07.09.2021

İstanbul Sanayi Odası’ndan Yeşil Blog

İstanbul Sanayi Odası’nın hayata geçirdiği Yeşil Blog’da, ağırlıklı olarak iklim değişikliği ve sürdürülebilir sanayi konuları ile güncel ve sanayicilere yol gösterici içerikler yer alacak.


İstanbul Sanayi Odası (İSO), dijital yayın platformu İSO Yeşil Blog’u hayata geçirdi. 1 Eylül'de yayın hayatına başlayan İSO Yeşil Blog’un iklim değişikliği ve sürdürülebilir sanayi başta olmak üzere temiz teknolojiler, enerji ve kaynak verimliliği, sürdürülebilir kalkınma ve yenilikçi iş modelleri gibi konularda güncel ve sanayicilere yol gösterici içeriklerin adresi olması hedefleniyor.

İSO Yeşil Blog’da, İSO Sürdürülebilirlik vizyonunun temel çerçevesini oluşturan beş tematik alan ile uyumlu olarak, iklim değişikliği, sürdürülebilir sanayi, döngüsel ekonomi, işin geleceği/güvenli çalışma ve sürdürülebilir finans kategorileri yer alıyor. Yeşil Blog’da ayrıca sürdürülebilirlik alanında uzman konukların ağırlandığı Yeşil Gündem Sohbetlerini kapsayan bir kategori de bulunuyor.

İSO Yeşil Blog’daki İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi kategorilerinde, iklim değişikliğinin etkilerini sanayi perspektifi ile tanımlamak, bu etkileri azaltmak ve gerekli uyum çalışmalarını yürütmek ve düşük karbonlu bir ekonomik modele geçmek için gereken çalışmalara odaklanan içerikler yer alıyor. Döngüsel Ekonomi kategorisinde; bu konuda iş dünyasında farkındalık yaratılması, iş birliği ve etkileşimin artırılması, üretim süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılması gibi konulara odaklanan içerikler yer alıyor. Bu içerikler içinde de atık yönetimi, kimyasal ve su yönetimi, değer zinciri ve yaşam döngüsü analizi, yenilikçi iş modelleri, döngüsel ürün ve hizmet tasarımı, yeşil tedarik ve AB Döngüsel Ekonomi mevzuatına uyum konularının yol gösterici olması planlanıyor.

İşin Geleceği/Güvenli Çalışma kategorisinde, sürdürülebilirlik çerçevesinde yetenek gelişimi ve dönüşümü ile kapsayıcı iş modellerine odaklanılıyor. Bu kategori altında yaşam boyu öğrenim, toplumsal cinsiyet eşitliği, dönüşümsel sürdürülebilirlik liderliği ve girişimcilik gibi konuların öncelikli olması hedefleniyor.

Sürdürülebilir Finans kategorisinde, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için finansal ürün ve araçların geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma odaklı iş birliklerinin artırılması odaklı içeriklere yer veriliyor.


X