Selahattin Gökmen

Vergi ve Muhasebe Uzmanı

HAKKINDA

Yeminli Mali Müşavir

Bağımsız Denetçi

1969 yılında Merzifon'da doğdu. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünü bitirdi. 1997 yılında açılan meslek sınavını kazanarak Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak Maliye Bakanlığında göreve başladı. 2001 yılında yapılan yeterlik sınavında başarılı olarak Gelirler Kontrolörlüğüne, 2008 yılında ise Gelirler Başkontrolörlüğüne atandı. 2011-2015 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı’nda Vergi Başmüfettişi olarak görev yaptı. 2016 yılında görevinden ayrılarak Yeminli Mali müşavir olarak çalışmaya başladı.

2002, 2003 ve 2004 yıllarında Vergi Sorunları Dergisi Yayın Kurulu’nda yayın kurulu üyesi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı. Ayrıca, 2004-2008 yılları arasında Gelirler Kontrolörleri Derneği İstanbul Şube yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. 

2007-2008 yıllarında Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak görev yapmış olup, mali ve ekonomik konularda hazırlamış olduğu birçok makalesi başta Vergi Sorunları Dergisi olmak üzere mevzuat dergilerinde yayınlanmıştır.

- 6111 Sayılı kanun kapsamında alacak yapılandırması, matrah artırımı-stok beyanı,

- Yeni Teşvik Sistemi,

- İndirimli kurumlar vergisi 

konusunda hazırlanmış kitapları bulunmaktadır.  

Halen Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçi olarak çalışmakta olup, vergi kanunları konusunda SMMM ve YMM adaylarına ders ve seminer vermektedir.

Gökmen, evli iki kız babası olup İngilizce bilmektedir.

Sayın Selahattin Gökmen, Türkiye'den Döviz ile ürün satın alıp , ihracatını bizim şirket yaparsa vergilendirme nasıl olmalıdır. Örneğin ; Türkiye'de ki toptancı veya üretici'den ürünü Euro/dolar ile satın alarak Almanya'da ki alıcıya kendi şirketimiz ile gönderdim yaptık diyelim , alıcı da Almanya'dan Türkiye'ye bize para transferi yaptı biz ise Almanya ya nasıl fatura kesmeliyiz gelir idaresi başkanlığı nasıl beyan vermeliyiz. İş Bankası şirket hesabımız bulunuyor.

31.07.2021

Merhaba

Herhangi bir fatura ile farklılık göstermeden fatura kesip beyan edilebilir.

Merhaba Selahattin Bey, Yakın zaman da şirketimiz online ödeme hizmetleri alanında faaliyete başlayacak. Muhasebelestirme ile ilgili bir kaç bilgi talep etmekteyim. Müşterilerimiz banka hesaplarından bizim banka hesaplarımıza daha sonra kullanmak veya tekrar çekebilmek üzere para transferi yapacaklardır. Bu tutarları hangi kodlarda izlememiz doğru olacaktır. Bu bakiyelerin hesaplarımızda kalma süresi müşteri takdirinde olduğu için kısa vadeli veya uzun vadeli olabilir. Saygılarımla

28.07.2021

Gelecekte yapılacak işlemlere ilişkin olarak müşterilerden alınan bedellerin kusa vade için 340 hesaplarda, uzun vadeli olanların ise 440 nolu hesapta izlenmesi uygun olacaktır.

Merhaba Selahattin bey bu konuda farklı 2. sorum olacak Soruyu örnek ile açıklamak gerekirse; Firma vergi incelemesinde (Sahte Fatura Düzenleme Nedeniyle) 2019 matrah artırım bilgileri Kurum matrah artırımı; (80.000 Kurum Matrahı Olduğu İçin Asgari Beyan Edilmiştir) 112.400 TL Matrah 22.480 TL Matrah Artırım Vergisi KDV Matrah Artırımı: 1.050.000 TL %2 Ödenecek Matrah Artırım Vergisi 21.000 TL Vergi İncelemesi sonucu (12 aylık İnceleme Sonucunda En Geç Haziran 2022) ; 1.500.000 TL + 270.000 KDV Kurum ve KDV ret edilmiştir 1.500.000 TL nin %22 kurum farkı 330.000 TL ve 270.000 KDV vergisi tahakkuk edilmiştir (İnceleme sonucu firma hakkında sahte belge düzenleme raporu yazılmıştırhem 3 kat vergi ziyaı cezası hem de 3-5 yıl arası ceza davası açılması için savcılığa bildirilmiştir) Bu durumda; Soru 1- Matrah artırımı geçerli olacak mı? Matrah artırımı sonucu ödenecek vergi artacak mı? Soru 2-Artacaksa ne kadar artacaktır? Soru 3-İnceleme sonucu çıkan 330.000 TL kurum vergisinin ve 270.000 TL lik KDV vergisinin % 50 si silinir mi? 3 kat kesilen vergi ziyaı cezaları tamamı silinir mi? Kesilecek özel usulsüzlük cezalarının % 75 i silinir mi? (Bu haktan yararlanılabilinir mi? Bunun için ne yapılmalıdır?) Kolay gelsin

24.06.2021

Sahte belge düzenleyicileri hakkında matrah artırımına ilişkin 7326 Sayılı Kanun ve İlgili Genel Tebliği’nde açıklamalar yapılmıştır. Buna göre Kanunun yayın tarihi olan 09/06/2021 tarihinden önce vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından sahte belge düzenledikleri konusunda haklarında vergi inceleme veya vergi tekniği raporu düzenlenen mükellefler Kanun’un matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanamayacaklardır.


