ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

CAKO Konfeksiyon Başarı Hikayesi

Cako Konfeksiyon

80'li yıllarda Diyarbakır'da küçük esnaf olarak ticari faaliyete başlayan Cemal Yıldız, sahibi olduğu Cako Konfeksiyon ile bugün şehirdeki şıklığın ve modernliğin adresi olmanın gururu ve sevincini yaşıyor...Devamı

Uzkurt: KOSGEB, desteğin etkisini ölçecek, ihracat ve teknolojiyi önceleyecek

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

24.02.2020 Pazartesi - ANKARA

Türkiye'deki 3,5 milyon KOBİ'nin tüm verilerine ulaşarak bir analiz sistemi kuran KOSGEB ülke, sektör ve firma ihtiyaçlarını baz alarak oluşturacağı yeni destek programı kurgulayacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, Türkiye'deki 3.5 milyon KOBİ'ye ait üretim, istihdam, ihracat gibi 50 parametreden oluşan analiz sistemini hayata geçirdiklerini söyledi. Bu sistemin önümüzdeki dönemde bankalara da açılarak kredilendirmede kullanılmasına hazırlandıklarını belirten Uzkurt, KOSGEB'in artık ithal ürünleri üreten ve teknoloji düzeyi yüksek ürünlere odaklanacağını bildirdi. Ankara Sohbetlerine konuk olan Uzkurt, Ferit Parlak'ın sorularını cevaplandırdı.

● KOSGEB yıllardır işletmelere çeşitli başlıklar altında destek veriyor. Peki bu desteklerin etkileri ni ölçebiliyor musunuz? 

Biz verdiğimiz desteklerin etki analizini yapmak, değerlendirmek için daire başkanlığı kurduk. Burada sadece etki analizi yapmıyoruz. Birincisi destek kurgulanırken, destek programı ortaya konulurken, bunun bir tasarım süreci olması gerektiğini düşündük. Destek modellemesine ilişkin tasarım yaptık. KOSGEB örneğin A sektörüne destek verecekse, sektörden talep geldi ya da devletin üst politika dokümanlarında bir görev verildi diyelim. Veya gelişen ekonomik şartlar bize bir destek verilmesi gerektiğini söyledi. Bunlar önemli gerekçeler ama hemen "yarın böyle bir destek verelim" şeklinde bir politika izlemesini rasyonel bulmuyoruz.

● Nasıl bir sistem öngörüyorsunuz? 

Şöyle sistem kurguladık. KOSGEB destek programını uygulamadan önce mantıksal modelleme yapıyoruz. Diyoruz ki oluşturacağımız destek programı devlet, hangi üst politika dokümanları ile ekonomik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik, hangi sektörün ne gibi ihtiyacını karşılayacağı, istihdam, ihracat, ithalatı kesme anlamında hangi hedeflere ulaşacağız bunu belirleyelim. 

İkincisi dünyada bu iş nasıl yapılıyor? Hangi ülke nasıl destek veriyor? Destek programı hali hazırda devletin farklı kurumları tarafından yürütülüyor mu? Bunları belirleyelim. Bütün bunların sonucunda "Türkiye'nin şöyle bir destek vermeye ihtiyacı var" deyip modeli oluşturduktan sonra tekrar başa dönüp sistemi kurgulayama başlayacağız. Bu kurguyla birlikte destek programını yürürlüğe koyduğumuzda, ülkenin ekonomik çıkarları ve başta hedeflere ne kadar ulaşabileceğimizi ölçmek için etki analiz sistemi kurguladık. 

Etki analizi denilen şey, bir destek programı kurgulayıp destek verdiniz. Bu desteği vermeden önce o KOBİ'nin durumu, sektörün durumu neydi? Verdikten sonra ne oldu? İstihdam, ihracat, satışı, kârlılık, verimlilik ne kadar arttı? gibi bir çok parametre var. Bu firmalarla ilgili en az 3-5 yıllık deneyime sahip olmalıyız ki desteği verdikten sonra da aynı sürede takip edip verileri karşılaştırmak lazım. Örneğin bir firmaya 2 milyon lira yatırım desteği verdik ve satışı yüzde 50 arttı diyelim. Biz bu firma için "destek verdik, büyüdü" diyemeyiz. Çünkü firmanın karılığının artmasında KOSGEB'in verdiği destek tek başına etkili olmayabilir.Desteğin etkisini ölçmek için firmanın 5 yıl öncesi ve sonrasını bilmek yanı sıra, aynı sektörde desteklenmeyen grupla karşılaştırmaya ihtiyaç var. Biz şimdi bu sistemi kurduk. Üstelik tek amacımız etki analizi değil. Yarın tek bir tuşa basarak, verdiğimiz desteğin hangi parametrede ne etkisi olduğunu kolaylıkla ölçeceğiz.

