22.04.2021

Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Yürürlükte

Kurumlar vergisini 2021 için yüzde 25’e çıkaran, ücretsiz izin ve prim desteği verilecek sektörlerin de kapsamını genişleten kanun yürürlüğe girdi.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak.

Yiyecek ve içecek sektörü, internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerine günlük 50 lira ücretsiz izin desteği ve sigorta prim desteği verilecek.


Takibe düşen borçlara yapılandırma


Çiftçilere Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan kredilerden 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle takibe düşen krediler yapılandırılacak. 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı III sayılı cetveldeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilecek.  

Kanunla, kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış imkanı tanınıyor.

Öte yandan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki menkul ve gayrimenkullerin elektronik ihale ile satışının da önü açıldı.

Kanunla, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarıldı.


X