01.04.2021

Kurumlar Vergisinde Beyanname Verme Süreci Başladı

Mükellefler, 2020 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerini 1-30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda verebilecek.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2020 hesap dönemine ait beyannamelerini verme süreci başladı.


Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, 2020 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini 1-30 Nisan 2021 döneminde "https://ebeyanname.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verebilecek.

Mükellefler, hesaplanan kurumlar vergisini de beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödeyecek.

Ödemeler, Başkanlığın "İnteraktif Vergi Dairesi" veya "Borç Sorgulama ve Ödeme" ekranı üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartlarıyla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla ya da vergi dairesi vezneleri aracılığıyla yapılabilecek.X