● Bu verilere nereden  ulaşıyorsunuz? 

KOSGEB olarak 20'ye yakın kurumla veri alışveriş protokolü imzaladık. KOBİ'lere ilişkin; bilanço, dış ticaret, insan kaynağı, sanayi üretimi, makine parkı gibi 800 parametreyi bir araya getirdik, geriye dönük 5 yıllık veri elimizde mevcut. Başka bir ifade ile bizim veri tabanımızda kaydı olsun olmasın, Türkiye'deki 3.5 milyon KOBİ'nin hangi devlet kurumunda ne verisi varsa KOSGEB olarak biz bunu alabiliyoruz. Eskiden firmalar KOSGEB'e destek için başvurduğunda yüzlerce belge vermek zorunda kalıyordu. Şimdi başvuruyu bilgisayardan yapıyor. SGK, Gelir İdaresi dahil tüm kurumların verilileri, firma ismini girince otomatik olarak çıkıyor. Biz firmadan sadece projeye ilişkin iş planını istiyoruz. Yaptığımız analizleri KOBİ'lere ücretsiz olarak veriyoruz, isteyen firma için İngilizce doküman hazırlıyoruz.

● Bu çalışmadan ne gibi sonuç almayı bekliyorsunuz? 

Şu an 50 alt başlıkta firma analizi yapabiliyoruz. Firmanın ihracatını, faaliyet gösterdiği sektörün ihracatını, bölgedeki diğer firmaların trendini, bulunduğu sektörün en çok ihracat yaptığı 5 ülke, firmanın o ülkelere yapılan ihracat içindeki payı, GTİP kodlarına göre yıllar bazında ihraç ettiği ürünleri bölge ve sektör karşılaştırmalı olarak görebiliyoruz. Kısaca, firmanın, sektörün, bölgenin ve Türkiye'nin verilerini görüyoruz. Bir anlamda firmanın fotoğrafını çekip, sektörel ve mikro analizler yapıyoruz.

●Bu çalışma ekonomi yönetimi tarafından da kullanılabilir mi?


Biz aynı zamanda sektörel risk haritalarına çalışıyoruz. Yani herhangi bir sektörün geçmiş 5 yılı neydi? Önümüzdeki dönemde nereye doğru gidiyor? Bu sektör önümüzdeki yıllarda darboğazlarla karşılaşabilir. Bunlara teşvik mi hazırlanmalı? Doğrudan destek mi vermeli? Gümrük tarifeleriyle mi oynanmalı? Yani devlet, bu alanda hangi regülasyona ihtiyaç varsa, bunun için çözüm üretebilecek. Elimizde gerçekten çok ciddi bir veri var ve bunu analiz edebilecek sistemi kurduk. Dolayasıyla artık, veri analizlerine ağırlık vererek, işletmeye özgü destekler vermek istiyoruz. 

Elimizdeki verilerle, KOBİ'erin üstün, zayıf yanları ortaya koyarak, "Seni güçlendirmek için şu alana destek vermek lazım" diyeceğiz.

● Bu bahsettiğiniz proje firmaların kredibilitesini ve ya finansman maliyetini de etkileyecek mi? 

Bugün bankalar bize şunu söylüyorlar. "Biz bunları kendi çapımızda hazırlıyoruz ama bende A firmasının 3 yıllık verisi var. Öbür bankada 1 yıllık. Diğer bankada 10 yıllık. Ama sizdeki veri hiçbir bankada yok. Bu sistemi bize açın". Yani bankalar; standart, devlet tarafından oluşturulmuş daha derinlikli bir analizle raporla o firmaları kredilendirelim istiyorlar. Bizim de bir sonraki adımımız açıkçası bunu bankalarla yapıp KOBİ'lerin derecelendirilmesi ve kredilendirilmesi konusunda daha iyi bir sistemi kurmak için kullanacağız.

