14.09.2021

Makine İhracatı Yüzde 43 Arttı

Makine ihracatı ağustosta yüzde 43’lük artış gösterdi. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 8 aylık ihracatın pandeminin yaşanmadığı 2019 yılının da üzerinde olduğunu söyledi.


Pandemi kaynaklı kapanmaların sona ermesinin ardından ihracat çalışmalarını hızlandıran makineciler, ağustos ayında ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artırarak 2 milyar dolara çıkardı. 8 aylık ihracat artışı ise yüzde 32,5’i geçti ve toplam ihracat 15 milyar doları buldu. 

Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili açıklama yapan Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 8 aylık ihracatın pandeminin yaşanmadığı 2019 yılının da yüzde 18,4 üzerinde olduğu bilgisini verdi. Türkiye’deki kişi başı makine ihracatının, kalkınma stratejisi içinde makineye en büyük önceliği veren ülke olan Çin ile yakın seyrettiğini söyleyen Karavelioğlu, Ağustos’ta Almanya, ABD ve Birleşik Krallık’a yapılan ihracatın 500 milyon doları aştığını söyledi. Karavelioğlu, “Makinelerimize giderek artan rağbetin gerisinde, bizim de arzu ettiğimiz şekilde istikrarlı ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak tercihi yatıyor.” dedi. 

Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin büyümesi perspektifinde makine sektörünün özel bir konuma sahip olduğuna değinen Karavelioğlu, “İhracatının tamamına yakınını fosil yakıtlar ve ağır sanayi ürünlerinden sağlayan Rusya’da sermayenin oluşması ve tabana yayılması yönünde bir gayret var. Bu dönüşümün yansımaları ülkede on binlerce küçük işletmenin kurulacağını ve bunların makine talebinin hızlı artacağını gösteriyor.” diye konuştu. Karavelioğlu, Rusya’nın uzay, silah ve nükleer gibi teknolojinin ileri alanlarında büyük birikimi olmasına rağmen makine imalatında Türkiye’nin gerisinde kalışının nedeninin, sektörel ekosistemin bütün dünyada KOBİ’ler üzerinde yükselmesi olduğunu belirtti. Bu noktadan hareketle Türkiye’nin, her makine dalında Rusya’nın dönüşüm çabalarına kapsamlı yanıt verebileceği anlamı taşıdığını anlattı. 

Orta Vadeli Program’ın (OVP) teknoloji ve katma değer odaklı hedefleri doğrultusunda, önemli makine talebi oluşturması beklediğini söyleyen Karavelioğlu, “Planda yerlileşme ve teknoloji transferi içeren kamu alımları yoluyla birçok girdide yerlilik payının artırılması hedefleniyor. Son 12 ayda 33,4 milyar dolar kaynağımızın makine ithalatına harcandığı düşünülürse, planın başarı kriterinin yurt içinde oluşacak yeni talebin yerli makinelerle karşılanması olduğu çok açıktır.” dedi. OVP’nin, yeşil, sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonomik yapıya kavuşma yönüyle de önemli olduğunu bildiren Karavelioğlu, “Dünyada ana gündem pandemi olmasaydı, bugün iklim değişikliği daha yüksek sesle tartışılıyor olurdu.” ifadelerini kullandı.


X