ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Hüma Hastanesi Başarı Hikayesi

Hüma Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

2004 yılının Mart ayında Kayseri’nin ilk Kadın Sağlığı Merkezi olarak kurulan Hüma Hastanesi, 2006 yılının Şubat ayında Anadolu’nun ilk Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır...Devamı

Vergi - Muhasebe Uzmanı - Dr. Mustafa Alpaslan Yanıtlıyor

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Poşet Beyannamesi Hakkında Bilgi Alabilir miyim?

11.04.2019 11:44

Mustafa Bey kolay gelsin,
Poşet beyannamesi ile ilgili sorular hakkında bilgi alabilirmiyim?

1- Ocak Şubat ve Mart poşet beyanları ne zaman verilecek?

2- Paralı poşet satışı olmayan işletmeler poşet beyanı verecek mi?

3- Poşet satışı olup 15 mikrondan küçük poşet kullanan işletmeler poşet beyanı verecek mi?

4- Poşet satışı olmasına rağmen poşet alış faturası olmayanlar nasıl beyan edecekler?

5- Poşet beyanını hatalı verip düzeltme veren işletmeler için ceza var mıdır?

6- Poşet beyanı vermesi gerekirken vermeyen işletmelere ceza var mıdır?

7- Poşet satışı olan parakende satıcılar yazarkasalarına poşet satışı tanıtmalı mıdır?

8- Plastik poşet yerine kağıt veya karton poşet kullananlar poşet beyanı vermeli midir?

9- Poşet beyanı veren işletmeler ilgili ayda poşet satışı olmasa da poşet beyanı vermeli midir?

10- Poşet beyannamesi Smmm'ler veya kendileri verebilir mi?

İyi çalışmalar dilerim.

Selman Muslu
Sayın Muslu

Poşet beyannamesi hakkında TÜRMOB tarafından 09.04.2019 günlü açıklama sirküleri aşağıda olduğu gibidir.
Sorunuzun bütün yanıtları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yararlı olması dileği ile.

10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "7153 sayılı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la 2872 sayılı Çevre Kanununa eklenen ek 13 üncü madde ile plastik poşetlerin tüketiciye ücret karşılığı verilmesi hükmü getirilmiştir.
22.02.2019 tarihili Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Kanun'la, 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun ek 11. maddesi değıştirilerek;
Geri kazanım katılım paylarının, ürünün piyasaya sürüldügü/ithal edildiği tarihini izleyen ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veva kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine beyanı, beyan edilen katılım paylarının ödemesinin ise aynı ayın sonuna kadar yapılması hüküm altına alınmıştır.
04.04.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Geri Kazanım Katılım Payı (POŞET BEYANNAMESİ) Beyannamesi Genel Tebliğinde, plastik poşetler için ödenecek geri kazanır katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.
KİMLER ZORUNLU POŞET BEDELİ ALACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09.01.2019 Tarihinde yayımladığı "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" na göre
Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan (internet üzerimden satış) satışlar da dahil olmak üzere,
istisnasız tüm satış noktalarında;
(Aşağıda (2/a ) bendindeki ölçülerin üstün de TAŞIMAK AMACI İLE plastik poşet kullanan)

GIDA MALZ. YİYECEK- İÇECEK VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATANLAR

TEKSTİL/ GİYİM / AYAKKABI GİBİ ÜRÜN SATANLAR

OYUNCAK SATANLAR

ELEKTRONİK CİHAZ SATANLAR, NALBURİYE MALZ. SATANLAR

UNLU MAMUL SATANLAR

YUKARIDAKİLERE BENZER ÜRÜN SATANLAR

Plastik Poşetlerden KDV dahil 25 Kuruş Ücret Almak Zorundadır. Alınan Ücret Den 15 Kuruşu Aşağıda Belirtilen Esaslara Göre Beyanname ile Beyan Edilerek Ödenecektir.
Plastik poşet nedir?
Plastikten yapılmış, satış noktalarında tüketicilere/kullanıcılara mal veya ürünleri TAŞIMA AMACI İLE temin edilen saplı veya sapsız poşetler olarak tanımlanmıştır.
Plastik dışındaki kağıt, bez gibi malzemelerden imal edilmiş poşetler kapsam dışındadır.

