın AB uygulaması ile çelişen yorumlar getirmesi mümkün değildir.

7-Çağrı 'Nihai Yararlanıcı'' (s.6 ) olarak bir KOBİ sınıflaması yapmakta, ancak  gördüğüm başvuru için bir  KOBİ olma koşulu getirmemektedir. Esasen  kooperetif bir KOBİ değil, bir kooperatiftir ve konumu farklıdır. Her bir kooperatif ortağı kendi başına bir KOBİ'dir.

8-Kooperatiler Kanunu (1163 sayılı yasa) kooperatif tanımını ''Değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere  kooperatif denir'' şeklinde yapmakta, ne ortak, ne de  sermayesi konusunda bir kısıt getirmemektedir.

9-AB'nin 1435 /2003 sayılı yönetmeliğinde kooperatifi "insanların bir araya geldiği oluşum" olarak tanımlamaktadır. Bu tanım uzantısında, AB'de yaklaşık 250.000 kooperatif ve 163 milyon ortak (kooperatif başına 652 üye ortak) hayatiyet göstermektedir.

10-Bu konuda uyuşmazlıklarda (yorum farklılığında) ilde önce TKDK sonra İl Tarım Müdürü,değilse Ankara'da TKDK Başkanlığı ve son merci olarak Tarım Bakanlığı başvuru makamıdır.

Açıkca belirtilmemiş olmakla birlikte, İPARD Programı'nın bir AB Hibesi olması nedeniyle, AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığına da başvurulabilir. Zira Delegasyon Başkanı'nın kendi yardım programlarının resmen ''ilerlemesini izleme'' görevi bulunmaktadır.

----------------------

PÜF NOKTASI: KOBİ Dünyasında ''kendini bilerek büyümek ve yaşamak'' hayat ilkesi olmalı, püf noktasıdır, panoya asıyorum.

-------------------------------

HAFTANIN NOTU: Antalya'daki Likya uygarlığı olan ''Patara'' adlı ören yerinin kazısını maddi olarak destekleyen, sonra da kazı sonuçlarını '' Patara '' adlı 424 sayfalı dev bir eserle yılın son haftası kamuoyuna sunan Türkiye İş Bankası'nın bu cömert desteğini haftanın olayı olarak kutluyoruz.

Hayırlı işler!

NOT DEFTERİ

+Yılın kadın girişimcilerini takdimi unutmuşum, bağışlayın değerli okurlar... Proje, Ekonomist dergisi ile KAGİDER adlı bir kadın öncü kuruluşunca yürütülmekte. Yapılan 13. yarışmada Türkiye'nin Kadın Girişimcisi ''GÜLSHA" markasının yaratıcısı olan Gülşah Gürkan seçildi. Eray Plastik girişimiyle Müzeyyen Erakuman ''Türkiye'nin Yöresinde  Fark Yaratan Kadın Girişimcisi'' oldu. Denebunu kurucusu Duygu Akbudak ''Türkiye'nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi'' ödülünü aldı. Esra Odabaşı da '' Es Kariyer'' adlı projesiyle ''Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi'' ödülünü kazandı.

KAGİDER'in bu dönem başkanlığını yapan Emine Erdem kadın girişimcileri överken çok anlamlı bir örnek verdi ve "Kadın girişimci erkeğe göre 3 kat daha zor" dedi ve şöyle devam etti: Kadınların bu alandaki potansiyellerini gerçeğe dönüştüremezsek ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve refahı da gerçekleşmez.''

Doğru söze ne denir ki?

Bu işin hayata geçmesinde büyük emeği olan Ekonomist dergisi Yayın Yönetmeni Tâlat Yeşiloğlu yaptığı konuşmada "Kadın girişimciler kendi aralarında daha fazla işbirliği yaparsa, kadın girişimci oranı yükselmeye devam edecek, ekonomide beklentilerin üzerinde bir büyüme olanağı yakalayabileceğiz" diyor. Sayın Yeşiloğlu, bu tespitinde çok haklı... Sonuçta bütün bu anlamlı başarılar tekil / tek bir kadın girişimciye dayalı olaylar. Oysa biraz daha sosyal ağ örmeyi başarsak eminim işin  başarı kozası çok daha büyüyecek.