● Bu hizmetlere danışmanlık yapacak kişilerle ilgili mevzuat da çıkarılmıştı galiba? 

Evet, bu noktada akredite rehberlik ve danışmanlık sistemi getiriyoruz. TOBB ile birlikte çalışıyoruz. Bizden 240 saat eğitim alan kişiler, sınavlarda başarılı olduktan sonra, KOBİ'lere gidip yerinde analiz yapacaklar. Bir de alanında tecrübeli, akredite KOBİ danışmanları olacak. Şirketlere ilişkin rapor hazırlayacaklar ve raporda hata olursa belgeleri iptal edilecek. Ancak KOSGEB desteklerinden yararlanabilmek için danışmanla çalışma zorunluluğu yok. KOBİ'lerin danışmanlık hizmetlerinin bir bölümünü biz karşılayacağız. 

● Desteklemelere ilişkin kaynak sorunu yaşıyor musunuz? 

Bütçemiz geçen yıl olduğu gibi 1.9 milyar lira civarında. Geçen yıl ihtiyaç olduğunda 400 milyon lira ilave yaparak 2.3 milyar liraya çıkarmıştık. Bugüne kadar, yeni projeler olduğunda, hiç para sorunu yaşamadık ve ek ödenekler verildi. Ayrıca daha önceden verdiğimiz desteklerin geri dönüşleri de oluyor. Yanı sıra finansmana erişimde teminat güçlüğü çeken KOBİ'lere KGF aracılığıyla teminat da sağlıyoruz. Elimizdeki imkanları KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda seferber etmeye çalışıyoruz.

Öncelikle ihracatı yüksek yatırımları destekleyeceğiz


● Anlattıklarınızdan, 2020 ve sonrasında farklı bir KOSGEB modeline geçileceğini görüyoruz... 


2020 ve sonrasında da özellikle KOBİ'lerimizin ihracat düzeyi yüksek olan teknolojik düzeyi yüksek olan yatırımlarını biz öncelikli olarak destekleyeceğiz. Yeni start-uplarımızı yeni iş kurmak isteyen fi rmalarımızı da bir taraftan destekleyeceğiz. Ancak özellikle, cari açığı azaltmak için ithal edilen ürünlerin üretilmesi, teknoloji düzeyi yüksek ürünlerin üretilmesine odaklanacağız. Bugün yeteneği olsa bile bir çok fi rma, yurt dışından gelen büyük miktarlı talepleri, kapasitesi yetersiz olduğu için karşılayamıyor. Biz istiyoruz ki farklı yetenekleri olan aynı sektördeki KOBİ'lerimizi bir araya getirerek iş birliği yaparak ölçek ekonomisi yaratıp daha büyük miktarlı ürünler üretebilecek bir sistemi de yürürlüğe koyalım.

Önceki Haber Sonraki Haber

KOBİ DESTEKLERİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER HABERLER

Bal üreticisine 11 bin ana arı dağıtılacak

12.03.2020 - İÇEL

Mersinli bal üreticilerine sezon başında 11 bin ana arı dağıtımı planlanıyor.... Devamı

TEVMOT Projesi'nin pilot bölgesi KOSBİ oldu

06.03.2020 - İZMİR

KOSBİ Başkanı Kamil Porsuk TEVMOT ile ilgili, "Proje ile üye firmalarımızın kullanmış olduğu elektrikli motorların daha modern, verimli ve yeni motorlarla değiştirilmesi teşvik edilecek." ifadelerini kullandı.... Devamı

KOSGEB, 2019'da 69 binden fazla işletmeye destek verdi

05.03.2020 - ANKARA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2019'da Türkiye'nin 7 bölgesinde, inşaattan imalata, ulaştırmadan madenciliğe kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 69 bini aşkın işletmeye destek verdi.... Devamı

KOSGEB depremden etkilenen KOBİ'lere acil destek kredisi başlattı

28.01.2020 - ANKARA

KOSGEB, Malatya ve Elazığ illerinde, depremden etkilenen KOBİ'lere yönelik 100 bin TL'ye kadar acil destek kredisi verecek. ... Devamı

KOSGEB'den girişimci kadınlara 5 yılda 1 milyar liralık destek

24.01.2020 - ANKARA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 lira destek sağladı. ... Devamı