ÜCRET ALINMAYACAK, KAPSAM DIŞI BIRAKILAN PLASTİK POŞETLER:

Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esasların 2 inci maddesinde kullanım alanları ve özellikleri bakımından;
a-Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poçetler,

b-Plastik içeren malzemelerden, dokumak veya dokumasız metotlarla üretilen, tekstil ürünü çok kullanımlık poçetler,

c-Canlı sucul hayvan satışında kullanılan sapsız poşetler,

ç- Yumrulu ve/veya benzer tohumlu bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler,

d- Sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde kullanıcıya veya tüketiciye verilen poşetler, (kuru temizleme, lostra ve benzeri),

e- Kargo poşetleri,

f- Gümrüksüz mağazadan alman ürünler için ilgili mevzuatı gereği kullanılması zorunlu olan özel poşetler,

g- Eczanelerde sadece ilaç satışında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler, kapsam dışında tutulmuçtur:

POŞET BEYANNAMESİ E-BEYANNAME SİSTEMİNDEN NASIL GÖNDERİLECEK?

Poşet beyannameleri GİB'e beyan sisteminden BDP programından 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları tarafından gönderilecektir.
Diğer taraftan Beyanname ve bildirim göndermek için ŞİRKET adına alınan mükellefler bu şifre ile beyannameyi göndereceklerdir.
Basit usulde vergilendirilen mükellefler içinde Esnaf odaları; defter beyan sisteminden poşet beyannamesini gönderecektir.
Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet veya sadece kâğıt, karton, tekstil (bez torba) plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet Beyannamesi) vermeyecektir.
Aynı şekilde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetleri tüketiciye/kullanıcıya temin eden satış noktaları da, bu poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet Beyannamesi) vermeyecektir.
Poşet beyannamesi konusunda beyanname usulleri için VUK 352. Madde ve VUK Mükerrer Madde 355 hükümleri uygulanmaz. Poşet beyannamesi Damga Vergisine tabi değildir.

POŞET BEYANNAMESİ VERME SÜRELERİ;

Gelir Vergisi Mükellefleri;
Gelir Vergisi mükelleflerinin beyan dönemleri 3 AYLIK olarak belirlenmiştir.
3 aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

BEYAN DÖNEMİ BEYANNAME VERME SON GÜN ÖDEME SON
GÜN

OCAK-ŞUBAT-MART 24-NİSAN 30-NİSAN

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 24-TEMMUZ 31-TEMMUZ

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 24-EKİM 31-EKİM

EKİM-KASIM-ARALIK 24-OCAK 31-OCAK

Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde, (Poşet Beyannamesi ) aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilecektir.
Kurumlar Vergisi Mükellefleri;
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin beyan dönemleri AYLIK olarak belirlenmiştir. Aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

BEYAN DÖNEMİ BEYANNAME VERME SON GÜN ÖDEME SON GÜN

OCAK 24-ŞUBAT 28-ŞUBAT
ŞUBAT 24-MART 31-MART
MART 24-NİSAN 30-NİSAN
NİSAN 24 MAYIS 31-MAYIS
MAYIS 24-HAZİRAN 30-HAZİRAN
HAZİRAN 24-TEMMUZ 31-TEMMUZ
TEMMUZ 24-AĞUSTOS 31-AĞUSTOS
AĞUSTOS 24-EYLÜL 30-EYLÜL
EYLÜL 24-EKİM 31-EKİM
EKİM 24-KASIM 30-KASIM
KASIM 24-ARALIK 31-ARALIK
ARALIK 24-OCAK 31-OCAK

2019/ OCAK, ŞUBAT VE MART AYINA İLİŞKİN POŞET BEYANLARI NASIL VERİLECEK? TOPLUCA MI YOKSA AYRI, AYRI MI VERİLECEKTİR?

