ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Özel Karşıyaka Göz Hastanesi Başarı Hikayesi

Özel Karşıyaka Göz Hastanesi

İzmir/Karşıyaka'da göz hastalıkları alanında yaklaşık çeyrek asırdır hizmet veren, Myop, Hipermetrop ve Astigmat tedavisinde PRK, LASİK veya LASEK yöntemlerini uygun göze uygun tedavi sloganı ile kullanabilen Özel Karşıyaka Göz Hastanesi, günümüzde görme bozukluklarının tedavisinde güncel olan refraktif cerrahi ve laser tedavilerinde öncü rol üstlenmektedir...Devamı

İş dünyasının beklentisi reformlar

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

11.07.2018 Çarşamba - İSTANBUL

İş dünyası, yeni kabinenin açıklanmasının ardından odak noktasının ekonomi ve reformlar olması gerektiğini vurguluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir cumhurbaşkanı yardımcısı ve 16 bakandan oluşan kabinenin açıklanmasının ardından iş dünyasının ortak çağrısı ‘ekonomiye ve reformlara odaklanılmalı’ oldu. İş dünyası temsilcileri yeni dönemde AB ile uyum sürecinin de hızlanmasını bekliyor.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Geleceğin büyük Türkiye'sini inşa zamanı
Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, iş dünyası kökenli ve icracı isimlerden oluşan yeni hükümetimizle büyük Türkiye’nin inşası başlayacaktır. Yeni Ticaret Bakanımızın TOBB camiasından çıkmasından ayrıca gurur ve mutluluk duyduk. İş dünyamızın temsiliyeti, karar alma süreçlerini hızlandıracak ve yapısal reformların hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa zamanıdır.
TİM Başkanı İsmail Gülle: Kalkınma süreci hızlı bir şekilde sürecek
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte artık bürokratik işlemlerin hız kazanması, Hükümetimizin karar alma mekanizmalarının da daha hızlı ve etkin bir şekilde işlemesi en önemli avantajlar. Bu sayede ülkemizin ekonomik kalkınma süreci de güçlü bir şekilde devam edecek. Ticaret Bakanlığı görevine gelerek Türkiye’nin hem iç hem de dış ticaret gemisinin kaptanlığı görevini yürütecek olan Sayın Ruhsar Pekcan’ın da ülkemizin ticaret erbabının ve ihracatçılarının sorunlarına çözüm bularak, onların küresel rekabette daha güçlü konuma gelmelerine destek olacağına hiçbir kuşkumuz yok.
DEİK Başkanı Nail Olpak: Önemli bir kilometre taşı
Süratle reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız gerekiyor. Bizler de iş dünyası olarak güçlü Türkiye yolunda, bu yeni dönemde de, Türkiye’nin ekonomik gücünü tüm dünyada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Türk iş insanlarının dünyaya açılan platformu olan DEİK olarak, gerek yabancı yatırımların gerekse iş dünyamızın yurtdışındaki yatırımlarının artması, dış ticaretimizin gelişmesi için yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetlerini, daha da yüksek bir motivasyonla sürdüreceğiz.
TÜSİAD: Makroekonomik dengeleri sağlamlaştıracak kapsamlı program şart
Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB’ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir. Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.
YASED Başkanı Ahmet Erdem: Daha fazla üretim, yatırım ve ihracat yapacağız
İş dünyası olarak, ülkemizi her alanda daha ileriye götürecek ve 2023 hedefl erine ulaştıracak olan ekonomik ve yasal tüm makro reformların hayata geçirilmesinde kamuya bir çözüm ortağı olarak destek vermeye devam edeceğiz. Yeni yönetimin, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınması yolundaki tüm atılımları, hızla karar alarak, büyük bir başarı ile gerçekleştireceğine inanıyoruz.
TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan: Demokrasi, ekonomi, bürokrasi ve eğitimde 4.0
Liyakat esasıyla bürokraside yaratılacak verimlilik yatırım süreçlerini hızlandıracak, eğitim reformu ile de nitelikli insan kaynağına yatırım yapılacak. En önemli sermayemiz insan kaynağı. Türkiye’ye ihtiyacı olan dengeyi kazandıracak adımlar hızla atılmalı. Demokrasi, Ekonomi, Bürokrasi ve Eğitim’de 4.0 zamanı. Tüm siyasi partiler uzlaşma temelinde katılımcı bir ruhla, kapsayıcı yeni bir siyaset ve yeni bir Türkiye inşa etmelidir.
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Vakit kaybetmeden kalkınmaya odaklanılmalı
İş dünyası olarak, ekonominin emanet edildiği değerli ekibin, Türkiye’nin son 16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha yukarı taşıyarak üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarını, ülkemizin gelecek hedefl eri doğrultusunda yükselteceğine inanıyoruz. Güçlü iktidar ve güçlü lideriyle iç ve dış tehditlere karşı daha sağlam ve daha güvenli olan Türkiye, bundan sonraki süreçte hiç vakit kaybetmeden artık büyümeye ve kalkınmaya odaklanarak yoluna kararlı bir şekilde devam edecektir.
TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan: Her kurum gerçekçi bütçe anlayışına geçmeli
Gerekli politikalar artık Meclis’in de desteği ile tek elden hazırlanacak ve yürütmeye konulacak. Yeni sistemde yürütmeden beklentimiz yerli ve milli sanayi hamlesini daha ileri taşıyacak, enerji ve cari açık sorunlarını büyük oranda çözecek, KOBİ’lerin ihracat odaklı büyümesini sağlayacak ve İslami finansın gelişimini tamamlayacak politikaların üzerine gidilmesi. Şimdi her bir kurumumuzda gerçekçi bütçe anlayışına geçip, hedefl erimize ulaştıracak zihinsel dönüşümümüzü de tamamlamamız gerekiyor.
ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: Sistemin kadroları netlik kazandı
Yeni Hükümet Sistemi ile birlikte sistemi de yürütecek olan kadrolar netlik kazandı. Özellikle yeni kabinenin ekonomi kurmaylarının, cari açık, enfl asyon, istihdam, yüksek faiz, kaynak bulma ve yüksek kur konularında ivedilikle hareket etmelerini bekliyoruz. Yeni sisteme geçmenin beraberinde getireceği bazı zorluklar da olacaktır. Geçiş ve uyum süreci gibi. Bu zorluklar da uyumlu ekonomi yönetimi, güçlü hükümet, ekonomik - siyasi istikrar ve güven ortamı ile birlikte rahatlıkla aşılacak.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Kaybedecek vaktimiz yok
Ülke olarak artık kaybedecek vaktimizin olmadığını, ekonomiye, üretime ve bunlar için güçlü adımlar atma zamanının geldiğini vurgulamak istiyorum. Yeni hükümetimizin, özellikle son yıllarda iş dünyası olarak büyük ihtiyaç duyduğumuz bazı yapısal konularda karar alma süreçlerini hızlandıracağını düşünüyorum. Alınacak olan hızlı kararlarla, ekonomimiz, üretim hayatımız ve sanayimiz için elzem olan reformların en kısa sürede gerçekleştirileceğine olan inancımız tamdır.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Yeni kabineden 3 kritik beklenti
Türkiye tüm güçleriyle birlikte harekete geçecek, Türkiye’de artık değer üretmeyen hiçbir mekanizmaya yer kalmayacak. İş dünyası olarak yeni kabineden üç kritik beklentimiz var. Kurlarda oynaklığın bitmesi, işletme faizlerinin makul seviyelere inmesi ve kaliteli büyüme. Kısa sürede bu üç öncelikli beklentimizin başarıyla hayata geçirileceğine inanıyoruz.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir: Yeni bir başarı hikayesi yazma vakti geldi
Türkiye önemli bir eşiği aştı. Yeni bir başarı hikayesi yazma vakti geldi. Bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 bakandan oluşan kabine, kamuda bir tasarruf anlayışının işareti gibi duruyor. Birbiriyle ilgili bakanlıkların birleştirilmesiyle aynı zamanda dinamik bir yapı da elde edildiğini düşünüyorum. Özellikle Ekonomi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın birleştirilmesi yerinde olmuştur. Süratle Türkiye’yi hedefl erine ulaştıracak reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız gerekiyor.
ATO Başkanı Gürsel Baran: Reel sektörün önü açılacak
Daha etkin ve verimli bir devlet yapısının ortaya çıkmasıyla birlikte reel sektörün de önü açılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ciddi bir değişim ve reform süreci başladı. Türkiye’nin hız kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedefl erine doğru ilerlemesi ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: Tüm belirsizlikler geride kaldı
Ülke olarak tüm belirsizlikleri geride bıraktık. İş dünyası olarak en önemli beklentimiz, rotamızın yeniden ekonomiye çevrilmesi. Yeni dönemde ülkemizin dış ticaret açığını azaltacak adımları bekliyoruz. İş dünyası olarak yeni yönetim ve kabinemizle birlikte her alanda daha etkili ve hızlı icraatlerin yapılacağına yürekten inanıyorum.
TÜROB Başkanı Timur Bayındır: Yeni bakanımız ile büyük hedeflere yürüyeceğiz
Sektörün içinden gelen meslektaşımızın, Sayın Mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanı olmasından büyük memnuniyet duyduk. Bunu turizm sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Sayın Bakan ülkemizin önde gelen otel, seyahat acentası ve havayolu kuruluşu sahibi olarak sektörümüzün sorunlarını çok iyi biliyor. Turizmci yeni bakanımız Ersoy ile büyük hedefl ere yürüyeceğiz.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Öncelik tarım olmalı
Türkiye, artık asıl gündemi olan tarıma, sanayiye, istihdama, ihracata, eğitime, kalkınmaya odaklanacak. Gıda ve tarım sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın sorunudur. Ülkemiz için de öncelik tarım olmalı.Tarımda olağanüstü potansiyele sahip ülkemiz, bu potansiyeli harekete geçerse, sadece ülkeyi beslemekle kalmaz, içinde bulunduğu bölgenin gıda açığının büyük bölümünü rahatlıkla kapatır.
Önceki Haber Sonraki Haber

EKONOMİ KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER HABERLER

Şampiyonlar ligi MIPIM'de 200 firma görücüye çıkıyor

15.02.2019 - İSTANBUL

Dünyadan 26 bin kişi 30. kez kapılarını açacak olan MIPIM'e katılıyor.... Devamı

İşsizlik kasımda 2 puan arttı

15.02.2019 - İSTANBUL

İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 2 puan artarak yüzde 12,3 oldu.... Devamı

Sanayi üretimi beklentinin üzerinde daraldı

14.02.2019 - İSTANBUL

2018 Aralık ayı sanayi üretimi yüzde 9,8 ile beklentilerin üzerinde daraldı.... Devamı

İnşaatçılar fuarda buluştu

14.02.2019 - ADANA

TÜYAP Adana İnşaat, Kent ve IHS (Isıtma Soğutma Havalandırma Doğalgaz Teknolojisi, Tesisat ve Yalıtım) Fuarları 17 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. ... Devamı

Ocakta makine ihracatı 1.3 milyar doları geçti

14.02.2019 - ANKARA

Ocakta sektörün ihracatı yüzde 12'lik artışla 1 milyar 300 milyon doların üzerine çıktı.... Devamı