01.09.2021

Türkiye Ekonomisi, İkinci Çeyrekte Yüzde 21,7 Büyüdü

İhracattaki güçlü performans büyümeye ikinci çeyrekte önemli destek sağladı. Bu dönemde yüzde 21,7’lik büyümenin 10,8 puanı ihracattan sağlandı.


Türkiye ekonomisi, zincirlenmiş hacim endeksine göre 2021’in 2. çeyreğinde düşük baz etkisiyle piyasa öngörülerine paralel olarak yıllık bazda yüzde 21,7 büyüdü. Daha önce yüzde 7,0 seviyesinde açıklanan ilk çeyrek büyümesi yüzde 7,2’ye, 2020’nin son çeyrek büyümesi de yüzde 5,9’dan yüzde 6,2’ye revize edildi. Türkiye ekonomisi pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği geçtiğimiz yılın 2. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 10,4 daralmıştı.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler ise ikinci çeyrekte iktisadi faaliyetteki artışın bir önceki çeyreğe göre ivme kaybettiğini gösterdi. Yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 2,2 genişleyen Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü. 


2021 yılının ikinci çeyreği itibarıyla son bir yıllık dönemde Türkiye ekonomisinin GSYH büyüklüğü TL bazında 5,9 trilyon TL, USD bazında 765,1 milyar USD oldu. 2020 sonunda USD bazında GSYH büyüklüğü 716,9 milyar USD düzeyindeydi.


Özel Tüketim ve İhracatın Katkısı Öne Çıktı


Zincirlenmiş hacim endeksine göre, tüketim harcamalarının büyümeye katkısı yılın ikinci çeyreğinde 14,4 puan düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu katkının 13,8 puanı özel tüketim harcamalarından, 0,7 puanı kamu tüketim harcamalarından sağlandı. Yatırım harcamaları büyümeye 5,4 puan katkı sağlarken, söz konusu katkının 3,7 puanı makine ve teçhizat yatırımlarından 1,5 puanı inşaat yatırımlarından kaynaklandı. 


İhracattaki güçlü performans büyümeye ikinci çeyrekte önemli destek sağladı. Bu dönemde yüzde 21,7’lik büyümenin 10,8 puanı ihracattan sağlandı. İthalat ise büyümeyi 3,8 puan sınırlandırdı. Böylece, net ihracatın büyümeye katkısı 6,9 puan düzeyinde gerçekleşti. İstatistiki hatayı da içeren stok değişimi kalemi yılın ikinci çeyreğinde büyümeyi 5 puan aşağı çekti. Stok değişimi önceki iki çeyrekte de büyümeyi aşağı yönlü etkilemişti.


Sanayinin GSYH İçindeki Payı 23 Yılın Zirvesinde


Yılın ikinci çeyreğinde tüm ana sektörlerin yıllık büyümeyi desteklediği görüldü. Hizmetler sektörü büyümeye 12,9 puan ile en fazla katkı sağlayan sektör oldu. GSYH içerisindeki payı yüzde 26,5 ile 23 yılın en yüksek düzeyine çıkan sanayi sektörü de GSYH artışını 7,5 puan destekledi. Tarım ve inşaat sektörleri büyümeye sırasıyla 0,1 ve 0,2 puan ile sınırlı düzeyde katkı verdi. Sektörlerin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak çeyreklik performanslarına bakıldığında imalat sanayiinin bu dönemde yüzde 0,8 daralması dikkat çekerken, hizmetler sektörünün alt detayları bilgi ve iletişim sektöründe çeyreklik büyümenin yüzde 6,9 ile rekor yüksek hızda gerçekleştiğini gösterdi.


Ilımlı Büyüme Bekleniyor


2021 yılının ilk yarısında yüzde 14,3 ile hızlı bir büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin yılın ikinci yarısında yüksek bazın da etkisiyle ılımlı bir büyüme sergilemesi bekleniyor. TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu koruması yanında son dönemde ağırlık verilen makroihtiyati önlemlerin de büyümeye sınırlandırıcı yönde etki edebileceği öngörülüyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde önde gelen merkez bankalarının para politikaları ile salgının seyri iktisadi faaliyet açısından belirleyici olmaya devam edecek.


X