Egitimler

8 Eğitim Gösterilmektedir.
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olarak bilinen KOBİ’ler, ekonomiler için son derece önemli bir yere sahip. KOBİ’lerin uzun ömürlü olmaları ve faaliyetlerine istikrarlı bir şekilde devam etmeleri, istihdam yaratma ve ekonomik canlanma gibi rolleri nedeniyle ulusal ekonomiler açısından büyük önem taşır.
Dünyada çeşitli gelişmeler yaşandıkça ve farklı kavramlar ortaya çıktıkça dikkat çekilmesi gereken yepyeni konular doğuyor. Dünya nüfusunun artması, teknolojinin çok büyük bir hızla gelişmesi ve insanların yaşam tarzının buna bağlı olarak değişmesi de insanların özen göstermesi gereken konu aralığını genişletiyor.
KOBİ’ler yeniden yapılanma ve kurumsallaşma süreçlerinde öncelikle mevcut sorunlarını ve engelleri tespit etmelidir. Ardından yukarıda sıraladığımız temel noktaları gerçekleştirip sektörlerinde başarılı olmak için teknolojinin ve inovasyonun sıkı birer takipçisi olmalılar.
Bir işletme olarak müşteriye kendini özel hissettirmek, ona bir değer sunmak öncelikli hedefiniz olmalı. Doğru ve etkili bir şekilde yönetilen müşteri sadakati, müşteri deneyimine pozitif etki yaparak marka değerinizi yükseltecektir.
İşletmelerin, özelliklerine ve çalışan sayısına yönelik olarak uygulayabileceği performans değerlendirme yöntemlerini eğitimimizde ele aldık. Bu yöntemlerden yararlanarak personellerin davranışlarını, çalışma motivasyonlarını ve iş konusundaki yetkinliklerini farklı şekillerde ölçümleyebilir, nesnel bir performans yönetimi gerçekleştirebilirsiniz.
İş planı hazırlarken hangi konuların üzerinde durmalısınız bu eğitim içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
Eğitimimizde de belirttiğimiz üzere insan kaynakları yönetimini en doğru şekilde yapmak; yeni çözümlere ve teknolojinin etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Bu konudaki gelişmeleri takip edip detaylara hakim olduğunuz takdirde işletmeniz için çok daha başarılı sonuçlar alabilir ve sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz.
X