14.06.2022

Karton Ambalajda 2022 İhracat Hedefi 1 Milyar Dolar

KASAD Başkanı Alican Duran, 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, 2022’de 1 milyar dolarlık dış satım hedeflediklerini söyledi.


Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran, sektörün ham madde ihtiyacının önemli bir bölümünü tedarik ettiği İsveç ve Finlandiya pazarından pandemi döneminden bu yana ithalat yapamaması üzerine Çin’e yöneldiğini, ancak Çin piyasasındaki fiyatların yaklaşık yüzde 50 daha pahalı olduğunu anlattı. Duran, tedarik sıkıntısı ve yüksek fiyatların kâğıt-karton ambalaj üreticilerini ham maddede yerli yatırıma yönlendirdiğini söyledi. 


Ham maddede yaşanan krize rağmen 2021 yılında 832 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını kaydeden Duran, “Ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri ve ABD’nin yanı sıra 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretimin yüzde 20’si ihraç ediliyor ve 2022’de 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz.” dedi.


Pandemide özellikle gıda ve sağlık olmak üzere ürünlerin halka ulaştırılmasında kritik öneme sahip olan kâğıt ve karton ambalaj sektörünün kesintisiz çalışmayı sürdürdüğüne dikkat çeken Duran, yaşanan gelişmelerin dünyanın kâğıt ve karton mamullerine olan talebinin her geçen yıl artacağını gösterdiğini ifade etti. Sektörün bugünün ve geleceğin kritik sektörleri arasında yer aldığını dile getiren Duran, “Türk kâğıt sanayisinin adını dünyada daha fazla duyurmamız için kâğıt ve kartonda katma değerli ürüne, doğru ve etkili tanıtıma ve Avrupa Yeşil Mutabakat gereklerine daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bu yönde hızlı ve doğru adımlarla ihracatta beklentilerin ötesine geçebiliriz.” ifadelerini kullandı.


AB’nin Yeşil Mutabakat çerçevesinde 2050 yılına kadar nötr karbon hedeflediğine değinen Duran, “AB pazarındaki tüm ambalajların 2030 yılına kadar ekonomik olarak uygun bir şekilde yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir şartının ardından pek çok global marka bu konudaki çalışmalarını uluslararası kamuoyuna deklare ettiler. Eğer ürün ve üretim süreçlerini iyi tasarlarsak hem ambalajın hem de içindeki ürünün çevresel etkilerini en aza indirebileceğiz.” diye konuştu.


X