İnsan Kaynakları ve Liderlik Eğitimleri

16 Eğitim Gösterilmektedir.
İşletmelerde verimliliği belirleyen en önemli faktörlerden biri olan kaynak yönetiminin ne olduğu, nasıl uygulanması gerektiği hakkında aklınızdaki sorulara cevap bulmak için yazımızı okuyabilirsiniz.
Küresel COVID-19 salgını sonrası önemi hızla artan e-ticarette veri analitiği kullanarak işinizi büyütmek için kullanabileceğiniz yöntemleri yazımızdan okuyabilirsiniz.
KOBİ'lerin yeşil ekonomiye geçişte takip edebileceği adımları yazımızdan okuyabilirsiniz.
İşletmelerde mesleki beceri eğitimi hakkında bilmeniz gerekenleri sizin için derledik.
İş geliştirme amaçlı Linkedin kullanımına dair yazımızı burada okuyabilirsiniz.
Acil durum ya da afet halinde çalışanlarınızın güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlamak için kritik kararlar almanız gerekebilir. Proaktif adımlar atmayı gerektiren bu gibi durumlara hazırlıklı olmak için sektörünüze ve iş yeri ortamınıza özel riskleri önceden değerlendirip planlama yapabilirsiniz. Böylece personelinizin sağlığını ve güvenliğini koruyabilir, operasyonlarınızın devamını sağlayabilirsiniz.
Teknolojiye bağlı olarak gelişen iş modelleri ve değişen iş ortamları, iş sağlığı ile güvenliği konusunu her zamankinden daha önemli bir noktaya taşıdı. Artık iş sağlığı ve güvenliği sadece bir verimlilik konusu değil, aynı zamanda yerinde yönetim, rekabet ve devamlılık için de bir kriter haline geldi.
Kısacası KOBİ’ler yıllardan beri alışık oldukları yönetim şekillerini sorgulayarak yeni bakış açılarıyla verimlilik sorunlarının üstesinden gelebilirler. KOBİ’lerin çalışanlarını geliştirmek için atacakları her bir adım, verimliliklerini üst seviyeye çıkarmaya yardım edecektir.
KOBİ’ler ülke ekonomisinin dinamik ve önemli birimleri olarak kabul edilir. İstihdama ve sosyal hayata olan katkıları nedeniyle de özellikle son yıllarda daha fazla önem kazanmaya başladılar.
Covid-19 pandemi süreciyle beraber neredeyse tüm toplumlarda büyük değişimler meydana geldi. Ekonomi, sosyal hayat, bireysel ilişkiler ve tabii ki çalışma hayatı bu salgına uyum sürecine girdi. Bu süreçle beraber de hem işverenler hem de çalışanlar, daha önce karşılaşmadıkları yepyeni sorunlarla tanışmak zorunda kaldılar.
Dünyada çeşitli gelişmeler yaşandıkça ve farklı kavramlar ortaya çıktıkça dikkat çekilmesi gereken yepyeni konular doğuyor. Dünya nüfusunun artması, teknolojinin çok büyük bir hızla gelişmesi ve insanların yaşam tarzının buna bağlı olarak değişmesi de insanların özen göstermesi gereken konu aralığını genişletiyor.
KOBİ’ler yeniden yapılanma ve kurumsallaşma süreçlerinde öncelikle mevcut sorunlarını ve engelleri tespit etmelidir. Ardından yukarıda sıraladığımız temel noktaları gerçekleştirip sektörlerinde başarılı olmak için teknolojinin ve inovasyonun sıkı birer takipçisi olmalılar.
Bir işletme olarak müşteriye kendini özel hissettirmek, ona bir değer sunmak öncelikli hedefiniz olmalı. Doğru ve etkili bir şekilde yönetilen müşteri sadakati, müşteri deneyimine pozitif etki yaparak marka değerinizi yükseltecektir.
İşletmelerin, özelliklerine ve çalışan sayısına yönelik olarak uygulayabileceği performans değerlendirme yöntemlerini eğitimimizde ele aldık. Bu yöntemlerden yararlanarak personellerin davranışlarını, çalışma motivasyonlarını ve iş konusundaki yetkinliklerini farklı şekillerde ölçümleyebilir, nesnel bir performans yönetimi gerçekleştirebilirsiniz.
İş planı hazırlarken hangi konuların üzerinde durmalısınız bu eğitim içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
Eğitimimizde de belirttiğimiz üzere insan kaynakları yönetimini en doğru şekilde yapmak; yeni çözümlere ve teknolojinin etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Bu konudaki gelişmeleri takip edip detaylara hakim olduğunuz takdirde işletmeniz için çok daha başarılı sonuçlar alabilir ve sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz.
X