30.10.2020

E-Ticarette "Rekorlar Serisi" Geliyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüketici davranışlarını dönüştürürken bu dönemde firmalar tüketici güvenini sağlayabilmek amacıyla hijyenik teslimata ve müşteri desteğine ağırlık verdi. Ayrıca e-ticaretin öneminin anlaşılması, dijitalleşmeye yönelik yatırımları da artırdı.

Mağazalar ve AVM'ler gibi fiziksel satış kanallarında alışveriş trafiği giderek azalırken e-ticaretin toplam perakende satışlar içindeki payı yükseldi.

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre Türkiye'nin kalite odaklı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ticaretin kolay ve güvenli yapılıp tüketici haklarının gözetildiği önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve imalat sanayi sektörlerindeki gelişmeler ile tüketicilerin faydası gözetilerek toptan ve perakende ticaret sektöründe piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek.

Bu kapsamda Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERBİS) yazılım işlemleri tamamlanacak ve PERBİS Yönetmeliği hazırlanarak uygulamaya konulacak. 

Toptan ticareti geliştirmeyi teminen toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonunu sağlamak üzere mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Toptancı hallerine ilişkin ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılacak.Sınır Ötesi E-Ticarette İade Süreci Kolaylaştırılacak

E-ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak. Özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payları artırılacak.

E-ticaret kanalıyla ihracatın artırılmasını teminen yerli firmaların elektronik pazar yerlerinde bulunmaları desteklenecek ve şirketlerin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan e-ticaret sitelerine yönelik üyelik giderlerinin desteklenmesine devam edilecek.

Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılacak. Gümrük Beyannamesi ya da Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi ile yurt dışına çıkan malların geri gelmesi durumunda, vergi muafiyetiyle yurt içine girebilmesi için gümrük müdürlükleri ile vergi daireleri arasındaki yazışmaların elektronik ortamda yapılması sağlanacak.

E-ticarete konu ürünlerin güvenilirlik denetimlerini de içeren "Ürünlerin Uygunluğu ile Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı" tamamlanarak yürürlüğe konulacak.Tüketicilere Yönelik Hizmet Memnuniyet Endeksi Oluşturulacak

Tüketicinin korunması amacıyla mevzuat güncel gelişmelere uygun olarak gözden geçirilerek piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinlikleri artırılacak. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak üzere mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecek.

Bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Bu kapsamda afiş, broşür, kamu spotu, internet sitesi gibi eğitici materyaller ve araştırma raporları hazırlanacak, tüketici örgütleri ve diğer paydaşlar ile tüketici eğitimleri gerçekleştirilecek. 

Tüketicilere yönelik hizmet memnuniyet endeksi oluşturularak belirli üniversite ve araştırma kuruluşları eliyle Türkiye genelinde her yıl yapılacak araştırmayla endeks hazırlanacak.E-Ticaret İşlem Hacmi Hedefi 240 Milyar Dolar

Bu çalışmalar çerçevesinde lisanslı depo sayısının bu yıl 120'ye, 2021'de de 130'a yükseltilmesi hedefleniyor.

Gelecek yıl perakende pazarında e-ticaretin oranının %7'den %8'e, güven damgası alan e-ticaret sitesi sayısının 25'ten 100'e çıkarılması öngörülüyor.

Geçen yıl 190 milyar dolar düzeyinde bulunan e-ticaret hacminin bu yıl rekorla 213 milyar dolara, gelecek yıl da 240 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Bu yıl %36,5 seviyesinde bulunan internet üzerinden alışveriş yapanların oranının da 2021'de %38'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu hedefler, Türkiye'nin e-ticarette erişeceği en yüksek rakamlar olarak kayıtlara geçecek.

X