Kurumlar vergisi mükellefleri; 2019 Yılına ilişkin Ocak, Şubat ve Mart Ayları Poşet Beyannameleri ayrı, ayrı 24/Nisan/2019 Tarihine kadar verilecek, Ödeme ise 30/Nisan/2019 Tarihine kadar yapılacaktır.
Gelir vergisi mükellefleri; 2019 Yılına ilişkin Ocak, Şubat ve Mart Ayları Poşet Beyannameleri TEK BEYANANAME DE aylar itibari ile beyannamede gösterilerek topluca 24/Nisan /2019 Tarihine kadar verilecek, Ödeme ise 30/Nisan/2019 Tarihine kadar yapılacaktır.

Ocak ayı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan beyanların da bu Teblig hükümlerine göre verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.muhasebe web
Bu kapsamda 24.04.2019 tarihine kadar beyan edilecek Ocak ayına ait katılım payları da vergi dairelerine veya vergi tahsilâtına yetkili bankalara ödenebilecektir.
POŞET BEYANNAMESİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEKTİR?

Geri Kazanım Kat hm Payı Beyannamesinin (Poşet Beyannamesi ) verileceği yetkili vergi dairesi;

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesidir.

Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesidir.
BOŞ POŞET BEYANNAMESİ VERİLMESİ:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini (Poşet beyannamesi) vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini BOŞ vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin "Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır" seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

PLASTİK POŞET KULLANMAYANLAR BEYANNAME VERECEKMİ?

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kâğıt, karton, tekstil (bez torba ) gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (Poşet beyannamesi) vermeyecektir.

SÜRESİNDE BEYAN EDİLİP ÖDENMEYEN KATILIM PAYININ TAHSİLİ:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin süresi içinde verilmesine rağmen beyan edildiği ayın sonuna kadar katılım payının ödenmemesi hâlinde vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55'inci maddesi uyarınca düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile ve söz konusu alacağa vade tarihinden itibaren Kanunun 51'inci maddesi kapsamında gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle takip işlemlerine başlanılır.

KATILIM PAYININ SÜRESİNDE BEYAN EDİLMEDİĞİNİN VEYA EKSİK BEYAN EDİLDİĞİNİN TESPİTİ:
Geri kazanım katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler Gelir idaresi Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geri kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespiti hâlinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının her bir dönemi ayrı ayrı belirtilmek üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğine ilişkin yazı ilgiliye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tebliğ edilir.

Ayrıca söz konusu yazının bir örneği ile tebliğ edildiği tarihi içeren bilgi vergi dairesi ile paylaşılır. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilerek vergi dairesince geri kazanım katılım payının takibine 6183 sayılı Kanunun 55'inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılır. Söz konusu alacak beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN POŞET BEYANNAMESİ:
1)- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni süresinden sonra ödeme süresinden önce verilmesi hâlinde vade tarihi beyan edildiği ayın son günü kabul edilerek, geri kazanım katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faiz ile birlikte aynı Kanuna göre tahsil edilir.

2)- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin beyan edilmesi gerektiği aydan sonra verilmesi hâlinde katılım payının, beyannamenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilecek süresinde beyan edilmeyen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

3)- 2872 sayılı Kanunun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi gereğince ilgiliye idari para cezası verilmesi için durum vergi dairesince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

POŞET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DÜZELTME BEYANNAMESİ:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda verilmesi esastır. Kanuni süresi içinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

Daha önce verilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu beyan dönemlerine münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan bilgileri de kapsaması gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi süresinde verilmekle birlikte beyanname verme süresi geçtikten sonra verilen düzeltme beyannameleri üzerine ödenmesi gereken katılım paylarına ilişkin işlemler yukarıdaki Süresinden Sonra Verilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Bölümünde yer alan hükümlere göre işlem yapılması gerekmektedir.
Geri Kazanım Katılım Payı tutarım azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyannamesi verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerinden görüş istenilecek ve alınan cevaba göre gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır.

