10.02.2021

Yeme İçme Mekanları ‘e-Adisyon’ a Geçiyor

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne eklen bir madde ile lokanta, kafe, pastane, bar, pavyon gibi masada servis yapılan gerçek usulde vergilendirilen işletmelere e-adisyon uygulaması zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık veya aylık satış hasılatlarını dikkate alarak, geçiş sürecini belirleme konusunda yetkilendirildi. Başkanlığın geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vereceği kaydedilen tebliğde herhangi bir başlangıç tarihi yer almadı.

Sağlık kuruluşları e-fatura uygulamasına geçecek

Ayrıca, 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ‘e-faturaya geçiş zorunluluğu’ başlıklı b bölümünde yapılan değişiklikle SGK ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç etken madde temin eden tüm mükellefler, e-fatura kapsamına dahil edildi.

Bu gruptaki mükellefler 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçecek.

Ayrıca e-arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 30 bin lirayı aşan faturaları e-Belge portali veya entegratör kuruluşların sistemi aracılığıyla düzenlenecek. Bu şartlara uymayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Tebliğin eski halinde, entegratör kuruluşlar yer almıyordu.

E-döviz sistemine bankalar da dahil edildi

Tebliğin 5’inci maddesiyle birlikte, e-Döviz Alım Satım Belgesi uygulamasının kapsamı da genişletildi. Önceki uygulamada sadece yetkili müesseselerin düzenlediği alım satım belgeleri tanımda yer alırken, yeni tebliğde yetkili müesseseler yanı sıra ilgili mevzuat gereğince döviz alım satım belgesini elektronik ortamda düzenleyebilen kurumlar da (bankalar) tanıma eklendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, geçiş zorunluluğu getirildiği halde e-faturaya geçmeyen mükellefleri re’sen sisteme tanımlayabilecek.

X