Bunun bir yanı iktisadi işletmesi olan dernekleşme, diğer ayağı ise kooperatifleşme.

İşte bu 2 halkada zayıf ve eksik kalıyoruz. Gelin kadın girişimciler bu eksik halkayı da tamamlayalım, şu erkek egemen dünyada farklılaşmanın mümkün olduğunu anlatalım / gösterelim.

+ Bu kez güzel bir haberim var, o da Ordu'dan... Bir deterjan üretim kuruluşu kadın çiftçilerle kırsal kalkınma stratejisine dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle her yıl farklı bir bölgede farklı bir tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye ''Yerli Yerinde'' adıyla destek veriyor.  Geçen yıl Osmaniye ilinde safran yetiştirmeye katkı verdiler. Bu sene Ordu ilinde taflan yetiştiriciliğine destek verilecek. Projenin yerel ayağı Perşembe Üretici Kadınlar Derneği (PERÜKDER). Projeyle 50 kadın çiftçi gelir elde edecek. Proje kapsamında  fındık bahçeleri arasında doğal olarak büyüyen ve halk arasında ''Laz Kirazı'' ve ''Kuruyemiş'' olarak bilinen safran  projeye dahil kadınlarca toplanacak.  Destekçi önce bir kurutma tesisi kuracak. Bu tesiste ilk yıl 400 ton ürün işlenecek. 2025 hedefi ise 1000 ton. PERÜKDER Başkanı Elif Saka, her bir ortak kadının ayda 1000-2000 TL para kazanabileceğini açıklıyor. Bu yolla her yıl Perşembe ilçesine girecek yıllık para miktarı 300.000-400.000 TL.

7 GÜNDE 1 KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

7 Günde 1

Yazan: Dr. Kenan Mortan / Girişimcilik Uzmanı

Yayın Tarihi: 06.04.2020

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANLARI Bu hafta önlemler olarak neler yaşandı?TOBB'‘un " Sonuçlanan Talepler"" listesinden aynen aktarmak istiyorum:1-... Devamı

7 Günde 1

Yazan: Dr. Kenan Mortan / Girişimcilik Uzmanı

Yayın Tarihi: 30.03.2020

EKONOMİK KALKAN'LAR Koronaya karşı bu hafta alınan ekonomik önlemler ne? Kurum adı anarak önlemleri dizmek istiyorum: BAŞLAYAN UYGULAMALAR HÜKÜMET:... Devamı

7 Günde 1

Yazan: Dr. Kenan Mortan / Girişimcilik Uzmanı

Yayın Tarihi: 20.03.2020

EKONOMİK KALKAN'LAR Koronaya karşı ekonomik önlemler ne? Kurum kurum olarak önlemleri altalta dizmek istiyorum: BAŞLAYAN UYGULAMALAR HÜKÜMET+Birinci... Devamı

7 Günde 1

Yazan: Dr. Kenan Mortan / Girişimcilik Uzmanı

Yayın Tarihi: 10.03.2020

BOZKURT ve BİR ÖNCÜ KADIN Ege'yi İç Anadolu'ya bağlayan tren ovanın düzlüğünde Bozkurt'a ulaşır. Bozkurt ilçesi Denizli'nin doğusunda 52. km'de.... Devamı

7 Günde 1

Yazan: Dr. Kenan Mortan / Girişimcilik Uzmanı

Yayın Tarihi: 02.03.2020

AKÇAHANE Denizli'deyim, DRT TV bir mülakata çağırmış ona vardım, gittim. Usuldendir "Bu kanal kime ait?" diye sorarım. Program yönetmeni Tolga... Devamı