7326 Sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince kanunun yayım tarihi olan 09/06/2021 tarihinden önce sahte belge düzenleme yönünden haklarında vergi incelemesi başlatılan ve bu tarih itibariyle vergi incelemesi devam eden mükellefler matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabilirler.

Ancak inceleme sahte belge düzenleme fiilini işlediği şeklinde sonuçlanırsa matrah ve vergi artırımı bildirimleri geçersiz olacaktır.


Merhabalar SELAHATTİN bey ben köyde yaşıyorum çocuklarım var ben evimde iş yapmak istiyorum tekstil işinden anlıyorum.evde iş yapan kadınlara devlet desteği nedir bide vergi nasıl ben nasıl bir yol izlemeliyim gerekli evraklar nedir.beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum.

20.06.2021

Evde kendi emeği ile işi yapan  kadınlara KOSGEB ve  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hibe ve ucuz kredi destekleri verilmektedir. Buna ilişkin olarak ilgili kurumlara başvurarak bu desteklerden yararlanabilirsiniz.

Normal şartlarda tekstil işi yapmanız halinde ikametgahınızı bulunduğu adresteki vergi dairesine başvurarak ticari kazanç açısından gelir vergisi mükellefiyeti açmanız ve beyanname vermeniz gerekir. Ancak, evde yapacağınız tekstil işi ile ilgili olarak, evde kendi başınıza kendi emeğinizle üretmiş olduğunuz tekstil ürünlerinin satışından doğan kazançlar için Gelir Vergisi Kanununun 9. Maddesinin 4. Bendinde esnaf muaflığı düzenlemesi yapılmıştır. Bu kapsamda bir iş yaparsanız, bağlı olduğunuz vergi dairesinden “esnaf muaflığı” belgesi alırsanız bu işten elde ettiğiniz kazanç için beyanname vermezsiniz.

İyi günler dilerim.

Merhaba Üstadım, Mükellefim olan Limited Şirket, 2000 yılın 7500 tl bedelle arsa almış. Bu arsayı 800.000 Tl bedelle satacak. Soru: KDV ve Kurumlar vergisi bildirimi nasıl yapmalıyız? Kurumlar vergisi açısından herhangi bir istisnaya tabii mi? Şimdiden teşekkürler

09.06.2021

Merhabalar,

KVK’nun 5/1-e bendinde, kurumların aktifinde en az iki yıl süre ile kalan taşınmazların ik yıldan sonra satılması halinde, kanun maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi şartıyla  satıştan doğan kazancın % 50 si kurumlar vergisinden istisnadır. Ayrıca, KDVK’nun 17/4-r bendinde kurumların aktifinde iki yıldan fazla süredir bulunan taşınmazların iki yıl süreden sonra  elden çıkarılmasında KDV’den istisna olduğu belirtilmiştir. 

Her iki kanun maddesinden yararlanmak için olmazsa olmaz kural gayrimenkul ticareti, inşaatı, alım satım ve kiralama faaliyeti ile uğraşılmaması gerekmektedir. 

Saygılar.

Şuanda devamlı olarak sigortalı şekilde fabrikada çalışıyorum ve evden web sitesi hizmeti veriyorum sorum şöyleki web sitem üzerinden dijital ürün ( yazılım ) satışı mevcut en basit usülden vergi kaydı yaptırmak istiyorum hangi yolları izlemeliyim vergi mükellefi olmak için yılda herhangi bir sınır kazanç sınırı varmıdır cevaplarınız için teşekkürler

28.05.2021

Merhaba,

Yapılan iş devamlı suretle yapılıyor ise ticari yada serbest meslek kazancı olarak mükellefiyet açılması gerekir.

Yapmış olduğunuz iş sadece yazılım işi ise ve bu yazılımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1/B maddesinde bilgisayar programı olarak tescil ettirir satarsanız elde ettiğiniz kazanç GVK madde 18 kapsamında gelir vergisinden istisnadır. Bu kazancınız 2021 yılı için 650.000 TL yi aşarsa gelir vergisi beyannmesi vermeniz gerekir. Aşmaz ise herhangi bir beyanname vermenize gerek yoktur.

 

Eğer yazılımı tescil ettiremez iseniz ve devamlı olarak yaparsanız elde ettiğiniz kazanç ticari kazanç olacak olup, ikametgahınızın bulunduğu yer vergi dairesine mükellefiyet açtırmanız, defter ve belge kullanmanız gerekecektir.

