16.02.2021

KDV' deki Kısmi Tevkifat Kapsamı Genişledi

Vergi alacağının emniyet altına alınması için kısmi tevkifat uygulaması değiştirildi. Yeni tebliğ çerçevesinde; KDV'deki kısmi tevkifat uygulamasının kapsamı genişletildi.

Kara yoluyla yük taşımacılığı ile reklam hizmetleri de kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler arasına dahil edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan KDV genel uygulama tebliğinde değişiklikler yapan tebliğe göre; sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ile mobil elektronik haberleşme işletmecileri, kısmı KDV tevkifatı kapsamında; tebliğle belirlenen yapım işleri, KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işlerini sorumlu sıfatıyla beyan ederek ödeyecekler. 

Bu kapsamda, projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL'yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacak.

Düzenleme, 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.


X