POŞET BEYANNAMESİNDE CEZA UYGULAMASI:

Plastik poşetler, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmemesi, ücretsiz temine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahîl edilememesi gerekmektedir.

Plastik poşet satıcıları Çevre ve Şehircilik Bakanlıgınca belirlenen 25 Kuruşun altında bir ücretle poşeti satması yasaklanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri yapılacak izleme, kontroller ve/veya denetimler sırasında; Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun gereğince idari para cezası gerektirmesi hâlinde;

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20'nci maddesinin (g) bendi uyarınca 2019 yılında 18.037.-TL idarî para cezası,2872 sayılı Kanunun 20'nci maddesinin (z) bendi uyarınca 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası, Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20'nci maddesinin (z) bendinin (bb) alt bendi uyarınca depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10.-TL idari para cezası, uygulanır.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında 2872 sayılı Kanunun 26'ncı maddesi uyarınca 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenter ve kullananlar hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.


Dr. Mustafa Alpaslan


İşin Uzmanları bölümünde İŞ'TE KOBİ kullanıcıları tarafından sorulan sorulara verilen cevaplar öneri niteliğinde olup, burada yer alan önerilerden yola çıkılarak yapılacak uygulamalarda karşılaşılabilecek maddi ve manevi zararlardan, Türkiye İş Bankası, Türkiye İş Bankası çalışanları, İŞ'TE KOBİ İnternet Sitesi ve/veya soruları cevaplayan uzmanlar sorumlu değildir.

Şirkete Ait Gayrimenkulu Kısmi Bölünme İle Satabilir miyiz?

Soran: Selman Muslu
Yayın Tarihi: 11.07.2019
Cevaplayan Uzman: Dr. Mustafa Alpaslan

Vergi Dairesince Hacizli Araçlar Satılıp Vergi Borcuna Mahsup Edilebilir mi?

Soran: Mert Oflaz
Yayın Tarihi: 11.07.2019
Cevaplayan Uzman: Dr. Mustafa Alpaslan

Türkiye'ye Giriş Yapmadan Yurtdışında Otomobil Alım Satımı Yapılabilir mi?

Soran: Ali Çetinkaya
Yayın Tarihi: 11.07.2019
Cevaplayan Uzman: Dr. Mustafa Alpaslan

Hangi Firmalar İhracat Faturasını E-fatura Olarak Kullanmalıdır?

Soran: Mert Oflaz
Yayın Tarihi: 11.07.2019
Cevaplayan Uzman: Dr. Mustafa Alpaslan

Tevkifatlı KDV Uygulamasında Sınır Nedir?

Soran: Serkan Soykan
Yayın Tarihi: 19.06.2019
Cevaplayan Uzman: Dr. Mustafa Alpaslan

E-Ticaret İçin Şahıs Şirketi Kurulması Gerekir mi?

Soran: Yunus Emre Karaman
Yayın Tarihi: 12.06.2019
Cevaplayan Uzman: Dr. Mustafa Alpaslan

Vergi Mahkemesi Kararı Danıştay'da Bozulabilir mi?

Soran: Tolga Gürkan
Yayın Tarihi: 12.06.2019
Cevaplayan Uzman: Dr. Mustafa Alpaslan

Offshore Şirketlerde Vergi Avantajı Olur mu?

Soran: Hakan Dakak
Yayın Tarihi: 12.06.2019
Cevaplayan Uzman: Dr. Mustafa Alpaslan

E-Fatura Sistemine Geçen Firmalar Kağıt Fatura Düzenleyebilir mi?

Soran: Mert Serin
Yayın Tarihi: 12.06.2019
Cevaplayan Uzman: Dr. Mustafa Alpaslan

7143 Sayılı Vergi Affı Hakkında Bilgi Alabilir miyim?

Soran: Tolga Gürkan
Yayın Tarihi: 12.06.2019
Cevaplayan Uzman: Dr. Mustafa Alpaslan

Geri 1 2 3 4 5 İleri