Yapılan iş devamlı yapılan iş olduğunda  KDV mükellefiyeti de açmanız gerekecek olup, yurt dışına yaptığınız satışlar KDV ye tabi olmayacak, yurt içi satışlar ise KDV ye tabi olacaktır.


Merhabalar, yüklenici belediyeden ihale ile aldığı Kültür Merkezi yapım işini sözleşme ile taşerona devretmişir. Sözleşme bedeli KDV hariç 3.991.600,00 TL olarak belirlenmiştir. Sözleşmede ayrıca bütün vergi, resim ve harçların işverene ait olduğu kararlaştırılmıştır. Yüklenici tarafından taşerona ödeme yapılırken stopaj kesintisi yapılmamıştır. Stopaj taşeron tarafından da ödenmemiştir. Vergi incelemesine giren yüklenici hak edişlerden kesmesi gereken stopajı vergi dairesine ödemek zorunda kalmıştır. Sözleşme hükmüne rağmen yüklenici ödediği stopaj için taşerona rücu edebilir mi? Teşekkür ederim. Saygılarımla.

05.05.2021

Merhaba,

KVK madde 15 e göre yıllara sari inşaat işlerinde yüklenici firmanın alt taşeronlara yapmış olduğu hakkediş ve avans ödemelerinden tevkifat yapma zorunluluğu bulunmakta olup, bu ödev tamamen yüklenici firmaya aittir. Bu tevkifatın yapılmaması halinde alınması gereken vergi yükleniciden alınır. Yüklenicinin bu vergiyi alt taşerona rücu etmesine dair vergi kanunlarında bir düzenleme bulunmamakta olup,  özel hukuk kapsamında rücu hakkınız olabilir.

Kdv iade talebimiz oldu, mal aldığımız X firmasının mal aldığı Y firması "sahte fatura düzenleme tespiti" kısmında özel esaslarda olduğu kdv iade özet raporunda çıkmıştır Bizim mal aldığımız X firması genel esaslarda herhangi bir sorun yoktur ve ödemelerimiz banka yoluyla ancak bizim mal aldığımız X firmasının mal aldığı Y firması özel esaslarda Bu durumda X firmasının faturalarını çıkarmamız istenilebilinirmi? Ne yapmalıyız? Teşekkürler

18.04.2021

Merhaba,

Mal almış olduğunuz firmanın sahte belge kullanıcı olması sizin KDV'yi indirim hakkınızı ortadan kaldırmaz. Konu ilgili olarak 1 nolu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde açıklamalar yapılmıştır. Vd sizden sadece malların alındığına dair teşvik edici belgeleri isteyebilir. Alt firma düzenleyici olmadığından sizin KDV yi indiriminize engel teşkil etmez. 

Günaydın Şahıs Ahmet Mart 2021 de 350.000 TL ye aldığı otomobili 15 gün sonra 450.000 TL ye satıyor Yani aynı ay içinde 350.000 TL ye aldığı aracı 100.000 TL kar ile 450.000 TL ye satıyor Bu şahıs mükellef olmamasına rağmen vergi ödemesi gerekir mi? Yoksa sade vatandaşın araç alım ve satımından kazancı vergiye tabi değil midir? (Kişi sadece 1 araç almış ve satmıştır) Kolay gelsin Teşekkürler

07.04.2021

Merhaba,
Gelir Vergisi Kanununa göre araç alım satımının (bir takvim yılı içinde ikiden fazla alım-satım) mutad olarak yapılması halinde elde edilen kazanç ticari kazanç olarak vergilendirilir. Ancak, bir takvim yılı içinde bir araç satısından elde edilen kazanç Gelir Vergisi Kanununda tanımı yapılan yedi gelir unsurunun hiçbirine girmediğinden vergilendirme söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamda sorunuzda bahsi geçen tek araç satımından elde edilen kazanç üzerinden herhangi bir vergi ödenmeyecektir.

Türkiyede e-ticaret (mikro ihracat) kapsamında kurulu limited şirketiz. Çin'den ınternet ortamında alınan mallları ABD amazonda satmaktayız. (Transit Ticaret) Bu faaliyetimiz ile ilgili olarak e-fatura yükümlülüğümüz varmı dır, KDV istisnası ve Kurumlar Vergisi İndirimi söz konusu mudur. ? Saygılarımla.

01.02.2021

Merhabalar, Türkiye’de kurulu bir şirketin e-ticaret ile uğraşması durumunda e-fatura ve e-arşiv fatura kullanması gerekir. Bu kapsamda sizin de e-fatura ve e-arşiv fatura kullanmanız gerekir. Müşterileriniz, e-fatura mükellefi olmayacağından e-arşiv fatura kullanmanız gerekir. Sadece transit ticaret yapacaksanız KDV’nin konusuna giren bir işleminiz olmaz. Ancak Amazon üzerinden Türkiye’deki müşterilere satış yaparsanız KDV doğar. Türkiye’de mükellefiyetiniz olduğundan bu satışlardan elde edilen kazanç KDV beyannamesi ise beyan edilmelidir.

X